Ktl-icon-tai-lieu

sóng sử dụng tụ xoay

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Vuong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8) Mạch chọn sóng sử dụng tụ xoay: Trong mạch chọn sóng của máy thu thông thường người ta chỉnh bước sóng
cộng hưởng của máy thu bằng cách xoay tụ, tức là thay đổi góc giữa 2 bản tụ để thay đổi diện tích đối xứng giữa 2
bản tụ làm thay đổi điện dung của tụ dẫn đến thay đổi bước sóng cộng hưởng của mạch. Thông thường ta hay gặp
bài toán tụ xoay mà ở đó điện dung của tụ phụ thuộc theo hàm bậc nhất với góc xoay  :
Vận dụng: Một tụ xoay có điện dung phụ thuộc với góc xoay theo hàm bậc nhất và có giá trị biến thiên từ C min đến
Cmax ứng với góc xoay từ  min đến max . Gọi Cx là giá trị của điện dung ứng với góc xoay  x khi đó:
Ta có: Cmax = a. max + b ; Cmin = a.  min + b ; Cx = a.  x + b   x 

C

x

 b  .  max   min 

C

max

 Cmin 

Trong đó b là điện dung của tụ C ứng với  x = 0, a là hệ số tỉ lệ giữa Cx và  x (thông thường a = 1)

...
8) Mạch chọn sóng sử dụng tụ xoay: Trong mạch chọn sóng của máy thu thông thường người ta chỉnh bước sóng
cộng hưởng của máy thu bằng cách xoay tụ, tức thay đổi góc giữa 2 bản tụ để thay đổi diện tích đối xứng giữa 2
bản tụ làm thay đổi điện dung của tụ dẫn đến thay đổi bước sóng cộng hưởng của mạch. Thông thường ta hay gặp
bài toán tụ xoay mà ở đó điện dung của tụ phụ thuộc theo hàm bậc nhất với góc xoay
:
Vận dụng: Một tụ xoay có điện dung phụ thuộc với góc xoay theo hàm bậc nhất giá trị biến thiên từ Cmin đến
Cmax ứng với góc xoay từ
min
đến
axm
. Gọi Cx là giá trị của điện dung ứng với góc xoay
x
khi đó:
Ta có: Cmax = a.
axm
+ b ; Cmin = a.
min
+ b ; Cx = a.
x
+ b
ax min
min
.
x m
x
max
C b
C C
Trong đó b là điện dung của tụ C ứng với
x
= 0, a là hệ số tỉ lệ giữa Cx
x
(thông thường a = 1)
sóng sử dụng tụ xoay - Người đăng: Nguyen Thanh Vuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
sóng sử dụng tụ xoay 9 10 757