Ktl-icon-tai-lieu

Sap 2010

Được đăng lên bởi christhuynh
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 2465 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA XÂY DỰNG DD&CN
--------- –&— -----

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Đà Nẵng 2006

Tính toán và thiết kế kết cấu bằng Sap2000

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU
(SAP2000 - BASIC ANALYSIS REFERENCE)
Người sử dụng các phần mềm nói chung và Sap2000 nói riêng cần phải hiểu một cách tường tận
bản chất của các phần mềm và phải kiểm tra một cách độc lập kết quả tính toán để đảm bảo tính chính
xác. Quyết định cuối cùng vẫn phải là của con người bằng các kiến thức tổng hợp.

I. Phương pháp phần tử hữu hạn
1. Khái niệm chung:
Phương pháp PTHH được ứng dụng tính kết cấu với sự trợ giúp của máy tính, ra đời vào năm
1970. Phương pháp này dùng mô hình rời rạc để lý tưởng hoá kết cấu thực.
Thực hiện rời rạc hoá kết cấu bằng cách chia kết cấu liên tục thành hữu hạn các miền hoặc các kết
cấu con gọi là phần tử hữu hạn.
* Đối với hệ thanh

: phần tử hữu hạn là thanh.

* Đối với kết cấu tấm

: phần tử hữu hạn là tấm tam giác, chữ nhật .v.v.

Sau khi rời rạc hoá, giả thiết các phần tử hữu hạn chỉ nối với nhau tại một số điểm quy định
(thường là các đầu hoặc góc của phần tử) gọi là nút.
Toàn bộ tập hợp các phần tử hữu hạn gọi là lưới phần tử.
Số lượng phần tử ảnh hưởng đến số ẩn số của bài toán.

2. Trình tự giải bài toán kết cấu bằng phần mềm PTHH:
a. Bước 1 : Chuyển từ sơ đồ kết cấu sang sơ đồ tính :
Xác định yêu cầu tính toán, các kết quả cần tìm.
Xác định dạng hình học của kết cấu.
Xác định tải trọng, các đặc trưng của vật liệu ...
b. Bước 2 : Rời rạc hoá kết cấu, chọn loại phần tử thích hợp :
Đánh số các điểm nút, các phần tử.
Phân chia các trường hợp tải trọng (các phương án của hoạt tải).
Nhập dữ liệu.
c. Bước 3 : Thực hiện giải bài toán :
Khai báo các thông số tính toán, các bậc tự do hoạt động...
Kiểm tra độ chính xác của kết quả.
Hiệu chỉnh lại dữ liệu nếu cần.
d. Bước 4 :
Biểu diễn kết quả bằng hình vẽ.
In kết quả hoặc xuất ra file, xử lý các file kết quả nếu cần.
Sử dụng kết quả.

- Trang 1 -

Tính toán và thiết kế kết cấu bằng Sap2000

Khi giải một bài toán bằng phương pháp Phần tử hữu hạn, việc nhập dữ liệu tốn rất nhiều thời gian
và công sức, nếu có sai sót rất khó phát hiện, nên cần chuẩn bị số liệu thật kỹ, sơ đồ tính phải vẽ một
cách rõ ràng, việc nhập số liệu phải cẩn thận.
Bước 1
Xác định các yếu tố đầu vào

Bước 2
Thực hiện bước nhập số liệu.
Nhập : - Dữ liệu điều khiển
- Dữ liệu nút
- Dữ liệu phần tử
- Dữ liệu tải trọng ...

Bước 3
Thực hiện giải và kiểm tra kết
quả

Bước 4
Biểu diễn xuất kết quả

II. Phần mềm ph...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sap 2010 - Người đăng: christhuynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Sap 2010 9 10 800