Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất sinh khối nấm nem

Được đăng lên bởi duongtuananh1412
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 937 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SINH KHỐI NẤM
MEN

Nhóm 1:Huỳnh Đặng Phương Hoàng
Trần Thanh Thảo
Hồ Thị Thảo Uyên
Dương Tuấn Anh

NỘI DUNG

A. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SINH KHỐI NẤM MEN

B. QUY TRÌNH SẢN XUẤT SINH KHỐI NẤM MEN

C. SẢN PHẨM SINH KHỐI NẤM MEN

A. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SINH KHỐI NẤM MEN
1. Giới Thiệu
Các sản phẩm của quá trình lên men gồm các dạng:

• Sinh khối.
• Sản phẩm trao đổi chất: bậc 1 và 2.
• Sản phẩm của sự chuyển hóa chất.
• Sản phẩm lên men...

Trong đó,sinh khốilà quá trìnhcơ chất được chuyển hóa thành vật chấtTB trong quá trình sinh
trưởng. Quá trình nuôi cấy chủ yếu là sinh trưởng, phát triển các TB của giống VSV, chất dinh
dưỡng được chuyển hóa thành vật chất TB.
Lên men thu sinhkhối là quá trìnhsinh sản, phát triểncủa các TB. Sinh sản là tăng số lượng TB.
Sinh trưởng phục vụ cho sự duy trì, sinh sản của VSV.

2.ỨngDụng Của Nấm Men Và Sinh Khối Nấm Men TrongCNTP

• Saccharomycescerevisiae:nó đượcsử dụng rất phổ biến trongsản xuất rượu vang, bánh mì và
bia.

• Nấmmen còn được sử dụng làm cao chiết nấm men trong nuôi cấy vi sinh vật, là nguồn thu
nhận một sốvitamin; protein, enzyme, kháng sinh, chất màu...

• Nấm men là đối tượng nghiên cứu trongkỹ thuật di truyền.

3. Giới thiệu sơ lược về nấm men
Saccharomycescó nghĩa là nấm đường và là loại vi sinh vật duy nhấtđượcsản xuất với quy mô
rất lớn trên thếgiới.

Phân loại khoa học
• Giới (regnum): Fungi
• Ngành (phylum): Ascomycota
• Phân ngành (subphylum): Saccharomycotina
• Lớp (class): Saccharomycetes
• Bộ (ordo): Saccharomycetales
• Họ (familia): Saccharomycetaceae
• Chi (genus): Saccharomyces

Hình thái, cấu tạo:
• NấmmenSaccharomycesthuộc họSaccharomycetaceae,ngànhAscomycotavà thuộc giới nấm.
• Nấm menSaccharomyces cerevisiaecó hình cầu hay hìnhtrứng.
• Nấm menSaccharomycesgồm những thành phần chủ yếu:
_Vách TB
_Màng TB chất
_TB chất

Đặc điểm sinh hóa:
• Sinhtrưởng khithiếu hụt một số vitamin
• Sinhtrưởng tại các nhiệt độ khác nhau:25, 30, 35, 37, 420C.
• Sinhtrưởng trên môi trườngchứa 50% và 60% glucoza.
• Pháttriển trên môi trường chứaacid acetic 1%.

3. Sinh khối nấm men dạng thương mại:
a/ Men lỏng

• Nấm men lỏng là một sản phẩm thu nhận được ngay sau khi quá trìnhlên men hiếu khí kết
thúc.

b/Mendạng paste

• Nấm men paste là khối nấm men thu được sau khily tâm nấm men lỏng.
c/Menkhô

• Nấm men khô lại đượcsấy khôtừ nấm menpaste.

So sánh

B.QUY TRÌNH SẢN XUẤT SINH KHỐI NẤM MEN
•

Tổng quát:

Quy trình công nghệ sản xuất sinh khối nấm men bao gồm các giai đoạn chính sau:

• C...
CÔNG NGH SN XUT SINH KHI NM
MEN
Nhóm 1:Huỳnh Đặng Phương Hoàng
Trần Thanh Thảo
Hồ Thị Thảo Uyên
Dương Tuấn Anh
Sản xuất sinh khối nấm nem - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản xuất sinh khối nấm nem - Người đăng: duongtuananh1412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Sản xuất sinh khối nấm nem 9 10 444