Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay kiến thức thương mại điện tử - Tận dụng TMĐT để tăng doanh số

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 711 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ V.E.C
Địa chỉ: 82-84 Calmette, P.202, Quận 1, Tp.HCM
Tel: (08)-9143941 - Fax: (08)-8295063
Email: info@vecvn.com
  

SỔ TAY KIẾN THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU

TẬN DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐỂ
TĂNG DOANH SỐ
Biên soạn bởi:
Công ty TMĐT V.E.C


MỤC LỤC
Lời ngỏ
Phần 1: Hiện diện trên mạng
1.1. Website
1.2. e-catalogue
Phần 2: Tự giới thiệu mình
2.1. Email marketing
2.2. Giới thiệu mình và tìm đối tác trên các Sàn giao dịch quốc tế
2.3. Trao đổi link
2.4. Quảng cáo trên mạng
2.5. Các cách khác
Phần 3: Khách hàng tự tìm đến
2.1. Liệt kê trên Bộ tìm kiếm
2.2. Liệt kê trên Danh bạ website

S tay Ki n th c TMĐT - Doanh nghi p SX hàng XK t n d ng TMĐT đ tăng doanh s
Biên so n b i Công ty TMĐT V.E.C ()

1

LỜI NGỎ
Đối với doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu, Thương mại điện tử là công cụ hữu hiệu
giúp doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế một cách kinh tế nhất, hiệu quả nhất. Vì thế
mạnh của Thương mại điện tử so với thương mại truyền thống là không biên giới, tốc độ.
Vậy, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu muốn tìm kiếm mở rộng thị trường quốc tế
cần làm gì để tận dụng thế mạnh của Thương mại điện tử cho doanh nghiệp để có thể ngồi ở
Việt Nam và tiếp cận khách hàng tiềm năng trên toàn thế giới? Quyển sách này cho quý độc
giả câu trả lời câu hỏi trên.
Quyển sách điện tử (e-book) này do Chuyên viên Thương mại điện tử của Công ty Thương
mại điện tử V.E.C () biên soạn, nhằm phục vụ nhu cầu rất cao của đông đảo
doanh nhân quan tâm đến việc tận dụng Thương mại điện tử để mở rộng thị trường quốc tế.
Quý độc giả có thể chia sẻ kiến thức trong quyển sách này với bất kỳ những ai quan tâm.
Trân trọng,
V.E.C Co., Ltd.


PHẦN 1: HIỆN DIỆN TRÊN MẠNG
Muốn tận dụng Thương mại điện tử để tìm kiếm khách hàng quốc tế, doanh nghiệp nhất thiết
phải có một sự hiện diện trên mạng, có thể xem là show-room trên mạng, để những ai quan
tâm đến doanh nghiệp và hàng hóa đều có thể dễ dàng truy cập đầy đủ thông tin.
1.1.
WEBSITE
Doanh nghiệp rất nên có website của mình. Trong thời đại thông tin hiện nay, một doanh
nghiệp muốn làm ăn với khách hàng quốc tế mà không có website thì chắc chắn không tạo
được ấn tượng về tính chuyên nghiệp, quy mô... với khách hàng tiềm năng. Nếu khách hàng
tiềm năng ở những quốc gia xa xôi muốn tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp, về sản phẩm
của doanh nghiệp, mà doanh nghiệp không có we...
S tay Kin thc TMĐT - Doanh nghip SX hàng XK tn dng TMĐT đ tăng doanh s
Biên son bi Công ty TMĐT V.E.C (www.vecvn.com)
1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ V.E.C
Địa chỉ: 82-84 Calmette, P.202, Quận 1, Tp.HCM
Tel: (08)-9143941 - Fax: (08)-8295063
Email:
info@vecvn.com
www.vecvn.com, www.vnmarketplace.net, www.toiyeudulich.com
SỔ TAY KIẾN THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU
TẬN DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Đ
TĂNG DOANH SỐ
Biên soạn bởi:
Công ty TMĐT V.E.C
www.vecvn.com
MỤC LỤC
Lời ngỏ
Phần 1: Hiện diện trên mạng
1.1. Website
1.2. e-catalogue
Phần 2: Tự giới thiệu mình
2.1. Email marketing
2.2. Giới thiệu mình và tìm đối tác trên các Sàn giao dịch quốc tế
2.3. Trao đổi link
2.4. Quảng cáo trên mạng
2.5. Các ch khác
Phần 3: Khách hàng tự tìm đến
2.1. Liệt kê trên Bộ tìm kiếm
2.2. Liệt kê trên Danh bạ website
Sổ tay kiến thức thương mại điện tử - Tận dụng TMĐT để tăng doanh số - Trang 2
Sổ tay kiến thức thương mại điện tử - Tận dụng TMĐT để tăng doanh số - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Sổ tay kiến thức thương mại điện tử - Tận dụng TMĐT để tăng doanh số 9 10 962