Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất nước ép ổi

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2763 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

ĐỀ TÀI TIỀU LUẬN :

SẢN XUẤT NƯỚC ÉP ỔI ĐÓNG HỘP
SV thực hiện: Thời Thị Bích Nga

0

MỤC LỤC
PHẦN 1 : TỔNG QUAN................................................................................................ 4
Giới thiệu về nước ổi đóng hộp:............................................................................. 5

1

1.1

Giới thiệu về ổi:............................................................................................... 5

1.2

Giá trị của quả ổi trong đời sống:.......................................................................7

1.3

Tình hình nghiên cứu nước giải khát lên men:......................................................7

Nguyên liệu:.......................................................................................................... 9

2

2.1

Ổi.................................................................................................................. 9

2.2

Nước........................................................................................................... 10

2.3

Đường......................................................................................................... 11

2.4

Acid citric...................................................................................................... 11

2.5

Acid ascorbic................................................................................................ 12

PHẦN 2 :

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC ÉP ỔI ĐÓNG HỘP............................13

1.

Sơ đồ qui trình công nghệ:............................................................................... 14

2.

Thuyết minh qui trình công nghệ .....................................................................15

2.1 Lựa chọn.

15

2.1.1 Mục đích công nghệ................................................................................... 15
2.1.2 Phương pháp thực hiện, thông số kỹ thật:......................................................15
2.1.3 Thiết bị: thực hiện phân loại thủ công trên băng tải con lăn...............................15
2.1.4 Nguyên tắc hoạt động của thiết bị:................................................................15
2.2 Rửa
2.2.1

15
Mục đích công nghệ............................................................................ 15

2.2.2 Yêu cầu cơ bản của quá trình rửa là:............................................................15
2.2.3 Thiết bị: Dùng máy rửa bơi chèo.................................
BỘ GÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
ĐỀ TÀI TIỀU LUẬN :
SẢN XUẤT NƯỚC ÉP ỔI ĐÓNG HỘP
SV thực hiện: Thời Thị Bích Nga
0
Sản xuất nước ép ổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản xuất nước ép ổi - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Sản xuất nước ép ổi 9 10 167