Ktl-icon-tai-lieu

Ro bốt han 3 bậc tự do

Được đăng lên bởi doantrunghieu1994-gmail-com
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1139 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ro bốt han 3 bậc tự do
I, PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CẤU TRÚC
a,Số bậc tự docần thiết và một số phương án thiết kế cấu trúc các khâu khớp
Đế bài ra không yêu cầu về hướng khâu cuối mà chỉ tập trung vào điểm tác động cuối
cho lên ta chỉ cần thiết kế cấu hình robot chuỗi hở 3 bậc tự do chở lên.
Dưới đây là một số cấu trúc robot đề ra
Cấu trúc 1
Cấu trúc 2 Cấu trúc 3
Cấu truc 4 Cấu
truc 5 Cấu truc 6
a,Phân tích, chọn, thiết kế cấu
trúc được chọn
Qua đó nhóm chọn cấu trúc 3 là tốt
nhất để thiết kế tính toán và mô
phỏng
Do không gian làm việc 35cm x
35cm x 35cm để cho robot với tới
đỉnh xa nhất của hình hộp kích thước trên thì tổng chiểu dài robot lớn hơn căn bậc hai các
cạnh hình chữ nhật đó lên ta thiết kế : d
1
=9cm, a
1
=10cm,a
2
=30cm,a
3
=30cm
Ta có mô hình tổng thể như hình dưới :
Ro bốt han 3 bậc tự do - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ro bốt han 3 bậc tự do - Người đăng: doantrunghieu1994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Ro bốt han 3 bậc tự do 9 10 315