Ktl-icon-tai-lieu

Spare Part thiết bị

Được đăng lên bởi huuk53-bkhn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6.10 Spare Part:
1.General
Các nhà thầu phải lưu ý khuyến nghị đệ trình spare part với tài liệu của nhà thầu như sau:
-

-

Giá mỗi item – mỗi phần được liệt kê phải có 1 giá riêng. Nhóm của từng phần dưới 1 giá sẽ ko
được chấp nhận.
Mỗi item sẽ được cung cấp một số serial độc lập và riêng rẽ từ bất kỳ số nào khác phân bố cho
nó. Số lượng phải phù hợp với số lượng đã được đính kèm trong mỗi phần riêng và số lượng
spare part trong kế hoạch.
Mô tả của các phần:
+

...
6.10 Spare Part:
1.General
Các nhà thầu phải lưu ý khuyến nghị đệ trình spare part với tài liệu của nhà thầu như sau:
- Giá mỗi item – mỗi phần được liệt kê phải có 1 giá riêng. Nhóm của từng phần dưới 1 giá sẽ ko
được chấp nhận.
- Mỗi item sẽ được cung cấp một số serial độc lập và riêng rẽ từ bất kỳ số nào khác phân bố cho
nó. Số lượng phải phù hợp với số lượng đã được đính kèm trong mỗi phần riêng và số lượng
spare part trong kế hoạch.
- Mô tả của các phần:
+
Spare Part thiết bị - Người đăng: huuk53-bkhn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Spare Part thiết bị 9 10 168