Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng bê tông nhẹ trong công trình xây dựng ở Việt Nam

Được đăng lên bởi unlesluv
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
raklei@yahoo.com

Sử dụng bê tông nhẹ trong công trình xây dựng ở Việt Nam
Ths. Trương Thị Kim Xuân - Ths. Nguyễn Duy Hiếu - KS. Nguyễn Hữu Nhân
Khoa Xây dựng - Trường ĐHKT Hà Nội

Bê tông nhẹ là vật liệu khá phổ biến trong xây dựng hiện đại. Chúng được sử dụng trong
nhiều lĩnh vực khác nhau: làm khung, sàn, tường cho nhà nhiều tầng; dùng trong các kết cấu
bản mỏng, tấm cong; trong kết cấu bê tông ứng suất trước; trong chế tạo các cấu kiện bê
tông cốt thép đúc sẵn; tường bao, trần và mái cách nhiệt; vv...
3

Những loại bê tông có khối lượng thể tích ở trạng thái khô trong khoảng 500 - 1800kg/m gọi
3
là bê tông nhẹ; nhỏ hơn 500kg/m gọi là bê tông đặc biệt nhẹ. Sử dụng phù hợp bê tông nhẹ
và đặc biệt nhẹ trong công trình xây dựng mang lại những lợi ích kinh tế - kỹ thuật to lớn: tiết
kiệm nguyên vật liệu; giảm tổn thất năng lượng; cải thiện môi trường vi khí hậu trong không
gian ở và làm việc; nâng cao hiệu suất và độ bền của thiết bị nhiệt;... Bê tông nhẹ là vật liệu
khả thi cho những công trình trên nền đất yếu. Tổng giá thành các công trình cao tầng sử dụng
bê tông nhẹ thấp hơn đáng kể so với sử dụng các loại bê tông khác, mặc dù đơn giá của nó
cao hơn.
Bê tông nhẹ có nhiều loại. Căn cứ vào bản chất cốt liệu cũng như cấu trúc của bê tông, có bê
tông nhẹ cốt liệu rỗng thiên nhiên; bê tông nhẹ cốt liệu rỗng nhân tạo; bê tông tổ ong; bê tông
nhẹ cấu tạo đặc biệt; bê tông nhẹ cấu tạo rỗng; Căn cứ vào công dụng có bê tông nhẹ cách
nhiệt; bê tông nhẹ chịu lực - cách nhiệt; bê tông nhẹ chịu lực. Những thông số căn bản nhất
của bê tông nhẹ là: khối lượng thể tích; cường độ chịu lực; hệ số dẫn nhiệt. Tuy nhiên không
phải lúc nào cũng cần quan tâm đồng thời tất cả những tính chất này. Bảng 1 trình bày các chỉ
tiêu cơ lý và ứng dụng cơ bản của các dạng bê tông nhẹ khác nhau.
Bảng 1
Loại bê tông

Khối lượng
thể tích khô
3
kg/m

Mác theo cường
độ nén, MPa

Hệ số dẫn
Phạm vi ứng dụng chính
nhiệt,
kcal/m.độ.h

Bê tông nhẹ chịu
lực

1400 - 1800

15;20;25;30;
40;>40

Không quy Kết cấu chịu lực; giảm tải
định
trọng bản thân

Bê tông nhẹ chịu
lực - cách nhiệt

500 - 1400

3,5;5,0;7,5;100

≤0,5

Kết cấu chịu lực thấp, tự
chịu lực, cách nhiệt

Bê tông nhẹ cách
nhiệt

<500

0,5;1;2,5;3,5

≤0,25

Tường bao, trần mái...
cách nhiệt

Nguyên liệu chế tạo bê tông nhẹ phổ biến là: chất kết dính, cốt liệu nhẹ nhân tạo hay thiên
nhiên dạng hạt hoặc dạng sợi, chất tạo rỗng (tạo bọt hoặc tạo khí), nước, một số phụ gia khác

