Ktl-icon-tai-lieu

SOLID CAM

Được đăng lên bởi nhat tan
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 817 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

SOLID CAM
HỆ THỐNG LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRONG SC 2,5D
1-GỚI THIỆU GIA CÔNG 2,5D
Khái quát chung:
+CAM-Part: khai báo những dữ liệu chung về phôi. Nó bao gồm tên của mô hình sản
phẩm, vị trí của hệ toạ độ, hệ điều khiển của máy,máy gia công
- CNC-Controller :Hệ điều khiển cho máy CNC
- Coordinate System :Khai báo hệ toạ độ lập trình
- Stock and Target model :Khai báo phôi và sản phẩm
+Operation: một operation là một bước gia công trong SolidCAM. Bao gồm các thông số
về công nghệ (technology), về dụng cụ (tool parameters) và phương pháp cắt (strategies).
Tổng quát là chọn các phương án gia công về dao cụ,quỹ đạo của dụng cụ cắt
+Lựa chọn trong gia công 2,5D
- Geomerty : Khai báo chọn gốc lập trình và lựa chọn vùng gia công…. :
- Tool :Lựa chọn dụng cụ gia công,các thông số tốc độ cắt,tiến dao
- level: Lựa chọn khoảng rút dao an toàn,chiều cao bắt đầu gia công, độ sâu cần gia công
-Technology:lựa chọn các phương án gia công thô,tinh,bán tinh, kiểu chạy dao và chiều
chạy dao
-Link :Kiểu vào dao,xuống dao sau khi bắt đầu lớp cắt mới ( sau
khi kết thúc stepdown)
I-Phay Profile: Dụng cụ cắt chuyển động theo quỹ đạo đã chọn đã chọn
Thiết lập CAM PART
Cửa sổ New xuất hiện

Học SOLIDCAM

Page 1

2

(Chọn Use Model file directory thì khi đó file SC lưu trong thư mục của file Part)

Chon OK cửa sổ Cam Part xuất hiện

Học SOLIDCAM

Page 2

3

+CNC-controller:chọn hệ điều khiển cho máy CNC khi xuất Gcode
+Coordinate System:Chọn hệ toạ độ lập trình(gốc 0 của chi tiết), chọn Define

-Mac Coordinate: đặt tên cho gốc toạ độ
-Define CoordSys options(mình giới thiệu 2 lựa chọn mình hay làm )
-Select face:chọn Sys bang cách chọn vào bề mặt chi tiết và chú ý chiều của oz(màu xanh
Học SOLIDCAM

Page 3

4
thẫm)
-Define:Chọn Sys bằng cách chọn gốc 0 và hướng 0x,0y
…………..
-place CoordSys orgito:Thay đổi gốc Sys ở tâm bề mặt đc chọn hay góc của nó…
-Pick,Flip,Delta,Rotation :pich chọn gốc, ox, oy ; đổi chiều;dời SyS đi theo phương đã
chọn;và quay SyS theo 1 trục
+,Stock and target model: Khai báo phôi và sản phẩm
-Stock:khai báo phôi,sau khi pich chọn thì cửa sổ khai báo phôi có các lựa chọn để khai
báo,(phần này e cũng chưa rành lắm chỉ khai báo cho đủ thủ tục thôi)

Target Model:khai báo sản phẩm ,sau khi pich chọn xuất hiên cửa sổ

Học SOLIDCAM

Page 4

5

Kết thúc phần Cam-Part
Lựa chon trong phay Profile
Kích chuột phải vào Operation chọn theo hình

Profile Operation xuất hiện:
Học SOLIDCAM

Page 5

6

B1:chọn đường dẫn cho quỹ đạo chạy dao (kích chuột như hình vẽ)

Cửa s...
1
SOLID CAM
HỆ THỐNG LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRONG SC 2,5D
1-GỚI THIỆU GIA CÔNG 2,5D
Khái quát chung:
+CAM-Part: khai báo những dữ liệu chung về phôi. Nó bao gồm tên của mô hình sản
phẩm, vị trí của hệ toạ độ, hệ điều khiển của máy,máy gia công
- CNC-Controller :Hệ điều khiển cho máy CNC
- Coordinate System :Khai báo hệ toạ độ lập trình
- Stock and Target model :Khai báo phôi và sản phẩm
+Operation: một operation là một bước gia công trong SolidCAM. Bao gồm các thông số
về công nghệ (technology), về dụng cụ (tool parameters) và phương pháp cắt (strategies).
Tổng quát là chọn các phương án gia công về dao cụ,quỹ đạo của dụng cụ cắt
+Lựa chọn trong gia công 2,5D
- Geomerty : Khai báo chọn gốc lập trình và lựa chọn vùng gia công…. :
- Tool :Lựa chọn dụng cụ gia công,các thông số tốc độ cắt,tiến dao
- level: Lựa chọn khoảng rút dao an toàn,chiều cao bắt đầu gia công, độ sâu cần gia công
-Technology:lựa chọn các phương án gia công thô,tinh,bán tinh, kiểu chạy dao và chiều
chạy dao
-Link :Kiểu vào dao,xuống dao sau khi bắt đầu lớp cắt mới ( sau
khi kết thúc stepdown)
I-Phay Profile: Dụng cụ cắt chuyển động theo quỹ đạo đã chọn đã chọn
Thiết lập CAM PART
Cửa sổ New xuất hiện
H c SOLIDCAM Page 1
SOLID CAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SOLID CAM - Người đăng: nhat tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
SOLID CAM 9 10 770