Ktl-icon-tai-lieu

Robot hai bánh tự cân bằng

Được đăng lên bởi Bảo Quân Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Trích từ Luận Văn Thạc Sĩ – Tác giả: Nguyễn Gia Minh Thảo

. Khoa Điện-Điện Tử, ĐH Bách Khoa TpHCM.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Nguyên lý hoạt động của robot hai bánh tự cân bằng
• Hoạt động dựa vào mô hình con lắc ngược gắn với hệ hai bánh xe được điều khiển
độc lập với nhau.

Hình 2.1: Nguyên lý hoạt động của robot hai bánh tự cân bằng

• Khi robot đứng cân bằng thì góc nghiêng θ của thân robot và trục thẳng đứng
(trục của lực trọng trường) bằng 0.
• Khi robot nghiêng về phía trước θ > 0 , nếu không có điều khiển thì theo quán
tính, hai bánh xe sẽ chạy về phía sau (phía ngược lại của thân robot đang nghiêng),
dẫn đến robot sẽ bị ngã. Nên trong trường hợp này, chúng ta sẽ điều khiển cho 2
bánh xe chạy về phía trước (phía mà robot đang nghiêng) nhằm cho góc lệch

θ = 0 , robot sẽ thăng bằng trở lại.
• Khi robot nghiêng về phía sau θ < 0 , nếu không có điều khiển thì theo quán tính,
hai bánh xe sẽ chạy về phía trước (phía ngược lại của thân robot đang nghiêng) ,
dẫn đến robot sẽ bị ngã. Nên trong trường hợp này, chúng ta sẽ điều khiển cho 2
bánh xe chạy về phía sau (phía mà robot đang nghiêng) nhằm cho góc lệch θ = 0
, robot sẽ thăng bằng trở lại.
• Hình 2.2 minh họa về các trường hợp di chuyển của robot 2 bánh tự cân bằng

Trích từ Luận Văn Thạc Sĩ – Tác giả: Nguyễn Gia Minh Thảo

. Khoa Điện-Điện Tử, ĐH Bách Khoa TpHCM.

Hình 2.2: Các trường hợp di chuyển của robot hai bánh tự cân bằng

...
Trích t Lun Văn Thc Sĩ Tác gi: Nguyn Gia Minh Tho . Khoa Đin-Đin T, ĐH Bách Khoa TpHCM.
CHƯƠNG 2. CƠ S LÝ THUYT
2.1. Nguyên lý hot động ca robot hai bánh t cân bng
Hot động da vào mô hình con lc ngược gn vi h hai bánh xe được điu khin
độc lp vi nhau.
Hình 2.1: Nguyên lý hot động ca robot hai bánh t cân bng
Khi robot đứng cân bng thì góc nghiêng
θ
ca thân robot trc thng đứng
(trc ca lc trng trường) bng 0.
Khi robot nghiêng v phía trước
0
θ
>
, nếu không điu khin thì theo quán
tính, hai bánh xe s chy v phía sau (phía ngưc li ca thân robot đang nghiêng),
dn đến robot s b ngã. Nên trong trường hp này, chúng ta s điu khin cho 2
bánh xe chy v phía trưc (phía robot đang nghiêng) nhm cho góc lch
0
θ
=
, robot s thăng bng tr li.
Khi robot nghiêng v phía sau
0
θ
, nếu không có điu khin thì theo quán tính,
hai bánh xe s chy v phía trưc (phía ngược li ca thân robot đang nghiêng) ,
dn đến robot s b ngã. Nên trong trường hp này, chúng ta s điu khin cho 2
bánh xe chy v phía sau (phía robot đang nghiêng) nhm cho c lch
0
θ
, robot s thăng bng tr li.
Hình 2.2 minh ha v các trường hp di chuyn ca robot 2 bánh t cân bng
Robot hai bánh tự cân bằng - Trang 2
Robot hai bánh tự cân bằng - Người đăng: Bảo Quân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Robot hai bánh tự cân bằng 9 10 316