Ktl-icon-tai-lieu

SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH NƯỚC MÍA

Được đăng lên bởi Duy Nguyen
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA, BÁNH KẸO
(PHẦN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA)
GVHD: THÁI VĂN ĐỨC
LỚP 53 CNTP 2
CHỦ ĐỀ 7
“SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH NƯỚC MÍA”
NHÓM 7
1. NGUYỄN HẢI BẢO MƠ
2. NGUYỄN TRUNG CHÁNH
3. ĐÀO THỊ XUÂN QUỲNH
4. TRÌNH THỊ NGÂN
5. HUỲNH THỊ NGỌC THẠCH
6. HUỲNH THỊ LOAN
7. VÕ THỊ NHƯ THỨ
8. NGUYỄN THANH TRỌNG
9. NGUYỄN THANH TUẤN
10. BÙI VĂN NIÊN

1

MỤC LỤC
I. MỤC ĐÍCH LÀM SẠCH NƯỚC MÍA

3

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH NƯỚC MÍA VÀ SO SÁNH
GIỮA CÁC PHƯƠNG PHÁP CỦA TỪNG PHƯƠNG PHÁP
3
II.1. Phương pháp vôi hoá
II.2. Phương pháp sunfit hoá
II.3. Phương pháp cacbonat hoá

3
8
11

III. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH

13

Bảng 1. So sánh các phương pháp gia vôi khi làm sạch nước mía bằng
phương pháp gia vôi
6
Bảng 2. So sánh các phương pháp sunfit hoá khi làm sạch nước mía
bằng phương pháp sunfit hoá
10
Bảng 3. Ưu và nhược điểm của phương pháp cacbonat

13

Bảng 4. So sánh các phương pháp làm sạch nước mía

13

TÀI LIỆU THAM KHẢO

14

2

I. MỤC ĐÍCH LÀM SẠCH NƯỚC MÍA
- Thông thường nước mía hỗn hợp ó nồng độ chất khô hoà tan Bx = 13-15%,
độ tinh khiết của nước mía hỗn hợp dao động từ 82-85%. Ngoài đường
saccharose, trong nước mía hỗn hợp còn có những chất không đường có
tinhd chất hoá lý khác nhau, trong đó chất keo chiếm tỷ lệ từ 0,03-0,5%. Ở
điều kiện thích hợp, các chất không tan sẽ tan trong nước mía hỗn hợp, làm
tăng hàm lượng keo trong nước mía.
- Hoạt động của VSV trong nước mía cũng tạo nên các chất keo khác nhau,
đặc biệt là levan và dextan. Các chất keo có nhiều ảnh hưởng không tốt đến
quá trình sản xuất đường: lọc nước mía, phân mật và kết tinh đường khó
khăn, nước mía có nhiều bọt, giảm hiệu suất tẩy màu, tinh chế đường thô
gặp khó khăn.
- Sự có mặt của những chất không đường trong nước mía dẫn đến sự bốc
hơi, kết tinh đường khó khăn và không đạt hiệu quả kinh tế.
- Chất không đường làm tăng độ hoà tan của đường, tăng mật cuối, tăng tổn
thất đường trong mật cuối.
- Trong nước mía còn có vụn mía, khi đun nóng chúng kết tụ lại, cần phải
loại bỏ chúng ra khỏi nước mía hỗn hợp.
- Nước mía hỗn hợp có tính acid gây nên chuyển hoá đường, vì vậy cần phải
trung hoà nước mía.
Vậy mục đích chủ yếu của làm sạch nước mía hỗn hợp:
- Loại tối đa chất không đường ra khỏi nước mía hỗn hợp, đặc biệt là những
chất có hoạt tính bề mặt và chất keo.
- Loại tất cả những chất rắn dạng lơ lửng trong nước mía.
- Trung hoà nước mía hỗn hợp.
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH NƯỚC MÍA VÀ SO SÁNH
GIỮA CÁC PHƯƠNG PHÁP CỦA TỪNG PHƯƠNG PHÁP
II.1. Phương pháp vôi...
1
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA, BÁNH KẸO
(PHẦN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA)
GVHD: THÁI VĂN ĐỨC
LỚP 53 CNTP 2
CHỦ ĐỀ 7
“SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH NƯỚC MÍA”
NHÓM 7
1. NGUYỄN HẢI BẢO MƠ
2. NGUYỄN TRUNG CHÁNH
3. ĐÀO THỊ XUÂN QUỲNH
4. TRÌNH THỊ NGÂN
5. HUỲNH THỊ NGỌC THẠCH
6. HUỲNH THỊ LOAN
7. VÕ THỊ NHƯ THỨ
8. NGUYỄN THANH TRỌNG
9. NGUYỄN THANH TUẤN
10. BÙI VĂN NIÊN
SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH NƯỚC MÍA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH NƯỚC MÍA - Người đăng: Duy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH NƯỚC MÍA 9 10 684