Ktl-icon-tai-lieu

Sản Xuất Gang

Được đăng lên bởi Hoàng Thị Thu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sản xuất Gang - Thép (phần 1) (2012-07-09 11:54:00)
Thép, do có tính chất đa năng và khả năng tái chế , là vật liệu cơ bản cho sự phát triển bền vững trong xã hội
công nghiệp hiện đại. Nó thu hút dải rộng người dùng trong hầu hết các thị phần công nghiệp quan trọng, như
sản xuất thiết bị và máy, xây dựng cầu, xây dựng nhà khung thép, năng lượng và kỹ thuật môi trường, giao
thông, và công nghiệp bao gói, và những gì nêu trên chỉ chiếm một phần nhỏ ứng dụng của thép.

1. Giới thiệu
Thép, do có tính chất đa năng và khả năng tái chế , là vật liệu cơ bản cho sự phát triển bền vững trong xã hội
công nghiệp hiện đại. Nó thu hút dải rộng người dùng trong hầu hết các thị phần công nghiệp quan trọng, như
sản xuất thiết bị và máy, xây dựng cầu, xây dựng nhà khung thép, năng lượng và kỹ thuật môi trường, giao
thông, và công nghiệp bao gói, và những gì nêu trên chỉ chiếm một phần nhỏ ứng dụng của thép.
Cấp độ sản xuất thép và ứng dụng thép của một quốc gia hay vùng miền phụ thuộc vào phát triển con người và
vào sự phát triển kinh tế - kỹ thuật của quốc gia. Trong giai đoạn từ 1900 đến 2005, sản lượng thép thô tăng từ
40 triệu Tấn tới trên 1,1 tỷ Tấn. Nước Đức xếp hạng thứ 6 và hàng năm sản xuất khoảng 44,7 triệu Tấn trong
năm 2005, trong khi đó nền kinh tế EU đứng thứ 2 thế giới về sản lượng thép thô cho đến năm 2002 . Trung
Quốc chiếm vị trí số một năm 2003China . Thép vẫn là, và sẽ tiếp tục là, vật liệu số 1 của thế kỉ này với tỉ số hiệu
năng/giá tốt nhất.




Các lưu trình công nghệ sản xuất thép thô
Hoàn nguyên quặng sắt, chủ yếu qua con đường lò cao - lò thổi (BOF),
Nấu chảy thép phế trong lò điện hồ quang.
Quặng sắt là nguyên liệu thô chinh và chúng được nhập khẩu chủ yếu từ Brazil, Canada, Australia và Sweden.
Sử dụng thép phế để chế tạo thép là một trong những cách ổ xưa nhất của quá trình tái chế.
2. Các lưu trình công nghệ
2.1 Lưu trình quặng sắt - lò cao - lò chuyển
Theo lưu trình này, quặng sắt, trợ dung và coke cũng như các chất hoàn nguyên khác như than, dầu, khí và các
chất nhựa thải trước tiên được hoàn nguyên trong lò cao thành kim loại lỏng, sau đó chúng chuyển thành thép
thô qua hệ thống hạ lưu ở nhà máy thép lò thổi oxy bazơ.