Page 1 of 6

thường dùng (nếu cần). Việc lựa chọn loại nguyên l...
Sử dụng bê tông nhẹ trong công trình xây dựng ở Việt Nam
Ths. Trương Thị Kim Xuân - Ths. Nguyễn Duy Hiếu - KS. Nguyễn Hữu Nhân
Khoa Xây dựng - Trường ĐHKT Hà Nội
Bê tông nhẹ là vật liệu khá phổ biến trong xây dựng hiện đại. Chúng được sử dụng trong
nhiều lĩnh vực khác nhau: làm khung, sàn, tường cho nhà nhiều tầng; dùng trong các kết cấu
bản mỏng, tấm cong; trong kết cấu bê tông ứng suất trước; trong chế tạo các cấu kiện bê
tông cốt thép đúc sẵn; tường bao, trần và mái cách nhiệt; vv...
Những loại bê tông có khối lượng thể tích ở trạng thái khô trong khoảng 500 - 1800kg/m
3
gọi
là bê tông nhẹ; nhỏ hơn 500kg/m
3
gọi là bê tông đặc biệt nhẹ. Sử dụng phù hợp bê tông nhẹ
và đặc biệt nhẹ trong công trình xây dựng mang lại những lợi ích kinh tế - kỹ thuật to lớn: tiết
kiệm nguyên vật liệu; giảm tổn thất năng lượng; cải thiện môi trường vi khí hậu trong không
gian ở và làm việc; nâng cao hiệu suất và độ bền của thiết bị nhiệt;... Bê tông nhẹ là vật liệu
khả thi cho những công trình trên nền đất yếu. Tổng giá thành các công trình cao tầng sử dụng
bê tông nhẹ thấp hơn đáng kể so với sử dụng các loại bê tông khác, mặc dù đơn giá của
cao hơn.
Bê tông nhẹ có nhiều loại. Căn cứ vào bản chất cốt liệu cũng như cấu trúc của bê tông, có bê
tông nhẹ cốt liệu rỗng thiên nhiên; bê tông nhẹ cốt liệu rỗng nhân tạo; bê tông tổ ong; bê tông
nhẹ cấu tạo đặc biệt; bê tông nhẹ cấu tạo rỗng; Căn cứ vào công dụng có bê tông nhẹ cách
nhiệt; bê tông nhẹ chịu lực - cách nhiệt; bê tông nhẹ chịu lực. Những thông số căn bản nhất
của bê tông nhẹ là: khối lượng thể tích; cường độ chịu lực; hệ số dẫn nhiệt. Tuy nhiên không
phải lúc o cũng cần quan tâm đồng thời tất cả những tính chất này. Bảng 1 trình bày các chỉ
tiêu cơ lý và ứng dụng cơ bản của các dạng bê tông nhẹ khác nhau.
Bảng 1
Khối lượng
thể tích khô
kg/m
3
Hệ số dẫn
nhiệt,
kcal/m.độ.h
Mác theo cường
độ nén, MPa
Loại bê tông Phạm vi ứng dụng chính
Bê tông nhẹ chịu
lực
1400 - 1800
15;20;25;30;
40;>40
Không quy
định
Kết cấu chu lực; giảm tải
trọng bản thân
Bê tông nhẹ chịu
lực - cách nhiệt
500 - 1400 3,5;5,0;7,5;100 ≤0,5
Kết cấu chu lực thấp, tự
chịu lực, cách nhiệt
Bê tông nhẹ cách
nhiệt
<500 0,5;1;2,5;3,5 ≤0,25
Tường bao, trần mái...
cách nhiệt
Nguyên liệu chế tạo bê tông nhẹ phổ biến là: chất kết dính, cốt liệu nhẹ nhân tạo hay thiên
nhiên dạng hạt hoặc dạng sợi, chất tạo rỗng (tạo bọt hoặc tạo khí), nước, một số phụ gia khác
raklei@yahoo.com
Page 1 of 6
Sử dụng bê tông nhẹ trong công trình xây dựng ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng bê tông nhẹ trong công trình xây dựng ở Việt Nam - Người đăng: unlesluv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sử dụng bê tông nhẹ trong công trình xây dựng ở Việt Nam 9 10 919