Ktl-icon-tai-lieu

Solving Difference Equations and Inverse Z Transforms

Được đăng lên bởi Nguyen Manh Cuong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ME2025 Digital Control

Solving Difference Equations
and Inverse Z Transforms
Jee-Hwan Ryu
School of Mechanical Engineering
Korea University of Technology and Education

p1 = σe jΩ , c1 = c1 e j∠c1
p1 c1 = σ n c1 e j (Ωn+∠c1 ) , p1 c1 = σ n c1 e j −(Ωn+∠c1 )
n

n

p1 c1 + p1 c = 2σ n c1 cos(Ωn + ∠c1 )
n

n

...
Solving Difference Equations
and Inverse Z Transforms
ME2025 Digital Control
Jee-Hwan Ryu
School of Mechanical Engineering
Korea University of Technology and Education
Solving Difference Equations and Inverse Z Transforms - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Solving Difference Equations and Inverse Z Transforms - Người đăng: Nguyen Manh Cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Solving Difference Equations and Inverse Z Transforms 9 10 132