Ktl-icon-tai-lieu

rơle

Được đăng lên bởi thanhchung.hn1990
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN KIM CHỨC
Khoa điện – điện tử trường CĐN cơ điện và
xây dựng bắc ninh

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KHÍ CỤ ĐIỆN
Thời gian: 45 tiết
Trình độ: Trung cấp nghề

KHÍ CỤ ĐIỆN

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4
Khái niệm Khí cụ
Khí cụ
về khí cụ điện đóng điện bảo
điện
cắt
vệ

Khí cụ
điện điều
khiển

3.1. Nam châm điện
Chương 3

3.2. Rơ le điện từ

Khí cụ
điện `bảo
vệ

3.3.
3.3.Rơ
Rơlelenhiệt
nhiệt
3.4. Cầu chì
3.5. Thiết bị chống rò

CÂU HỎI
Em hãy nêu khái niệm của áp tô mát?
Trả Lời

Áp tô mát là một khí cụ điện đóng
cắt bằng tay và tự động cắt mạch
điện khi có sự cố: ngắn mạch, quá
tải, điện áp thấp, dòng điện rò….

3.3. RƠ LE NHIỆT
3.3.1. Khái niêm chung
- Rơle nhiệt là loại khí cụ điện tự động
đóng cắt tiếp điểm nhờ sự co dãn vì nhiệt
của các thanh kim loại.
- Rơle nhiệt thường dùng để bảo vệ quá tải
cho các thiết bị điện. Trong công nghiệp
rơle nhiệt được lắp kèm với công tắc tơ

3.3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của
rơ le nhiệt
a. Cấu tạo chung

3

8

5

6

2

7

1

4

3

8

5
6

2

7

1
4

1. Đòn bẩy

Đòn bẩy

3

8

5
6

2

7

1
4

1. Đòn bẩy
2. Tiếp điểm thường đóng

Tiếp điểm
thường
đóng

Tiếp
điểm
thường
đóng

3

8

5
6

2

7

1
4

1. Đòn bẩy
2. Tiếp điểm thường đóng
3. Tiếp điểm thường mở

Tiếp
điểm
thường
mở

Tiếp
điểm
thường
mở

3

8

5
6

2

7

1
4

1. Đòn bẩy
2. Tiếp điểm thường đóng
3. Tiếp điểm thường mở
4. Vít chỉnh dòng điện tác động

Vít chỉnh
dòng điện
tác động

3

8

5
6

2

7

1
4

1. Đòn bẩy
2. Tiếp điểm thường đóng
3. Tiếp điểm thường mở
4. Vít chỉnh dòng điện tác động

5. Thanh lưỡng kim

Thanh
lưỡng kim

3

8

5
6

2

7

1
4

1. Đòn bẩy
2. Tiếp điểm thường đóng
3. Tiếp điểm thường mở
4. Vít chỉnh dòng điện tác động

5. Thanh lưỡng kim
6. Dây đốt nóng

Dây đốt
nóng

3

8

5
6

2

7

1
4

1. Đòn bẩy
2. Tiếp điểm thường đóng
3. Tiếp điểm thường mở
4. Vít chỉnh dòng điện tác động

5. Thanh lưỡng kim
6. Dây đốt nóng
7. Cần gạt

Cần gạt

3

8

5
6

2

7

1
4

1. Đòn bẩy
2. Tiếp điểm thường đóng
3. Tiếp điểm thường mở
4. Vít chỉnh dòng điện tác động

5. Thanh lưỡng kim
6. Dây đốt nóng
7. Cần gạt
8. Nút phục hồi

Nút
phục
hồi

Đầu vào
của phần
tử đốt
nóng
Vỏ

Nút kiểm
tra

Tiếp điểm
động lực

Rơ le nhiệt

Rơ le
nhiệt

b. Nguyên lý dãn nở vì nhiệt của thanh
lưỡng kim
Giả sử: kim loại a có hệ số dãn nở α1
kim loại b có hệ số dãn nở α2
α1 < α 2
Gọi l0: là chiều dài của thanh kim
loại a và b ở nhiệt độ t1

a

la và lb: là chiều dài của thanh
kim loại a và b ở nhiệt độ t2

b

Ở nhiệt độ t2:
l...
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN KIM CHỨC
Khoa điện – điện tử trường CĐN cơ điện và
xây dựng bắc ninh
rơle - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
rơle - Người đăng: thanhchung.hn1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
rơle 9 10 841