Ktl-icon-tai-lieu

sản xuất insulin tái tổ hợp MPI

Được đăng lên bởi trile54cnsh
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Côngnghệvisinhvật

Chủđềthuyếttrình:Nghiêncứucôngnghệinsulintáitổhợpphụcvụđi
ềutrịbệnhđáitháođường

GVHD:NguyễnThịKimCúc
SVTH:Nhóm9
Thànhviên: 1LêThịTri(nt)
2VõThịBíchLy
3BùiThịKhai
4 ViThịTrường

NỘI DUNG

1.Giớithiệu

2.Quytrình

3.Nghiêncứuđặctínhvàbướcđầukiểmsoátchấtlượngchếphẩminsulintáitổhợp

4.Bướcđầunghiêncứuhiệuquảchếphẩminsulinđiềutrịđáitháođườngthựcnghiệmtrênmôhìnhchu
ột

I.Giớithiệu

1.
.
.
.
.
2.
.
.
.

Bệnhđáitháođường
Làbệnhrốiloạnchuyểnhóađườnglàmđườngglucosetrongmáutăngcao.
Dohoạtđộngvàchứcnăngkémhiệuquảđiềutiếtinsulin.
Cóbốnnhómđáitháođườngchính
Bệnhcóxuhướngtăngcaovàtrẻhóatỉlệtửvongngàycàngcao.
Thuốcđiềutrị
Thuốcuốnghóatổnghợp
Thuốctiêminsulin
Ứngdụnginsulinđanglàmũinhọntrongđiềutrịđái

tháođường.

I.Giớithiệu
3. Insulintáitổhợp

. Mộtbiệtdượcsảnxuấtbằngcôngnghệgentếbào,hoạttínhtươngđươnginsulinngười.
Vaitrò:






Chuyểnhóacarbohydrate
Chuyểnhóalipid
Chuyểnhóaprotid
Tácdụngđiệngiải

I.Giớithiệu
4.Phươngphápsảnxuấtbằngproinsulin

I.Giớithiệu

 Thiếtkếmini-proinsulin

I.Giớithiệu
5.Vậtliệusinhhọc

 ChủngE.coliDH5αmangvectorbiểuhiệnpHTI
 ChủngchủE.coliBL21(DE3)đượcdùngđểbiểuhiệngenchứathểvùitrongplasmidpHTI

I.Giớithiệu
5.Vậtliệusinhhọc
PlasmidpBluescriptII KS(+)

I.Giớithiệu
 5.Vậtliệusinhhọc
PlasmidpHTI,pET-43.1a(+)

2.Quytrình
Tổnghợpvàtạodònggen MPI

Táigấpcuộn10xHis-MPI

TạodòngE.coliBL21(DE3)/pHTIbiểuhiện

Cắtthẻ10xHis-MPIvàcắtloạipeptide C

MPI ởdạng10xHis-MPI

Lênmencảmứngbiểuhiện10xHis-MPI

Thunhận10xHis-MPI

Thunhậninsulin

Kiểmtrahoạttính

2.Quytrình
 Bước1:TạodònggenmãhóaMPI

Thunhậngen

Thiếtkếgen MPI

TổnghợpMPIbằngPCRtá

TạodòngE.colimangM

itổhợp

PI

Bước1:TạodònggenmãhóaMPI

 Thunhậngenmãhóaproinsulin
• BằngkĩthuậttáchgensửdụngtrongsinhhọcphântửtáchđượcgenmãhóaproinsulinngườitrênNSTsố11,
đoạngencókíchthướckhoảng1430bp

Bước1:TạodònggenmãhóaMPI

 Thiếtkếmini-proinsulinvàprotein dunghợp

Bước1:TạodònggenmãhóaMPI

 TổnghợpMPIbằngPCRtáitổhợp
-Thiếtkếmồi

Bước1:TạodònggenmãhóaMPI
 TổnghợpMPIbằngPCRtáitổhợp

2.Quytrình

 Bước1:TạodònggenmãhóaMPI

Quytrìnht
ạodòngge
n

Bước2:TạodòngE. coli BL21(DE3)/pHTIbiểuhiện10xHis-MPIdạngthểvùitrongtếbàochất.

TạodòngE. coli DH5αmangplasmidpHTI
.Plasmidbiểuhiện
pET-43.1a(+)

.E. coliDH5α/pBIns

Bước2:TạodòngE.colibiểuhiện10xHis-MPIdạngthểvùitrongtếbàochất.


TạodòngE. coli DH5αmangplasmidpHTI
.ChuẩnbịplasmidbiểuhiệnpET-43.1a(+)
.Chuẩnbịgene 10xHis-MPIthunhậntừPlasmidpBInstrongdòngE. coliDH5α/pBInskhuếchđạibằngPCRvớimồi
HTI-F/HTI-R

2.Quytrình

Bước2...
GVHD:NguyễnThịKimCúc
SVTH:Nhóm9
Thànhviên: 1LêThịTri(nt)
2VõThịBíchLy
3BùiThịKhai
4 ViThịTrường
Côngnghệvisinhvật
Chủđềthuyếttrình:Nghiêncứucôngnghệinsulintáitổhợpphụcvụđi
ềutrịbệnhđáitháođường
Chủđềthuyếttrình:Nghiêncứucôngnghệinsulintáitổhợpphụcvụđi
ềutrịbệnhđáitháođường
sản xuất insulin tái tổ hợp MPI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sản xuất insulin tái tổ hợp MPI - Người đăng: trile54cnsh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
sản xuất insulin tái tổ hợp MPI 9 10 807