Ktl-icon-tai-lieu

SolidWork

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Hung
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 8323 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng thiết kế kỹ thuật

Ch−ơng 1
Kiến thức cơ sở về SolidWork
Trong ch−ơng này sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản về SolidWork, cách
tạo một bản phác thảo đối t−ợng 2D, làm quen với dao diện của SolidWorks,
các thanh công cụ và tính năng của nó. Giúp ng−ời đọc dễ dàng hơn khi tìm
hiểu các ch−ơng tiếp theo.
1.1.Bắt đầu với SolidWork (mở một bản vẽ mới)
màn hình khởi động SolidWork có dạng nh− hình 1.1.

Hình 1.1

Hình 1.2

Để bắt đầu với một bản thiết kế bạn có thể mở một bản vẽ mới bằng cách
hay vào thanh công cụ File\New hoặc từ thanh
nhấn tổ hợp phím Ctrl+N
công cụ chọn biểu t−ợng

. Khi đó menu New SolidWorks Document sẽ hiện

ra nh− hình 1.2 cho phép bạn có thể lựa chọn:
Part: để thiết kế các bản vẽ chi tiết dạng 3D, các file này có phần mở rộng
*.sldprt.
Assembly: Sau khi đã có các bản vẽ chi tiết bạn có thể chon Assembly để lắp
ghép các chi tiết thành cụm chi tiết hay thành một cơ cấu hay máy hoàn chỉnh
các file này có phần mở rộng *.sldasm.
Drawing: Khi đã có bản vẽ chi tiết hoặc bản vẽ lắp thi ta chọn Drawing để
biểu diễn các hình chiếu, mặt cắt từ các bản vẽ chi tiết hay bản vẽ lắp đã có ở
trên các file này có phần mở rộng *.slddrw.
Nguyễn Hồng Thái

1

Bài giảng thiết kế kỹ thuật
Sau đây là các màn hình khi bạn chọn:
* Chọn Part: để thiết kế các chi tiết dạng 3D tr−ớc hết bạn phải có các mặt
phẳng vẽ phác thảo, thông th−ờng SW th−ờng mặc đinh mặt Front làm mặt vẽ
phác thảo, tuỳ vào kết cấu của các chi tiết thiết kế mà ta tạo ra các mặt phác
thảo khác nhau vấn đề này sẽ đ−ợc trình bày kỹ ở ch−ơng 2, 3, 4. ở đây để bắt
đầu vẽ phác thảo bạn cần khởi động thanh menu sketch bằng cách nhấn chuột
vào biểu t−ợng trên thanh công cụ. Khi đó màn giao diện có dạng nh−
hình1.3, lựa chọn này bạn có thể thiết kế các chi tiết phức tạp bằng các lệnh

Thanh Menu

Thanh Standard View
Thanh công cụ Sketch tool

Cây th− mục
quản lý các thuộc
tính của đối
t−ợng thiết kế
Vùng đồ họa
Gốc tọa độ
Status bar

Hình 1.3
trình bày ở các ch−ơng 3, 4, 5.
* Chọn Assembly: Khi đó bạn đã phải có các bản vẽ chi tiết của các chi tiết cần
lắp. Ví dụ muốn có cụm chi tiết nh− ở hình 1.4, tr−ớc hết ta phải có bản vẽ các
chi tiết trục, cánh bơm, bánh răng, chốt mỗi chi tiết một file. Các b−ớc để thực
hiện lắp ghép.

Nguyễn Hồng Thái

2

Bài giảng thiết kế kỹ thuật
B1: Mở một Assembly. Bằng cách nhấp vào biểu t−ợng Assembly xem trên
hình 1.2.
B2: Đồng thời mở các bản Part (nh− ví dụ trên ta mở 4 part chứa các chi tiết).
Trục

Chốt

Bánh răng

Cánh bơm

B3: Trên thanh công cụ Windo...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SolidWork - Người đăng: Nguyen Thanh Hung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
SolidWork 9 10 612