Ktl-icon-tai-lieu

SIVACON 8PS Busbar Trunking System LX

Được đăng lên bởi Anh Tuấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SIVACON 8PS Busbar Trunking System LX

Description
Application
Overview
System
Installation

SIVACON

Tools

8PS

System LX
Dinh Thi Van Anh – Sales Manager

SIVACON 8PS – System LX

Description
Application

SIVACON 8PS Busbar Trunking System LX

TTA
IEC/EN 60439-1/-2

Description
Application

• 1000A to 5000A – Copper Busbar
• Copper Busbar are Tin plated

Overview

Overview

System

System

Installation

Installation

• Aluminum Busbar are Nickel & Tin Plated.

Tools

Tools

• Class B Mylar Insulation

• 800A to 4500A – Aluminum Busbar

• Housing – Fully Aluminum & Painted
• Double Headed Self Torque Jointing Bolt
• Freedom from silicon or halogens

690 V Ue max.
IP54 (IP55)
RAL 7035
AL/CU-System
Dinh Thi Van Anh – Sales Manager

Dinh Thi Van Anh – Sales Manager

1

SIVACON 8PS - System LX
Technical Data
Type
Alum

Ie [A]

Application
Overview
System
System
Installation
Tools

Current
Rating

ShortCircuit
Rating

Type
Copper

Icw [kAeff] (1s)

Short Circuit
Rating

Current
Rating
Ie [A]

Icw [kAeff] (1s)

LXA01

800

25

LXC01

1000

38

LXA02

1000

35

LXC02

1250

50

LXA04

1250

50

LXC03

1400

57

LXA05

1600

60

LXC04

1600

60

LXA06

2000

75

LXC05

2000

75

LXA07

2500

86

LXC06

2500

86

LXA08

3200

100

LXC07

3200

100

LXA09

4000

140

LXC08

4000

150

LXA10

4500

150

LXC09

5000

150

AL

Cu

H (mm)

1000 A

800 A
Application

137

1250 A

Overview

1250 A

162

1400 A

System
System

1600 A

207

Installation

1000 A

Single Body (4 Sizes)

Tools

2000 A

2000 A

3200 A

145

Al

H (mm)

3200 A

Cu

439

4000 A

1) in

207
287

H (mm)
439

5000 A
599

4500 A

Double Bodies (2 Sizes)

162

2500 A

287

2500 A

137

1600 A

4000 A

6300 A1)

599

preparation

Dinh Thi Van Anh – Sales Manager

Dinh Thi Van Anh – Sales Manager

SIVACON 8PS – System LX
Housing Ground

Description

H (mm)

Description

H

Description

SIVACON 8PS – System LX – Sizes

SIVACON 8PS – System LX
Housing Ground

ALUMINIUM BODY OF BUSBAR FOR
GROUNDING

Description

Application

Application

Overview

Overview

System

System

Installation

Installation

Tools

Tools

5mm
ALUMINIUM
CASING

Dinh Thi Van Anh – Sales Manager

ALUMINIUM BODY OF BUSBAR FOR
GROUNDING

CU

AL

1000A

800A

1250A

1000A

1400A

-

1600A

1250A

2000A

1600A

2500A

2000A

3200A

2500A

4000A

3200A

5000A

4000A

-

4500A

Dinh Thi Van Anh – Sales Manager

2

SIVACON 8PS – System LX
Busbar connection

SIVACON 8PS – System LX
Busbar connection

Description

Description

Application...
1
System LX
8PS
SIVACON
Dinh Thi Van Anh – Sales Manager
Description
Application
Overview
System
Installation
Tools
SIVACON 8PS Busbar Trunking System LX
Description
Dinh Thi Van Anh – Sales Manager
Description
Application
Overview
System
Installation
Tools
SIVACON 8PS – System LX
TTA
IEC/EN 60439-1/-2
690 V Ue max.
IP54 (IP55)
RAL 7035
AL/CU-System
Overview
Dinh Thi Van Anh – Sales Manager
Description
Application
Overview
System
Installation
Tools
1000A to 5000A – Copper Busbar
Copper Busbar are Tin plated
800A to 4500A – Aluminum Busbar
Aluminum Busbar are Nickel & Tin Plated.
Class B Mylar Insulation
Housing – Fully Aluminum & Painted
Double Headed Self Torque Jointing Bolt
Freedom from silicon or halogens
Overview
SIVACON 8PS Busbar Trunking System LX
SIVACON 8PS Busbar Trunking System LX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SIVACON 8PS Busbar Trunking System LX - Người đăng: Anh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
SIVACON 8PS Busbar Trunking System LX 9 10 275