Ktl-icon-tai-lieu

Rau quả

Được đăng lên bởi hienluong89hn-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2066 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BAI TIEU LUAN :
RAU CHỊU RÉT TRUNG BÌNH
Thành viên nhóm :
Lê Thị Ngân

Nguyễn Thị Mai

Vương Thị Trà My

Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Trọng Luyện Nguyễn Giang Nam
Bùi Thị Ngà

RAU QUẢ CHỊU RÉT TRUNG BÌNH
MỞ ĐẦU

Các loại rau, trái cây, ngũ cốc, củ, hạt... nguồn
thực phẩm mang lại giá trị dinh dưỡng cao cho con
người.
Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió
mùa, địa hình đa dạng nên có nguồn rau củ tương đối
phong phú. Hằng năm, ngoài lượng rau đáp ứng đủ
cho nhu cầu tiêu dùng trong nước còn xuất khẩu đi
một lượng lớn ra nước ngoài với đủ các chủng loại
khác nhau. Rau chịu rét trung bình là một trong những
loại đó. Đây là nguồn lợi đáng kể trong ngành sản
xuất rau quả Việt Nam.

RAU QUẢ CHỊU RÉT TRUNG BÌNH

PHẦN I : KHÁI QUÁT CHUNG

 Đặc điểm
 Phân bố
 Thời vụ gieo trồng
 Các vấn đề sau khi thu hoạch.
 Vai trò của rau chịu rét trung bình

RAU QUẢ CHỊU RÉT TRUNG BÌNH

Đặc điểm
• Chịu được nhiệt độ lạnh (- 100C ÷ - 80C )
• Nhiệt độ đồng hóa thích hợp: (100C ÷ 200C )
• Chịu rét trong thời gian ngắn.
• T0 > 300C : vật chất tạo ra do quang hợp cân bằng
với vật chất bị tiêu hao do hô hấp.
• T0 >400C :quá trình dị hóa sẽ chiếm ưu thế làm
cho cây sinh trưởng kém , còi cọc.
• Là cây trồng ngắn ngày, sinh trưởng nhanh, cho
năng suất cao (chất xanh), bộ rễ ăn nông, khả năng
chịu hạn kém.
• Khó bảo quản.

RAU QUẢ CHỊU RÉT TRUNG BÌNH

Phân bố
Rau chịu ảnh hưởng rõ rệt của nhiệt độ đến
quá trình sinh trưởng , phát triển. Thích hợp với
các vùng có khí hậu ôn đới.
Những nơi lí tưởng để phát triển loại cây này
là Miền Bắc, vùng núi trung du Bắc bộ và Đà Lạt,
những nơi này có mùa đông lạnh rất thích hợp cho
việc phát triển các loại rau có khả năng chịu rét và
chịu rét trung bình.

RAU QUẢ CHỊU RÉT TRUNG BÌNH

Thời vụ gieo trồng rau ở nước ta
Thời vụ thích hợp cho việc trồng các loại rau
này là vụ đông xuân. Đây là vụ mà nhiệt độ không
quá cao. Đối với miền trung có vụ đông xuân muộn
hơn miền Bắc do mưa về muộn hơn (mùa mưa bắt
đầu từ miền bắc và muộn dần khi càng đi vào nam).
Có 4 vụ chính:
- vụ đông
- vụ đông xuân
- vụ xuân hè
- vụ hè thu

RAU QUẢ CHỊU RÉT TRUNG BÌNH

Các vấn đề sau khi thu hoạch
 Yêu cầu kỹ thuật của quá trình thu hoạch
 Các biến đổi xảy ra khi bảo quản :
* Những tổn thương cơ giới :Là những tổn thương
trong quá trình thu hái, vận chuyển và độ già chín.
* Các quá trình vật lý :
- Sự bay hơi nước
- Giảm khối lượng tự nhiên
- Sự sinh nhiệt

RAU QUẢ CHỊU RÉT TRUNG BÌNH

Vai trò của loại rau chịu rét trung bình
Rau chịu rét trung bình với sự đa d...
BAI TIEU LUAN :
RAU CH U RÉT TRUNG BÌNH
Lê Thị Ngân Nguyễn Thị Mai
Vương Thị Trà My Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Trọng Luyện Nguyễn Giang Nam
Bùi Thị Ngà
Thành viên nhóm :
Rau quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rau quả - Người đăng: hienluong89hn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Rau quả 9 10 315