Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay kỹ thuật điện

Được đăng lên bởi Phạm Đông
Số trang: 196 trang   |   Lượt xem: 3506 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CÔNG TY ĐIỆN LỰC I

XÍ NGHIỆP ĐIỆN CAO THẾ MIỀN BẮC

TÀI LIỆU BỒI HUẤN

CÔNG NHÂN VẬN HÀNH TRẠM VÀ
ĐƯỜNG DÂY

Hà nội 2008

1

MỤC LỤC
PHẦN I : KỸ THUẬT ĐIỆN.

1. Điện năng là gì ?
2. Dòng điện là gì ? Tác dụng của dòng điện? Nêu công thức tính dòng điện ?
3. Hiệu điện thế là gì ? Điện áp là gì , đơn vị đo ?
4. Điện trường , cường độ điện trường là gì ?
5. Từ trường là gì ?
6. Phân biệt điện một chiều và điện xoay chiều hình sin ?
7. Chu kỳ dòng điện xoay chiều ( hình sin ) là gì ? Tần số dòng điện xoay chiều
( hình sin ) là gì, đơn vị đo ?
8. Điện trở là gì ?
9. Điện trở phi tuyến là gì ?
10. Nêu công thức tính điện trở ? Giải thích ý nghĩa, đơn vị tính của mỗi đại
lượng trong công thức tính ?
11. Tính điện trở tương đương trong mạch nối tiếp, song song ?
12. Cho biết điện trở phụ thuộc vào nhiệt dộ ?
13. Khi nào càn diện trở lơn, khi nào cần điện trở nhỏ ?
14.Cảm kháng là gì ? Công thức tính cảm kháng, đơn vị đo ?
15. Dung kháng là gỉ? Các công thức tính dung kháng, đơn vị đo ?
17. Tổng trở là gì? Công thức tính ?
18. Các dạng công suất ? Đơn vị tính từn đại lượng ? Quan hệ giữa các công
suất ?
19. Nêu những thiết bị cung cấp công suất tác dụng, phản kháng , Thiết bị nào
tiêu thụ công suất tác dụng, công suất phản kháng ?
20. Hệ số công suất là gì ? Ý nghĩa và cách nâng cao hệ số công suất ?
21. Tiết diện dây dẫn được chọn căn cứ vào những đại lượng nào ?
22. Tụ điện là gì, cấu tạo và đặc điểm của tụ điện ? Các công thức liên quan đến
tụ điện ?
23. Tính điện dung mắc nối tiết va mắc song , hỗn hợp .
24. Nguyên lý cảm ứng điện từ là gì ?
25. Hỗ cảm là gì? Nêu tác dụng tương hỗ của 2 dây dẫn thẳng song song mang
điện ?
26. Hiện tượng tự cảm ?

2

27. Công dụng của đảo pha của đường dây truyền tải điện ?
28. Nguyên tác hoạt động của máy phát điện 1 chiều , xoay chiều ?
29. Nguyên lý biến đổi dòng điện xoay chiều ?
30. Quan hệ dòng , áp trong mạch xoay chiều thuần trở, thuần cảm, thuần dung
R, L, C nối tiếp, song song và hiện tượng cộng hưởng ?
31. Cách tạo ra hệ thống điện xoay chiều 3 pha, xoay chiều 3 pha 4 dây ?
32. Quan hệ giữa điện áp pha , điện áp dây, dòng điện pha , dòng điện dây trong
mạch đấu sao, tam giác, công suất trong mạng xoay chiều 1 pha, 3 pha ?
33. Phân tích mạng 3 pha trung tính cách điện ( không nối đât ) ?
34. Phân tích mạng 3 pha trung tính nối đất qua cuộn dấp hồ quang ?
35. Phân tích mạng 3 pha trung tính trực tiếp nối đât ?
36. Tại sao trong hệ thông điện áp từ trung áp trở lên người ta chỉ truyền tải 3
dây pha ( không có day trun...
CÔNG TY ĐIỆN LỰC I
XÍ NGHIỆP ĐIỆN CAO THẾ MIỀN BẮC
TÀI LIỆU BỒI HUẤN
CÔNG NHÂN VẬN HÀNH TRẠM VÀ
ĐƯỜNG DÂY
Hà nội 2008
1
Sổ tay kỹ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay kỹ thuật điện - Người đăng: Phạm Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
196 Vietnamese
Sổ tay kỹ thuật điện 9 10 985