Ktl-icon-tai-lieu

sản xuất nước mắm ngắn ngày

Được đăng lên bởi thu-to-ngoc
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 5220 lần   |   Lượt tải: 34 lần
SẢN XUẤT NƯỚC MẮM NGẮN NGÀY

Nước mắm là một loại nước chấm quen thuộc đuợc ưa chuộng nhất ở
nước ta, đuợc chế biến từ nguồn nguyên liệu chính là cá qua một quá trình
lên men tự chín. Nước mắm có giá trị dinh dưỡng cao, hầu như không thể
thiếu trong bữa ăn hàng ngày cũng như những tiệc lớn của người Việt Nam.
Thậm chí với những Việt kiều phải xa nước lâu ngày, nhất là vào dịp lễ, tết mà
trong bữa ăn thiếu đi vị nước mắm là một sự thiếu vắng không gì bù đắp
được.
Lịch sử nghề làm nước mắm đến nay chưa có một quyển sách nào ghi
chép lại để có thể biết được nước mắm có từ bao giờ, bắt nguồn từ đâu. Một
số nhà nghiên cứu khoa học cho rằng: Nước ta là một nước có hơn hai nghìn
cây số bờ biển, có nhiều sông, ngòi, hồ ao...nghề đánh cá và nghề làm muối
đã phát triển từ lâu, tài nguyên rất là phong phú “rừng vàng biển bạc”, nhưng
do khí hậu nhiệt đới, việc bảo quản thực phẩm gặp khó khăn, tất nhiên trong
lao động sản xuất, nhân dân phải tìm các biện pháp để bảo quản những
thành phẩm của họ làm ra. Vì vậy qua bao nhiêu năm tốn công tìm tòi, thí
nghiệm, họ đã tìm thấy tác dụng sát trùng của muối đối với thực phẩm cùng
với sự ra đời của việc bảo quản cá bằng muối, người ta cũng đã biết cách bảo
quản các loại rau, quả như muối dưa, muối cà, làm ô mai, v.v... hoặc bảo
quản các loại thủy sản khác như mắm tép, mắm tôm, mắm rươi là những sản
phẩm đặc biệt của dân tộc ta. Tên gọi “mắm, muối” hiển nhiên là xuất phát
từ quần chúng, nó đã mang một ý nghĩa riêng biệt cho các loại sản phẩm
được bảo quản bằng muối của nhân dân Việt Nam.
Từ đó nghề làm nước mắm của ta được truyền từ đời này sang đời khác
theo một công thức nhất định, cho đến nay tùy từng địa phương, công thức
chế biến được cải tiến dần cho thích hợp với thị hiếu của nhân dân vùng đó.
Tuy nhiên, sản xuất nước mắm theo phương pháp cổ truyền thì thời gian để
có thể thu được sản phẩm có chất lượng rất dài (trên dưới 1 năm). Ở quy mô
công nghiệp, phương pháp sản xuất này sẽ không phù hợp, hiệu quả kinh tế
thấp. Đi tìm một công nghệ sản xuất nước mắm có chất lượng cao, rút ngắn
thời gian cho thành phẩm nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống là một
công việc mà các nhà khoa học đã, đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu để có thể
ứng dụng và phát triển.
Cũng trên phương hướng rút ngắn thời gian sản xuất nước mắm, trong
khuôn khổ tiểu luận này, chúng tôi sẽ giới thiệu quy trình sản xuất nước mắm
ngắn ngày từ nguồn nguyên liệu là cá nước ngọt.

1

SẢN XUẤT NƯỚC MẮM NGẮN NGÀY

I. TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU :
1. Cá :
1.1 Giới thiệ...
SẢN XUẤT NƯỚC MẮM NGẮN NGÀY
Nước mắm một loại nước chấm quen thuộc đuợc ưa chuộng nhất
nước ta, đuợc chế biến từ nguồn nguyên liệu chính qua một quá trình
lên men tự chín. Nước mắm g trị dinh dưỡng cao, hầu n không thể
thiếu trong bữa ăn hàng ngày cũng như những tiệc lớn của người Việt Nam.
Thậm chí với những Việt kiều phải xa nước lâu ngày, nhất là vào dịp lễ, tết mà
trong bữa ăn thiếu đi vị nước mắm một sự thiếu vắng không đắp
được.
Lịch sử nghề làm nước mắm đến nay chưa một quyển ch nào ghi
chép lại để thể biết được nước mắm tbao giờ, bắt nguồn từ đâu. Một
số nhà nghiên cứu khoa học cho rằng: Nước ta một nước hơn hai nghìn
cây số bờ biển, nhiều sông, ngòi, hao...nghề đánh nghề làm muối
đã phát triển từ lâu, tài nguyên rất là phong phú “rừng vàng biển bạc”, nhưng
do khí hậu nhiệt đới, việc bảo quản thực phẩm gặp khó khăn, tất nhiên trong
lao động sản xuất, nhân dân phải tìm các biện pháp để bảo quản những
thành phẩm của họ m ra. vậy qua bao nhiêu năm tốn công tìm tòi, thí
nghiệm, họ đã tìm thấy tác dụng sát trùng của muối đối với thực phẩm cùng
với sự ra đời của việc bảo quản cá bằng muối, người ta cũng đã biết cách bảo
quản c loại rau, quả như muối dưa, muối cà, làm ô mai, v.v... hoặc bảo
quản các loại thủy sản khác như mắm tép, mắm tôm, mắm rươi những sản
phẩm đặc biệt của dân tộc ta. Tên gọi “mắm, muối” hiển nhiên là xuất phát
từ quần chúng, đã mang một ý nghĩa riêng biệt cho các loại sản phẩm
được bảo quản bằng muối của nhân dân Việt Nam.
Từ đó nghề làm nước mắm của ta được truyền từ đời này sang đời khác
theo một công thức nhất định, cho đến nay tùy từng địa phương, công thức
chế biến được cải tiến dần cho thích hợp với thị hiếu của nhân dân vùng đó.
Tuy nhiên, sản xuất nước mắm theo phương pháp cổ truyền thì thời gian để
thể thu được sản phẩm chất lượng rất dài (trên dưới 1 năm). quy
công nghiệp, phương pháp sản xuất này sẽ không phù hợp, hiệu quả kinh tế
thấp. Đi tìm một công nghệ sản xuất nước mắm chất lượng cao, rút ngắn
thời gian cho thành phẩm nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống một
công việc các nhà khoa học đã, đang sẽ tiếp tục nghiên cứu để thể
ứng dụng và phát triển.
Cũng trên phương hướng rút ngắn thời gian sản xuất nước mắm, trong
khuôn khổ tiểu luận này, chúng tôi sẽ giới thiệu quy trình sản xuất nước mắm
ngắn ngày từ nguồn nguyên liệu là cá nước ngọt.
1
sản xuất nước mắm ngắn ngày - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sản xuất nước mắm ngắn ngày - Người đăng: thu-to-ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
sản xuất nước mắm ngắn ngày 9 10 31