Ktl-icon-tai-lieu

RDM 6.16

Được đăng lên bởi trong-tran
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 4587 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Hng dn RDM 6.16 Nguyn Quc Sn Hà – Lp 49XD NTU
Nhoclomcom – nguyenquocsonha@gmail.com
1
Tài liu này gm 2 chng c bn. Theo mình ngh thì phn mm này ch n gin dùng
 h tr làm bài tp cng nh bài tp ln các môn SBVL và CKC thôi, tuy nhiên các
bn ng lm dng phn mm quá, nh vy s ko tt vì ó là nhng môn c s mà sau
này vào chuyên ngành s rt cn thit.
Tài liu c vit da theo tài liu ca NTU
Nu có thc mc gì thì các bn có th gi mail cho mình theo a ch
nguyenquocsonha@gmail.com
Vì không th gii thích 1 cách rõ ràng hn c các công dng ca các button nên mong
là các bn s t tìm hiu da trên nhng gì mà mình hng dn. Chúc các bn h c tt.
Ng!i vit : nhoclomcom – thành viên 3dzip.net
Tài liu dùng cho các bn sinh viên n"m 1 + 2 nh mình :D
Link down RDM phiên bn ting pháp : http://www.mediafire.com/?mm24zxuyeio
Link down RDM phiên bn ting anh : http://www.mediafire.com/?jn0km2d4ovh
Khi cài #t các bn bm vao nút duy nht l’ancer intall và ngi ch!.
RDM 6.16 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
RDM 6.16 - Người đăng: trong-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
RDM 6.16 9 10 203