Ktl-icon-tai-lieu

REMOTE CONTROLLER WITH FIVE FUNCTIONS

Được đăng lên bởi Thanh Nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1041 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Silan
Semiconductors

TX-2B/RX-2B

REMOTE CONTROLLER WITH FIVE
FUNCTIONS
DESCRIPTION
DIP-14

The TX-2B/RX-2B is a pair of CMOS LSIs designed for remote

TX-2B

controlled car applications. The TX-2B/RX-2B has five control keys
for controlling the motions (i.e. forward, backward, rightward, leftward
and the turbo function ) of the remote controlled car.

FEATURES
* Wide operating voltage range (VCC=1.5~5.0V)

RX-2B

* Low stand-by current

DIP-16

* Auto-power-off function for TX-2B
* Few external components are needed

ORDERING INFORMATION
Part No.

Package

TX-2B

DIP-14-300-2.54

RX-2B

DIP-16-300-2.54

BLOCK DIAGRAM

OSCI

12

OSCO

11

RIGHT

1

LEFT

14

TURBO

6

FORWARD

5

BACKWARD

4

FOSC

TEST B

13

2

Oscillator

Timing
Generator

9 VDD

10 PC
Latch
Circuit

Encoding
Circuit

Logic

8 SO
7 SC

3
GND

TRANSMITTER TX-2B Block Diagram

HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS JOINT-STOCK CO.,LTD
Rev: 1.0

1

2002.03.29

Silan
Semiconductors

TX-2B/RX-2B

BLOCK DIAGRAM
OSCI

4

Timing
Generator

Oscillator
OSCO

5

SI

3

VO1

15

VI1

14

13 VDD

Decoding
Circuit

AMP

Computer

PLA

LDB

9

6 RIGHT

Control
Logic
RDB

7 LEFT

8

VI2

16

VO2

1

12 TURBO

Latch
Circuit

10 BACKWARD
11 FORWARD

2
GND

RECEIVER RX-2B Block Diagram

PIN CONFIGURATION
14

LEFT

VO2

1

16

VI2

TEST

2

13

FOSC

GND

2

15

VO1

GND

3

12

OSCI

SI

3

14

VI1

ACKWARD

4

11

OSCO

OSCI

4

13

VDD

FORWARD

5

10

PC

OSCO

5

12

TURBO

TURBO

6

9

VDD

RIGHT

6

11

FORWARD

SC

7

8

SO

LEFT

7

10

BACKWARD

ROB

8

9

LDB

RX-2B

1

TX-2B

RIGHT

HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS JOINT-STOCK CO.,LTD
Rev: 1.0

2

2002.03.29

Silan
Semiconductors

TX-2B/RX-2B

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Characteristic

Symbol

Value

Unit

VDD

0.3~5.0

V

VIN, VOUT

GND-0.3~VDD+0.3

V

TOPR

-10~65

°C

Tstg

-25~125

°C

Supply Voltage
Input / Output Voltage
Operating Temperature
Storage Temperature

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
1. TX-2B (VDD=4.0V, Fosc=128KHz, Tamb =25°C, unless otherwise specified.)

Characteristic

Symbol

Min

Typ

Max

Unit

VDD

1.5

4.0

5.0

V

Operating Current

IDD

--

--

2.0

mA

Stand-By Current

ISTB

--

--

10

µA

DC O/P Driving Current

Idrive

5

--

--

mA

AC O/P Driving Current

Idrive

5

--

--

mA

AC O/P Frequency

Faudio

0.5

--

1.0

kHz

Unit

Operating Voltage

2. RX-2B (VDD=4.0V,Fosc=128KHz, Tamb=25°C, unless otherwise specified.)
Symbol

Min

Typ

Max

Operating Voltage

characteristic

VDD

1.5

4.0

5.0

V

Operating Current

IDD

-...
Silan
Semiconductors
TX-2B/RX-2B
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS JOINT-STOCK CO.,LTD
Rev: 1.0 2002.03.29
1
REMOTE CONTROLLER WITH FIVE
FUNCTIONS
DESCRIPTION
The TX-2B/RX-2B is a pair of CMOS LSIs designed for remote
controlled car applications. The TX-2B/RX-2B has five control keys
for controlling the motions (i.e. forward, backward, rightward, leftward
and the turbo function ) of the remote controlled car.
FEATURES
* Wide operating voltage range (V
CC
=1.5~5.0V)
* Low stand-by current
* Auto-power-off function for TX-2B
* Few external components are needed
DIP-16
DIP-14
TX-2B
RX-2B
ORDERING INFORMATION
Part No. Package
TX-2B DIP-14-300-2.54
RX-2B DIP-16-300-2.54
BLOCK DIAGRAM
Oscillator
Latch
Circuit
Encoding
Circuit
Timing
Generator
Logic
OSCI
OSCO
RIGHT
LEFT
TURBO
FORWARD
BACKWARD
PC
SO
SC
TEST B
GND
V
DD
FOSC
12
11
1
14
6
5
4
2
10
8
7
9
3
13
TRANSMITTER TX-2B Block Diagram
REMOTE CONTROLLER WITH FIVE FUNCTIONS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
REMOTE CONTROLLER WITH FIVE FUNCTIONS - Người đăng: Thanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
REMOTE CONTROLLER WITH FIVE FUNCTIONS 9 10 902