Nguyên lý của quá trình lò cao
Dòng chuyển quá trình CN luyện thép
Lò cao là thiết bị dạng hình trụ đứng hoạt động theo nguyên lý dòng chuyển. Vật liệu nạp dạng hạt thô (coke và
liệu hay quặng sắt trợ dung) được nạp từ đỉnh lò, trong khi dòng khí hoàn nguyên chạy lên trên, di chuyển
ngược với liệu chuyển xuống.
Sản xuất Gang...
Sản xuất Gang - Thép (phần 1) (2012-07-09 11:54:00)
Thép, do có tính chất đa năng và khả năng tái chế , là vật liệu cơ bản cho sự phát triển bền vững trong xã hội
công nghiệp hiện đại. Nó thu hút dải rộng người dùng trong hầu hết các thị phần công nghiệp quan trọng, như
sản xuất thiết bị và máy, xây dựng cầu, xây dựng nhà khung thép, năng lượng và kỹ thuật môi trường, giao
thông, và công nghiệp bao gói, và những gì nêu trên chỉ chiếm một phần nhỏ ứng dụng của thép.
1. Giới thiệu
Thép, do có tính chất đa năng và khả năng tái chế , là vật liệu cơ bản cho sự phát triển bền vững trong xã hội
công nghiệp hiện đại. Nó thu hút dải rộng người dùng trong hầu hết các thị phần công nghiệp quan trọng, như
sản xuất thiết bị và máy, xây dựng cầu, xây dựng nhà khung thép, năng lượng và kỹ thuật môi trường, giao
thông, và công nghiệp bao gói, và những gì nêu trên chỉ chiếm một phần nhỏ ứng dụng của thép.
Cấp độ sản xuất thép và ứng dụng thép của một quốc gia hay vùng miền phụ thuộc vào phát triển con người và
vào sự phát triển kinh tế - kỹ thuật của quốc gia. Trong giai đoạn từ 1900 đến 2005, sản lượng thép thô tăng từ
40 triệu Tấn tới trên 1,1 tỷ Tấn. Nước Đức xếp hạng thứ 6 và hàng năm sản xuất khoảng 44,7 triệu Tấn trong
năm 2005, trong khi đó nền kinh tế EU đứng thứ 2 thế giới về sản lượng thép thô cho đến năm 2002 . Trung
Quốc chiếm vị trí số một năm 2003China . Thép vẫn là, và sẽ tiếp tục là, vật liệu số 1 của thế kỉ này với tỉ số hiệu
năng/giá tốt nhất.
Các lưu trình công nghệ sản xuất thép thô
Hoàn nguyên quặng sắt, chủ yếu qua con đường lò cao - lò thổi (BOF),
Nấu chảy thép phế trong lò điện hồ quang.
Quặng sắt là nguyên liệu thô chinh và chúng được nhập khẩu chủ yếu từ Brazil, Canada, Australia và Sweden.
Sử dụng thép phế để chế tạo thép là một trong những cách ổ xưa nhất của quá trình tái chế.
2. Các lưu trình công nghệ
2.1 Lưu trình quặng sắt - lò cao - lò chuyển
Theo lưu trình này, quặng sắt, trợ dung và coke cũng như các chất hoàn nguyên khác như than, dầu, khí và các
chất nhựa thải trước tiên được hoàn nguyên trong lò cao thành kim loại lỏng, sau đó chúng chuyển thành thép
thô qua hệ thống hạ lưu ở nhà máy thép lò thổi oxy bazơ.
Nguyên lý của quá trình lò cao
Dòng chuyển quá trình CN luyện thép
Lò cao là thiết bị dạng hình trụ đứng hoạt động theo nguyên lý dòng chuyển. Vật liệu nạp dạng hạt thô (coke và
liệu hay quặng sắt trợ dung) được nạp từ đỉnh lò, trong khi dòng khí hoàn nguyên chạy lên trên, di chuyển
ngược với liệu chuyển xuống.
Sản xuất Gang - Thép (phần 2) (2012-07-09 11:55:00)
2.1.1 Chuẩn bị của nguyên liệu nạp vào lò cao
Một khía cạnh quan trọng của quá trình lò cao là sự chuẩn bị nguyên liệu nạp, để đảm bảo dòng khí chạy qua cột liệu
(burden column). Quặng sắt được nạp ở dạng quặng cục, thiêu kết (sinter) và vê viên (pellets). Quặng cục là các quặng
khoáng tự nhiên được đập và sàng theo một kích thước nhất định trước khi chúng được sử dụng. Tuy nhiên, từ kết quả của
quá trình chuẩn bị và làm giàu cho khoáng quặng sắt để làm tăng hàm lượng sắt Fe, quặng hạt mịn sẽ tích lũy tăng dần và
chúng phải qua xử lý tạo cục (agglomeration). Quá trình này được thực hiện bằng thiêu kết hoặc vê viên.
Quá trình vê viên bao gồm sự tạo thành của quặng mịn và quặng cô có kích thước dưới 1mm thành quặng viên có đường
kính 10 đến 15mm. Để làm được tế, hỗn hợp quặng được tạo ẩm và thêm các phụ gia kết dính. Quặng viên "tươi" sauđóđược
tạo thành trong tróng quay hoặc đĩa quay. Quặng viên tươiđược làm khô và đóng rắn ở nhiệt độ trên 1000°C. Quá trình này
Sản Xuất Gang - Trang 2
Sản Xuất Gang - Người đăng: Hoàng Thị Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sản Xuất Gang 9 10 347