Ktl-icon-tai-lieu

slide bài giang CADCAMCNC

Được đăng lên bởi Trần Thứ Trương
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 3138 lần   |   Lượt tải: 32 lần
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

BÀI GiẢNG

CAD/CAM-CNC
TS. Nguyễn Huy Ninh
Email:ninhnguyenhuy@gmail.com

06/10/14

VIỆN CƠ KHÍ-ĐHBK HÀ NỘI

1

MỞ ĐẦU
1- Vị trí vai trò của CAD/CAM-CNC
Nằm trong lĩnh vực công nghệ chế tạo máy, nó thực hiện
nhiệm vụ thiết kế mô hình hình học của sản phẩm, lập
chương trình gia công, quy trình công nghệ nhờ sự trợ giúp
của điều khiển số, kỹ thuật máy tính.

 2- Đối tượng nghiên cứu của môn học:
Liên quan đến các dữ liệu hình học của quá trình thiết kế và
các đặc trưng hình học của bề mặt gia công. Nghiên cứu
ứng dụng kỹ thuật số và máy tính vào việc thực hiện quá
trình công nghệ gia công cơ.

 3- Nội dung nghiên cứu của môn học:
PHẦN I: Thiết kế và gia công sản phẩm với sự trợ giúp
của máy tính-CAD/CAM.
06/10/14

VIỆN CƠ KHÍ-ĐHBK HÀ NỘI

2

CAD/CAM
I. Giới thiệu phần mềm MasterCam X5.
II. Giới thiệu phần mềm SolidWorks 2012.
III. Giới thiệu phần mềm NX-8.5.
IV. Giới thiệu phần mềm Catia V5R21.

06/10/14

VIỆN CƠ KHÍ-ĐHBK HÀ NỘI

3

MỞ ĐẦU
 Phần II : Công nghệ CNC
 Chương 1: Khái niệm
 1.1. Các hệ thống điều khiển số:
 1.2. Các hệ thống DNC
 1.3. Các hệ thống gia công linh hoạt

 Chương 2: Một số đặc trưng của máy CNC
 2.1. Các trục toạ độ và chiều các chuyển động
 2.2. Qui định các trục toạ độ trên máy
 2.3. Độ chính xác gia công trên máy CNC (đảm bảo thông qua các hệ thống đo
dịch chuyển và đo góc)

 Chương 3. Các dạng điều khiển số
 3.1. Điều khiển theo điểm
 3.2. Điều khiển theo đường thẳng
 3.3. Điều khiển theo công tua (2D, D, 3D, 4D, 5D)

 Chương 4. Những khái niệm cơ bản về lập trìmh gia công trên máy
CNC
06/10/14

VIỆN CƠ KHÍ-ĐHBK HÀ NỘI

4

MỞ ĐẦU





41. Các khái niệm cơ bản
4.2. Quỹ đạo gia công
4.3. Cách ghi kích thước tuyệt đối và tương đối
4.4 Các câu lệnh G _code

 Chương 5: Kỹ thuật lập trình CNC







5.1. Cấu trúc chương trình.
5.2. Lập chương trình NC trên hệ điều hành FANUC series 21:
- EMCO win NC GE series Fanuc TB 21
- EMCO win NC GE series Fanuc MB 21
5.3. EMCO win NC Heidenhain TNC 426
5.4. Lập chương trình NC trên hệ điều hành Heidenhain TNC 530:

 Chương 6: Ứng dụng các phần mềm thiết kế và gia công tiên tiến
 6.1 Giới thiệu phần mềm MasterCam và MCU.
 6.2 Giới thiệu phần mềm SolidWorks để thiết kế và gia công khuôn.
06/10/14

VIỆN CƠ KHÍ-ĐHBK HÀ NỘI

5

MỞ ĐẦU
 PHẦN III. THỰC HÀNH:
 Cho bản vẽ thiết kế chi tiết, yêu cầu:
 +Lập quy trình công nghệ để gia công chi tiết trên máy C
 + Ứng dụng một phần mềm điều khiển trên máy CNC để lập...
06/10/14
06/10/14
VIỆN CƠ KHÍ-ĐHBK HÀ NỘI
VIỆN CƠ KHÍ-ĐHBK HÀ NỘI
1
1
BÀI GiẢNG
BÀI GiẢNG
CAD/CAM-CNC
CAD/CAM-CNC
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
TS. Nguyễn Huy Ninh
TS. Nguyễn Huy Ninh
Email:ninhnguyenhuy@gmail.com
Email:ninhnguyenhuy@gmail.com
slide bài giang CADCAMCNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide bài giang CADCAMCNC - Người đăng: Trần Thứ Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
slide bài giang CADCAMCNC 9 10 396