Ktl-icon-tai-lieu

Shock Assembly

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Shock Assembly

1

Shock Assembly
In this project, you will create all components of the Shock assembly and then assemble
them, as shown in Figure 1. Also create an exploded state of the assembly, as shown in
Figure 2. The dimensions of the components are shown in Figures 3 through 10.

Figure 1 The Shock assembly

Figure 2 The exploded state of the Shock Assembly

2

Student Project

Figure 3 Dimensions for Bracket

Figure 4 Dimensions for Pivot

Figure 5 Dimensions for U-Support

Shock Assembly

3

Figure 6 Dimensions for Bushing

Figure 8 Dimensions for Washer

Figure 7 Dimensions for Self-locking nut

Figure 9 Dimensions for Hexagonal bolt

Figure 10 Dimensions for Castle nut

...
Shock Assembly 1
Shock Assembly
Figure 1 The Shock assembly
In this project, you will create all components of the Shock assembly and then assemble
them, as shown in Figure 1. Also create an exploded state of the assembly, as shown in
Figure 2. The dimensions of the components are shown in Figures 3 through 10.
Figure 2 The exploded state of the Shock Assembly
Shock Assembly - Trang 2
Shock Assembly - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Shock Assembly 9 10 668