Ktl-icon-tai-lieu

SỔ TAY KIẾN THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1030 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ V.E.C
Địa chỉ: 82-84 Calmette, P.202, Quận 1, Tp.HCM
Tel: (08)-9143941 - Fax: (08)-8295063
Email: info@vecvn.com
  

SỔ TAY KIẾN THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

WEBSITE VÀ LỢI ÍCH CỦA WEBSITE
Biên soạn bởi:
Công ty TMĐT V.E.C ()

MỤC LỤC
Lời ngỏ
Phần 1: Định nghĩa website
1.1. Website là gì?
1.2. Tên miền (Domain)
1.3. Hosting (lưu trữ)
1.4. Các việc cần làm để chuẩn bị và xây dựng một website
1.5. Tình hình website trên thế giới và ở Việt Nam
Phần 2: Lợi ích của website cho doanh nghiệp
2.1. Thị trường
2.2. Thông tin
2.3. Chức năng marketing, phục vụ khách hàng
2.4. Chi phí
2.5. Lợi thế cạnh tranh
Phần 3: Những bất lợi khi doanh nghiệp không có website
3.1. Thị trường và tiếp cận thị trường
3.2. Chất lượng phục vụ khách hàng, cung cấp thông tin
3.3. Marketing
3.4. Chi phí
3.5. “Bộ mặt” doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh

S tay Ki n th c Thưng m i đi n t - Website và L i ích c a Website
Biên so n b i Công ty TMĐT V.E.C ()

1

LỜI NGỎ
Trong những năm gần đây, cụm từ “Thương mại điện tử” hay “Website” hay “trang web”...
đã xuất hiện khá nhiều, và ít nhiều được các doanh nhân quan tâm. Tuy nhiên, không phải ai
cũng biết được website là gì, website với trang web là một khái niệm hay là hai khái niệm
khác nhau, tại sao doanh nghiệp xây dựng website cho mình, xây dựng có khó không... Quyển
sách điện tử (e-book) này sẽ giải đáp các vấn đề đó một cách rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu cho
độc giả.
Quyển sách điện tử này được biên soạn bởi Chuyên viên Thương mại điện tử của Công ty
Thương mại điện tử V.E.C () - chuyên cung cấp các Giải pháp Thương mại
điện tử cho Doanh nghiệp (kỹ thuật, marketing, thị trường...). Quý độc giả có thể sử dụng lại
những thông tin này nhưng cần ghi chú nguồn “Công ty V.E.C – ”.
Trân trọng,
V.E.C Co., Ltd.

PHẦN 1: ĐỊNH NGHĨA WEBSITE
1.1.
WEBSITE LÀ GÌ?
Website là một “Show-room” trên mạng Internet – nơi trưng bày và giới thiệu thông tin, hình
ảnh về Doanh nghiệp và sản phẩm / dịch vụ của Doanh nghiệp (hay giới thiệu bất kỳ thông tin
nào khác) cho mọi người trên toàn thế giới truy cập bất kỳ lúc nào (24 giờ mỗi ngày, 7 ngày
mỗi tuần). Ví dụ cụ thể: bạn hãy vào xem  - đó là một website trong hàng
chục triệu website khác trên Internet.
Website là một tập hợp một hay nhiều trang web (như trong hình
bên). Cho nên, nếu nói “Doanh nghiệp tôi muốn xây dựng trang web”
là không chính xác về từ ngữ, mà phải nói...
S tay Kin thc Thưng mi đin t - Website và Li ích ca Website
Biên son bi Công ty TMĐT V.E.C (www.vecvn.com)
1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ V.E.C
Địa chỉ: 82-84 Calmette, P.202, Quận 1, Tp.HCM
Tel: (08)-9143941 - Fax: (08)-8295063
Email:
info@vecvn.com
www.vecvn.com, www.vnmarketplace.net, www.toiyeudulich.com
SỔ TAY KIẾN THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
WEBSITE VÀ LỢI ÍCH CỦA WEBSITE
Biên soạn bởi:
Công ty TMĐT V.E.C (
www.vecvn.com)
MỤC LỤC
Lời ngỏ
Phần 1: Định nghĩa website
1.1. Website là gì?
1.2. Tên miền (Domain)
1.3. Hosting (lưu trữ)
1.4. Các việc cần làm để chuẩn bịxây dựng một website
1.5. Tình hình website trên thế giới và ở Việt Nam
Phần 2: Lợi ích của website cho doanh nghiệp
2.1. Thị trường
2.2. Thông tin
2.3. Chức năng marketing, phục vụ khách hàng
2.4. Chi phí
2.5. Lợi thế cạnh tranh
Phần 3: Những bất lợi khi doanh nghiệp không có website
3.1. Thị trường và tiếp cận thị trường
3.2. Chất lượng phục vụ khách hàng, cung cấp thông tin
3.3. Marketing
3.4. Chi phí
3.5. “Bộ mặt” doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh
SỔ TAY KIẾN THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỔ TAY KIẾN THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
SỔ TAY KIẾN THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 9 10 233