Ktl-icon-tai-lieu

so sánh SBR và Aeroten

Được đăng lên bởi tranquocbaotruyen-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3235 lần   |   Lượt tải: 18 lần
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BÙN HẠT HIẾU KHÍ
SO SÁNH SBR VÀ AEROTEN

1.1 ĐỊNH NGHĨA.
Bùn hạt là tập hợp các sinh khối lơ lửng kết dính lại với nhau tạo thành hạt, là
sản phẩm của quá trình phân hủy chất hữu cơ nhờ các vi sinh vật hiếu khí trong
điều kiện được cấp khí và các chất nền cần thiết.
Bùn hạt trước đây được ứng dụng rộng rãi trong thiết bị phân hủy kỵ khí dòng
chảy ngược (UASB), hiện nay đang mở rộng ứng dụng dưới dạng bùn hạt hiếu
khí.
1.2 CẤU TRÚC BÙN HẠT
Bùn hạt thường có cấu trúc 3 lớp:
− Lớp trong cùng: gồm vi khuẩn methanothrix, những tế bào hình thành trung
tâm của bùn hạt
− Lớp giữa: là những vi khuẩn hình gậy của nhóm vi khuẩn sử dụng acetone
sinh hidro, nhóm sử dụng hidro.
− Lớp ngoài cùng: nhóm vi khuẩn hình gậy, hình sợi và hình cầu, hỗn hợp vi
khuẩn lên men sinh khí hidro.
Mỗi cấu trúc bùn hạt là tập hợp các nhóm vi khuẩn khác nhau cần thiết cho quá
trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ, thành phần của bùn hạt phụ thuộc vào
loại cơ chất.
1.3 ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA BÙN HẠT.
a. ƯU ĐIỂM.
− Mật độ vi sinh vật trong cấu trúc bùn hạt cao
− Hiệu quả xử lý nước thải cao khi hình thành bùn hạt
− Chịu được tải trọng cao
− Kích thước hạt bùn lớn nên có khả năng lắng nhanh
− Ít bị rửa trôi
− Chịu được xốc tải
− Giảm thể tích công trình
b. NHƯỢC ĐIỂM
− Khó kiểm soát trạng thái và kích thước hạt bùn

− Các hạt bùn thường không ổn định và rất dễ bị phá vỡ khi có sự thay đổi
môi trường
Tuy nhiên, đối với từng loại bùn hạt hiếu khí và kỵ khí sẽ có những ưu nhược
điểm khác nhau. Bùn hạt kỵ khí nhược điểm là thời gian thích nghi lâu, cần phải
gia nhiệt, nhạy cảm với độc tố. Còn đối với bùn hạt hiếu khí sẽ có những ưu
điểm: Quá trình thích nghi và tạo mầm hạt xảy ra rất nhanh, ít tốn thời gian; hiệu
quả xử lý bùn hạt hiếu khí có thể bằng hoặc cao hơn bùn hạt kỵ khí; thích hợp
cho việc xử lý các nguồn nước thải có chất lượng hữu cơ cao.( Rosen Winkel
2000).
So sánh thuộc tính của bùn hạt hiếu khí (SBR), bùn hoạt tính (Aerotank) và bùn
hạt kỵ khí (UASB).
Thông số

Xử lý hiếu khí

UASB

SBR

(Bùn hoạt tính)

(Bùn hạt kỵ khí)

(Bùn hạt hiếu khí)

Vài ngày

3 tháng

1 tuần

1 -2

20

5-8

0.5 -1

10

4

<40

>100

<60

2-10

0.9 - 3

13.2

15 – 70

100 – 250

275

0.25 – 0.4

0.04 – 0.1

0.183 – 0.25

0.04 – 0.075

0.02 – 0.04

0.023 – 0.075

Thời gian thích nghi
MLSS (g/L)
ORL (mgCOD/L.d)
COD sau xử lý
(mg/L)
K (d-1)
Ks (mg/L)
Y (mgVSS/mgCOD)
Kd (d-1)

Nhận xét: Dựa vào những thuộc tính trên, ta thấy bùn hạt hiếu khí có những ưu
điểm hơn nhiều do vậy hiện nay người ta đã...
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BÙN HẠT HIẾU KHÍ
SO SÁNH SBR VÀ AEROTEN
1.1 ĐỊNH NGHĨA.
Bùn hạt tập hợp các sinh khối lửng kết dính lại với nhau tạo thành hạt,
sản phẩm của quá trình phân hủy chất hữu cơ nhờ các vi sinh vật hiếu khí trong
điều kiện được cấp khí và các chất nền cần thiết.
Bùn hạt trước đây được ứng dụng rộng rãi trong thiết bị phân hủy kỵ khí dòng
chảy ngược (UASB), hiện nay đang mở rộng ứng dụng dưới dạng bùn hạt hiếu
khí.
1.2 CẤU TRÚC BÙN HẠT
Bùn hạt thường có cấu trúc 3 lớp:
Lớp trong cùng: gồm vi khuẩn methanothrix, những tế bào hình thành trung
tâm của bùn hạt
Lớp giữa: những vi khuẩn hình gậy của nhóm vi khuẩn sử dụng acetone
sinh hidro, nhóm sử dụng hidro.
Lớp ngoài cùng: nhóm vi khuẩn hình gậy, hình sợi hình cầu, hỗn hợp vi
khuẩn lên men sinh khí hidro.
Mỗi cấu trúc bùn hạt tập hợp các nhóm vi khuẩn khác nhau cần thiết cho quá
trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ, thành phần của n hạt phụ thuộc vào
loại cơ chất.
1.3 ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA BÙN HẠT.
a. ƯU ĐIỂM.
Mật độ vi sinh vật trong cấu trúc bùn hạt cao
Hiệu quả xử lý nước thải cao khi hình thành bùn hạt
Chịu được tải trọng cao
Kích thước hạt bùn lớn nên có khả năng lắng nhanh
Ít bị rửa trôi
Chịu được xốc tải
Giảm thể tích công trình
b. NHƯỢC ĐIỂM
Khó kiểm soát trạng thái và kích thước hạt bùn
so sánh SBR và Aeroten - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
so sánh SBR và Aeroten - Người đăng: tranquocbaotruyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
so sánh SBR và Aeroten 9 10 25