Ktl-icon-tai-lieu

SỰ CHUYỂN HÓA ACID BÉO

Được đăng lên bởi thaoquyen282
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3996 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

SỰ CHUYỂN HÓA ACID BÉO

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN THỦY HÀ

NHÓM 11 THỰC HIỆN

THOÁI HÓA ACID BÉO BÃO
HÒA CÓ SỐ CARBON CHẴN

THOÁI HÓA ACID BÉO BÃO HÒA CÓ SỐ CARBON CHẴN

• Các acid béo được oxy hóa ở rất
nhiều tổ chức, nhất là các tồ chức:
mỡ, gan, phổi, thận, tim.
• Trong các tổ chức, các acid béo
không ở dạng tự do mà kết hợp với
glycerol tạo thành glyceride.
• Tùy theo nhu cầu của cơ thể, các
glyceride mới được thủy phân để giải
phóng acid béo.

THOÁI HÓA ACID BÉO BÃO
HÒA CÓ SỐ CARBON CHẴN
HOẠT HÓA ACID BÉO VÀ VẬN
CHUYỂN ACYLCOA QUA
MÀNG TY THỂ

HOẠT HÓA AB VÀ VẬN CHUYỂN ACYLCoA QUA MÀNG TY THỂ

•

Giai đoạn đầu tiên của quá trình β - oxy
hóa acid béo là sự hoạt hóa acid béo
thành Acyl CoA.

•

Nhóm carboxyl của acid béo tác dụng với
nhóm thiol của CoA để cho một thioeste.
Phản ứng cần sự có mặt của ATP, Mg++ và
một thiokinase, còn gọi là acyl synthetase.

HOẠT HÓA AB VÀ VẬN CHUYỂN ACYLCoA QUA MÀNG TY THỂ

• Quá trình hoạt hóa acid béo chuỗi dài
thành acyl CoA xảy ra ở phía ngoài của
màng trong của ty thể, tức khu vực
giữa hai màng.
• Hoạt hóa acid béo chuỗi ngắn, dưới 4
carbon xảy ra ở trong ty thể.
• Quá trình β-oxy hóa xảy ra ở trong ty
thể vì các enzyme cần thiết cho sự βoxy hóa tập trung ở matrix của ty thể,
trái lại các acyl CoA lại có nhiều ở tế
bào chất.

HOẠT HÓA AB VÀ VẬN CHUYỂN ACYLCoA QUA MÀNG TY THỂ

•

Các acyl CoA lại không vượt qua được màng ty
thể, như vậy sẽ có sự trở ngại cho sự β-oxy hóa.

•

Vấn đề được sáng tỏ khi ta biết là sự β-oxy hóa
acid béo được kích thích bởi carnitin.



Carnitin có nhiều trong cơ và nhiều tổ chức khác
nha như: gan, huyết tương.



Carnitin là một acid amin bậc 4 mang 1 chức
alcol nhì, có thể este hóa với acid béo.



Phản ứng este hóa carnitin với acid béo được
xúc tác nhờ acyl carnitin transferase, enzyme này
có ở màng ty thể.

HOẠT HÓA AB VÀ VẬN CHUYỂN ACYLCoA QUA MÀNG TY THỂ

Phản ứng tạo thành (1) và phân hủy (2) acyl
carnitin nhờ acyl carnitin transferase.

•Chiều (1) xảy ra ở mặt ngoài của màng trong
ty thể tức khu vực giữa hai màng của ty thể.
•Chiều (2) xảy ra ở mặt trong của màng trong
ty thể (tức trong matrix).

HOẠT HÓA AB VÀ VẬN CHUYỂN ACYLCoA QUA MÀNG TY THỂ

Quá trình vận chuyển Acyl CoA qua màng ty thể bởi carnitin.

•Trong khi acyl CoA chuỗi dài không qua được màng
trong của ty thể, acyl carnitin có thể qua dễ dàng
màng này.
•Sau khi vào trong ty thể, acyl carnitin lại giải phóng
carnitin và a...
SỰ CHUYỂN HÓA ACID BÉO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
KHOA: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN THỦY HÀ
NHÓM 11 THỰC HIỆN
SỰ CHUYỂN HÓA ACID BÉO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỰ CHUYỂN HÓA ACID BÉO - Người đăng: thaoquyen282
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
SỰ CHUYỂN HÓA ACID BÉO 9 10 714