Ktl-icon-tai-lieu

Sắc ký trao đổi ion

Được đăng lên bởi ngocphu06sh
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 1733 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI CƯƠNG SẮC KÝ ION
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG IC DIONEX
ỨNG DỤNG TRÊN MÁY IC
Người trình bày :
ThS. Phan Bích Hà
Cn. Nguyễn Thị Hà Linh

KHOA XÉT NGHIỆM

ĐẠI CƯƠNG SẮC KÝ ION
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG IC DIONEX

ThS. Phan Bích Hà

Khoa Xét Nghiệm - Viện VSYTCC TP.HCM

2

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ
1903 Tswett (1872–1919) công bố tách
được các chất màu trong cây cỏ.

CHROMATOGRAPHY

ThS. Phan Bích Hà

Khoa Xét Nghiệm - Viện VSYTCC TP.HCM

3

Phân tích sắc ký
Nguyên lý cơ bản
- Sắc ký là kỹ thuật tách các cấu tử ra khỏi
hỗn hợp dựa trên ái lực khác nhau của
mỗi cấu tử đối pha tĩnh và pha động
+ pha tĩnh: có tác dụng giữ cấu tử cần tách
(lớp chất cố định)
+ pha động: có tác dụng kéo cấu tử cần
tách ra khỏi cột (chất lỏng, khí)
ThS. Phan Bích Hà

Khoa Xét Nghiệm - Viện VSYTCC TP.HCM

4

PPPT sắc ký
+ khả năng phân tách cao, có thể tách
những chất rất giống nhau về mặt hóa học
lẫn vật lý
+ là 1 trong những PPPT mạnh nhất

ThS. Phan Bích Hà

Khoa Xét Nghiệm - Viện VSYTCC TP.HCM

5

ThS. Phan Bích Hà

Khoa Xét Nghiệm - Viện VSYTCC TP.HCM

6

Phân loại sắc ký theo bản chất của 2 pha sử
dụng
Pha
động

Pha tĩnh

Chất rắn
Chất
lỏng

Chất khí

ThS. Phan Bích Hà

Tên gọi của kỹ
thuật sắc ký

Ứng dụng

Chất lỏng

Sắc ký cột, sắc ký
lớp mỏng, sắc ký
lỏng cao áp
Sắc ký lỏng - lỏng Sắc ký lỏng cao áp

Chất rắn

Sắc ký khí - rắn

Chất lỏng

Sắc ký lỏng - rắn

Sắc ký khí - lỏng
Khoa Xét Nghiệm - Viện VSYTCC TP.HCM

Sắc ký khí

7

Phân loại sắc ký theo cấu hình
Hình học

Phẳng

Cột

ThS. Phan Bích Hà

Cấu hình sắc ký

Chiều di chuyển của pha động

Giấy

Đi lên, đi xuống, từ tâm lan toả tròn

Lớp mỏng

Đi lên, đi xuống, từ tâm lan toả tròn

Cột hở

Đi xuống

Sắc ký khí

Nhờ vào ngoại lực

Sắc ký lỏng cao áp

Nhờ vào ngoại lực

Khoa Xét Nghiệm - Viện VSYTCC TP.HCM

8

Cột sắc ký

ThS. Phan Bích Hà

Khoa Xét Nghiệm - Viện VSYTCC TP.HCM

9

Thứ tự ra khỏi cột
• Hợp chất có ái lực nhiều với pha động thì có xu
hướng ra khỏi cột trước
• Hợp chất có ái lực nhiều với pha tĩnh thì bị giữ
lại lâu hơn trong cột và ra sau

ThS. Phan Bích Hà

Khoa Xét Nghiệm - Viện VSYTCC TP.HCM

10

Sắc ký đồ

ThS. Phan Bích Hà

Khoa Xét Nghiệm - Viện VSYTCC TP.HCM

11

SẮC KÝ ION
A special application of HPLC
1975
ThS. Phan Bích Hà

Khoa Xét Nghiệm - Viện VSYTCC TP.HCM

12

So sánh với HPLC
Đối tượng
Pha động
Thể tích chết ngoài cột
Đường kính, chiều dài,
cỡ hạt của cột
Chiều rộng mũi sắc ký
ThS. Phan Bích Hà

HPLC

IC - CD

Phân tử
trung hòa
Hỗn hợp
dung môi
Nhỏ hơn

Ion (chủ yếu
anion)...
ĐẠI CƯƠNG SC KÝ ION
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG IC DIONEX
ỨNG DỤNG TRÊN MÁY IC
Người trình bày :
ThS. Phan Bích Hà
Cn. Nguyễn Thị Linh
KHOA XÉT NGHIỆM
Sắc ký trao đổi ion - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sắc ký trao đổi ion - Người đăng: ngocphu06sh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Sắc ký trao đổi ion 9 10 276