Ktl-icon-tai-lieu

slide-TTNT-ptit-5.1

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phạm Việt Hưng - TTNT

NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
13/08/13

Chương 5: Học máy

Giới thiệu chung
Giới thiệu chung về học máy

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Tài liệu tham khảo







N. Nilsson. Introduction to machine learning.

T. Mitchell. Machine learning. McGraw-Hill, 1997
E. Alpaydin. Introduction to machine learning.
MIT Press 2004
S. Russell, P. Norvig. Artificial Intelligence: A
Modern Approach (2nd Edition) 2002

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Công cụ và dữ liệu


Bộ công cụ Weka






Kho dữ liệu mẫu UC Irvine




Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Lý do ra đời và phát triển HM





Dữ liệu nhiều và rẻ; tri thức ít và hiếm hơn
Sự tiến bộ của lý thuyết tính toán và tốc độ
máy tính
Sự tương tự với khả năng trí tuệ của con
người

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Một số ứng dụng của học máy


Những ứng dụng khó lập trình theo cách thông
thường do không tồn tại hoặc khó giải thích kinh
nghiệm, kỹ năng của con người





Nhận dạng chữ viết, âm thanh, hình ảnh
Lái xe tự động, thám hiểm sao Hoả

Chương trình máy tính có khả năng thích nghi:
lời giải thay đổi theo thời gian hoặc theo tình
huống cụ thể



Chương trình trợ giúp cá nhân
Định tuyến mạng
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Một số ứng dụng (tiếp theo)


Khai phá (phân tích) dữ liệu



Hồ sơ bệnh án -> tri thức y học
Dữ liệu bán hàng -> quy luật kinh doanh

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

ALVINN



Lái xe tự động
Sử dụng mạng nơron

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Nhận dạng mặt người


Ảnh mẫu



Ảnh cần nhận dạng

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Một số ứng dụng khác



Phân loại văn bản, lọc thư rác
Tách thông tin từ văn bản
Tôi có cái máy X800 của Panasonic màu trắng
Máy còn đẹp 98%
Hàng Japan xịn
Máy kèm thẻ mini SD 128MB
Máy chụp ảnh quay phim rất nét và đẹp
Nghe gọi to, rõ, sóng khoẻ,... Tất cả đều rất tốt
Tôi muốn bán máy với giá 3T7
Ai mua xin vui lòng liên hệ trưc tiếp với tôi theo số
0901234567

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Ứng dụng trong sinh
học phân tử: phân
tích dữ liệu biểu hiện
gien

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Học máy là gì


Học:




…thu thập kiến thức hoặc kỹ năng…

Học máy:



Giải quyết vấn đề từ kinh nghiệm
…được thực hiện bởi chương trình máy tính có
khả năng:
 Thực

hiện công việc T tốt hơn
 Theo tiêu chí P
 Nhờ sử dụng dữ liệu mẫu hoặc kinh nghiệm E

P...
NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
Chương 5: Học máy
27/07/13
Phạm Việt Hưng - TTNT
slide-TTNT-ptit-5.1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide-TTNT-ptit-5.1 - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
slide-TTNT-ptit-5.1 9 10 294