Ktl-icon-tai-lieu

S71200

Được đăng lên bởi nguyenduylong20
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT BIẾN TẦN SIEMENS
I.

MÔ TẢ HỆ THỐNG:
1.1. MỤC ĐÍCH:
- Ví dụ thiết kế dựa trên giao tiếp Profinet sẵn có trên các thiết bị mới của
Siemens như S7-1200, màn hình KTP, biến tần G120, dễ dàng cài đặt và
truyền tín hiệu.
- Giao tiếp modbus với các thiết bị thu thập dữ liệu khác như đồng hồ đo
đếm điện, đồng hồ nước, …..
- Ứng dụng giao tiếp Profinet, modbus giúp việc thiết kế và lập trình dễ dàng
hơn, tiết kiệm nhiều module I/O, dây tín hiệu, cầu đấu dây, không gian tủ
điện, nhân công.
- Độ tin cậy cao.

1.2 MÔ TẢ:
-

-

-

PLC sẽ có chức năng cung cấp lệnh ON/OFF và setpoint của động cơ cho
biến tần thông qua mạng Profinet
Biến tần nhận lệnh của PLC: Start/Stop, điều chỉnh tốc độ động cơ theo
lệnh của PLC
Đồng hồ đo điện có chức năng đọc các thông số như: dòng điện 3 pha động
cơ, điện áp 3 pha động cơ,… và truyền về PLC bằng mạng RS485 (ModBus
RTU)
Màn hình HMI sẽ là giao diện điều khiển của hệ thống, nhận lệnh của người
điều khiển và đưa về PLC, hiển thị các thông số hoạt động của biến tần mà
đồng hồ đo điện đưa về.
Máy tính thu thập dữ liệu và điều khiển từ xa hệ thống. Ngoài ra còn có
chức năng download upload chương trình cho PLC, HMI, Biến tần

1.3 THIẾT BỊ, PHẦN MỀM
-

PLC Simatic S7-1200 CPU 1214 DC/DC/DC
Module giao tiếp RS485 của S7-1200
Switch mạng
Màn hình HMI KTP 600 PN color
Đồng hồ đo đếm điện Ducati, giao tiếp modbus

-

Biến tần Sinamics G120 với CU250S-2PN + Power module PM 240 công
suất 7.5kW, màn hình BOP
Động cơ diện 3 pha 380V, công suất 0.75kW
Cảm biến áp lực nước gắn trên đường ống.
Máy tính chạy phần mềm thu thập hiển thị thông số quá trình, điều khiển,
cảnh báo.
Phần mềm TIA Portal V13 SP1 lập trình cho PLC
Phần mềm WinCC Comfort Advance V13 SP1 lập trình màn hình
Phần mềm StartDrive V13 SP1 cài đặt thông số biến tần

1.2.

CẤU HÌNH HỆ THỐNG
L1
L2
L3
Profinet

RS485

II.

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN PLC

III.

CHƯƠNG TRÌNH GIAO DIỆN MÀN HÌNH HMI

IV.

CHƯƠNG TRÌNH CÀI ĐẶT BIẾN TẦN

V.
STT

DANH MỤC THIẾT BỊ
Mô tả thiết bị
PLC S71200 CPU1214C
MODULE RS422/RS485
SWITCH MẠNG
MÀN HÌNH KPT600 MÀU
PM 240 7.5KW
CU250S-2 PN
ĐỘNG CƠ 3 PHA 0.75 KW
ĐỒNG HỒ DUCATI
MÁY TÍNH CÓ CÀI WIN7

Mã số
6ES7214-1AG40-0XB0
6ES7241-1CH32-0XB0
6GK7277-1AA10-0AA0
6AV6647-0AD11-3AX0
6SL3224-0BE27-5UA0
6SL3246-0BA22-1FA0
1LA7083-4AA10

Số lượng
1
1
1
1
1
1
1
1
1

...
H THỐNG ĐIỀU KHIN VÀ GIÁM SÁT BIN TN SIEMENS
I. MÔ T H THNG:
1.1. MỤC ĐÍCH:
- Ví d thiết kế da trên giao tiếp Profinet sn có trên các thiết b mi ca
Siemens như S7-1200, màn hình KTP, biến tn G120, d dàng cài đặt và
truyn tín hiu.
- Giao tiếp modbus vi các thiết b thu thp d liệu khác như đồng h đo
đếm điện, đồng h c, …..
- ng dng giao tiếp Profinet, modbus giúp vic thiết kế và lp trình d dàng
hơn, tiết kim nhiu module I/O, dây tín hiu, cầu đấu dây, không gian t
đin, nhân công.
- Độ tin cy cao.
1.2 MÔ T:
- PLC s có chức năng cung cấp lnh ON/OFF và setpoint của động cơ cho
biến tn thông qua mng Profinet
- Biến tn nhn lnh của PLC: Start/Stop, điều chnh tốc độ động cơ theo
lnh ca PLC
- Đồng h đo điện có chức năng đọc các thông s như: dòng điện 3 pha động
cơ, điện áp 3 pha động cơ,… và truyền v PLC bng mng RS485 (ModBus
RTU)
- Màn hình HMI s là giao diện điều khin ca h thng, nhn lnh của người
điu khiển và đưa về PLC, hin th các thông s hoạt động ca biến tn mà
đồng h đo điện đưa về.
- Máy tính thu thp d liệu và điều khin t xa h thng. Ngoài ra còn có
chức năng download upload chương trình cho PLC, HMI, Biến tn
1.3 THIT B, PHN MM
- PLC Simatic S7-1200 CPU 1214 DC/DC/DC
- Module giao tiếp RS485 ca S7-1200
- Switch mng
- Màn hình HMI KTP 600 PN color
- Đồng h đo đếm đin Ducati, giao tiếp modbus
S71200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
S71200 - Người đăng: nguyenduylong20
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
S71200 9 10 39