Ktl-icon-tai-lieu

Silde cơ sở tính toán máy

Được đăng lên bởi phamvantoanhut
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§3. TÍNH BỀN TRỤC VÍT
Biểuđồlựcdọcvàmomentxoắn.

1

§3. TÍNH BỀN TRỤC VÍT

Từbiểuđồmomentxoắnđốivớitiếtdiệnnguyhiểmtaviếtđược:

mx .l Pmax .l
R23  R13 2
Mx 

.tg  .
.
2
2
3
t

(6 – 16)

Từbiểuđồlựcdọctaviếtđược:

qmax .l Pmax .l R22  R12 2 
 S 

.
.
2
2
2
t

(6–17)

2

§3. TÍNH BỀN TRỤC VÍT

Tìmứngsuấttươngđươngtheothuyếtứngsuấttiếplớnnhấtnhưsau:

 td    4
2

2

Trongđó:

S

F

và

Mx

Wp

Ởđây:

•
•

Flàdiệntíchcủatiếtdiệntrụcvít, cm2;
Wplàmomentchốngxoắncủatiếtdiệntrụcvít,cm3.

3

§3. TÍNH BỀN TRỤC VÍT

Thaygiátrịcủaσvàτvàobiểuthứctrêntacóứngsuấttươngđươngnhưsau:

Mx 2
S 2
 td  ( )  4.(
)
F
Wp

(6 – 18)

TalậptỉsốgiữaMvớiS,nghĩalàđemchiabiểuthức(6 –16)chobiểuthức
(6 – 17),tađược:

x

M x 2 R12  R1.R2  R22
 .
.tg 
S
3
R1  R2
4

§3. TÍNH BỀN TRỤC VÍT

Suyra:

3.M x .( R1  R2 )
S
2.tg  .( R12  R1.R2  R22 )

(6–19)

ThaygiátrịcủaSvàobiểuthức(6 – 18) taviếtđượcứngsuấttươngđươngnhưsau:




3.( R1  R2 )
 td  M x . 
2
2
2
 2.tg  .( R1  R1.R2  R2 ). .R1

2

4

3
 .R1 2
(
)
2
5

§3. TÍNH BỀN TRỤC VÍT

Xácđịnhgócnângcủađườngvítxoắnnhưsau:

t
t
tg  

 .dtb  .(R1  R2 )

(6 – 21)

6

...
§3. TÍNH BỀN TRỤC VÍT
Biểuđồlựcdọcvàmomentxoắn.
Silde cơ sở tính toán máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Silde cơ sở tính toán máy - Người đăng: phamvantoanhut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Silde cơ sở tính toán máy 9 10 772