Ktl-icon-tai-lieu

SC 920 Juki

Được đăng lên bởi cantran0208-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ENGLISH

SC-920
Instruction Manual

CONTENTS
!. SPECIFICATIONS...................................................................................... 1
@. SET-UP....................................................................................................... 1
	
	
	
	
	
	
	

1.	 Changing over the voltage between 100 V and 200 V...................................................................... 2
2. 	Installing to the table........................................................................................................................... 3
3.	 Installing the control panel................................................................................................................. 3
4.	 Connecting the cords.......................................................................................................................... 5
5.	Attaching the connecting rod........................................................................................................... 11
6. 	Setting procedure of the machine head.......................................................................................... 12
7. 	Adjusting the machine head (direct-drive motor type sewing machine only)............................. 13

#. FOR THE OPERATOR............................................................................. 14

	 1.	Operating procedure of the sewing machine.................................................................................. 14
	 2.	Operation panel (CP-18).................................................................................................................... 16
	 3.	Operating procedure of the sewing pattern.................................................................................... 17
(1) Reverse feed stitching pattern....................................................................................................... 17
(2) Overlapped stitching pattern.......................................................................................................... 18

	 4.	One-touch setting.............................................................................................................................. 19
	 5.	 Production support function............................................................................................................ 20
	 6.	 Setting of functions of SC-920.......................................................................................................... 23
	 7.	 Functio...
ENGLISH
SC-920
INSTRUCTION MANUAL
SC 920 Juki - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SC 920 Juki - Người đăng: cantran0208-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
SC 920 Juki 9 10 694