Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ CN Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Được đăng lên bởi tringuyen215
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1694 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIAVIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ

GIỚI THIỆU
SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ
CỦA NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ

NGUYÊN LIỆU DÙNG TRONG NHÀ MÁY

NGUYÊN LIỆU CHÍNH DÙNG CHO NHÀ MÁY
Khí thiên nhiên: CH4, C2H6, C3H8, C4H10…
Khí đồng hành mỏ Bạch Hổ, Khí thiên nhiên từ bồn
trũng Nam Côn Sơn và các bể khác thuộc thềm lục
địa phía Nam.
Lượng khí tiêu thụ: 450 x 106 Nm3/năm.
Đặc tính và thành phần khí:
Nhiệt độ: 18-36 0C.
Áp suất: 40 Bar
Trọng lượng phân tử: 18,68 g/mol
Nhiệt trị: 42,85 MJ/m3 hay 40613,4 BTU/m3
Thành phần: C1=83,31%. C2=14,56%. C3=1,59%.
iC4=0,107%. nC4=0,109%.

SƠ ĐỒ 1: SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CỦA NHÀ MÁY

Điện
Nước tuần hoàn

Sông
Thị
Vải

Nước
làm mát
Nước thải

Khí CO2
Xưởng phụ trợ

Hơi nước

Xưởng
Amôniắc

Amôniắc

Xưởng
Urê

Hơi nước

Urê hạt
2200 t/ngày

Xưởng
sản phẩm

Nước làm mát
Khí tự nhiên

Urê thành
phẩm

SẢN PHẨM CHÍNH CỦA NHÀ MÁY
NH3: 1,350 tấn NH3 /ngày (Công nghệ Haldor Topsoe - Đan mạch)
UREA: 2,200 tấn Urea /ngày (Công nghệ SnamProgetti - Italia)
ĐIỆN: 21MWH

NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ
XƯỞNG PHỤ TRỢ

Cung cấp các nguồn phụ trợ:
1. Nước khử khoáng
2. Nước sinh hoạt
3. Nước làm mát
4. Nước chữa cháy
5. Khí nén và khí điều khiển
6. Khí nitơ

XƯỞNG PHỤ TRỢ
Cung cấp các nguồn phụ trợ (tt):
7. Khí nhiên liệu
8. Điện và hơi
9. Hệ thống đuốc
10.Hệ các thống xử lý nước thải nhiễm dầu
11.Hệ các thống xử lý nước thải sinh họat
12.Bồn chứa ammonia

Hệ thống làm lạnh nước tuần hoàn: Công suất: 36000 m3/h
Hệ thống nước khử khoáng: Công suất: 150 m3/h
Hệ thống sản xuất N2: Công suất: 190 Nm3 khí N2 + 10 lít N2 lỏng/h
Hệ thống xử lý nước thải gồm:
Hệ thống xử lý nước nhiễm dầu: 20 m3/h
Hệ thống xử lý nước nhiễm NH3: 5 m3/h
Hệ thống xử lý nước sinh hoạt: 50 m3/ngày
Tổ hợp tuabin khí:
Máy phát điện (Gastubine): 21MW/h
Hệ thống sản xuất hơi nước 40 bar: 40 và 140 t/h
Máy phát điện (Điezen) dự phòng: 650 và 450 kw
Trạm bơm nước sông làm mát: 2 bơm, 4100 m3/h.

XƯỞNG TỔNG HỢP AMONIA
(CÔNG SUẤT 1350 T/NGÀY, CÔNG NGHỆ HALDOR TOPSOE)

SƠ ĐỒ 2: DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT AMÔNIẮC

Không khí (để đốt)
CO2 đi tổng hợp Urê
( 1600 t/ngày)

Hơi nước

Khí tự
nhiên

Khử Lưu
huỳnh

Reforming

Chuyển hóa
CO

Khử CO2

Mêtan hóa

Tổng hợp
Amôniắc

Amôniắc
thành phẩm
1350 t/ngày

SƠ ĐỒ 3: CÔNG ĐOẠN KHỬ LƯU HUỲNH
Khí tự nhiên

Tháp Hyđrô
hóa

Tháp hấp
thụ Lưu
huỳnh
10-R-2002
A/B

10-R-2001

Khí sạch tới lò
Reforming

Phương trình phản ứng trong 10-R-2001:
R-S-H + H2

t = 380 o C
Xt : Co-Molipden

RH + H2S

Phương trình phản ứng trong 10-R-20...
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIAVIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ
NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ
GIỚI THIỆU
SƠ ĐỒ CÔNG NGH
CỦA NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ
Sơ đồ CN Nhà máy Đạm Phú Mỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sơ đồ CN Nhà máy Đạm Phú Mỹ - Người đăng: tringuyen215
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Sơ đồ CN Nhà máy Đạm Phú Mỹ 9 10 336