Ktl-icon-tai-lieu

sheet cam

Được đăng lên bởi Huu Minh
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1567 lần   |   Lượt tải: 3 lần
User Manual
V5.0.0

1

Contents
Bottom Left .....................................................
Drawing centre ................................................
Use drawing origin ...........................................
Current position ...............................................
Material bottom left ..........................................
Open Excellon options .......................................
File scale ........................................................
Origin ..........................................................
Bottom Left .....................................................
Drawing centre ................................................
Use drawing origin ...........................................
Current Position ..............................................
Material bottom left ..........................................
Number format.................................................
Create tools and processes .............................
Enabled .......................................................
Drill depth .....................................................
Plunge rate ..................................................
Spindle speed ..............................................
Open EMF options .............................................
Origin ..........................................................
Bottom Left .....................................................
Drawing centre ................................................
Use drawing origin ...........................................
Current Position ..............................................
Material bottom left ..........................................
Recent drawings ....................................................
Material setup ........................................................
Thickness of material ......................................
Coordinates of bottom left corner .....................
Sizes ..........................................................
Rapid clearance ..............................................
Height of bottom of material above table ..........
Parking position ..............................................
Tool setup ..............................................................
New mill/router ...................................................
New drill .............................................................
New V cutter ......................................................
New automatic tap .....
1
User Manual
V5.0.0
sheet cam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sheet cam - Người đăng: Huu Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
sheet cam 9 10 150