Ktl-icon-tai-lieu

sử dụng chất chống oxi hóa trong thực phẩm

Được đăng lên bởi hongphan8812
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2004 lần   |   Lượt tải: 21 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Bài báo cáo:

Khảo sát tình trạng sử dụng
chất chống oxy hóa trong sản xuất thực phẩm
GVHD:
GVHD:Th.S
Th.SNguyễn
NguyễnPhú
PhúĐức
Đức
SVTH:
SVTH:
Bùi
2205110018
BùiThị
ThịBích
BíchChi
Chi
2205110018
Nguyễn
2205110108
NguyễnThảo
ThảoLinh
Linh
2205110108
Phạm
2205110110
PhạmVăn
VănLớn
Lớn
2205110110
Nguyễn
NguyễnThị
ThịThu
ThuNguyệt
Nguyệt 2205110142
2205110142
Ngô
2205110156
NgôThị
ThịMỹ
MỹNương
Nương
2205110156
Trần
TrầnThị
ThịKim
KimPhụng
Phụng

Nội dung

6/2012

Nhóm 20

2

Chất chống oxy hóa
Khái
Khái niệm
niệm
Chất chống oxy hóa là một loại phụ gia giúp
ngăn chặn, làm chậm hoặc làm giảm các quá trình
oxy hóa nguy hiểm bằng cách liên kết với các phân
tử có hại, giảm sức mạnh của chúng.
Chất chống oxy hóa ngăn quá trình oxy hóa bằng
cách khử đi các gốc tự do hoặc bằng cách oxy hóa
chính chúng.
6/2012

Nhóm 20

3

Chất chống oxy hóa
Thành
Thành phần,
phần, tính
tính chất
chất
Là các hợp chất hữu cơ có thành phần hóa
học rất đa dạng.
Chúng có thể là các hợp chất hữu cơ có bản
chất tự nhiên hoặc tổng hợp.

6/2012

Nhóm 20

4

Chất chống oxy hóa
Cơ
Cơ chế
chế tác
tác dụng
dụng
Cơ chế tác dụng của các chất có bản chất acid
lên quá trình oxy hóa rau quả
- Tạo môi trường pH thấp
Làm chậm vận tốc phản ứng oxy hóa gây sẫm màu
Ức chế hoạt động của enzyme oxy hóa khử
- Tuy nhiên không nên hạ pH thấp quá ảnh hưởng
không tốt cho sản phẩm thực phẩm.
6/2012

Nhóm 20

5

Chất chống oxy hóa
Cơ
Cơ chế
chế tác
tác dụng
dụng
Cơ chế tác dụng của các chất có bản chất phenolic
lên quá trình oxy hóa chất béo
Gọi AH là chất chống oxy hóa chất béo. Phản ứng
chống oxy hóa chất béo xảy ra theo sơ đồ sau:
Cơ chế:

Nhóm 20

6

Chất chống oxy hóa
Phân loại chất chống oxy hóa
 Chất chống oxy hóa chính (1)
 Chất hỗ trợ quá trình chống oxy hóa (2)
 Chất hỗ trợ làm tăng hiệu quả của chất chống
oxy hóa chính (3)
 Có nhiều loại hợp chất có tính chống oxy hóa
chất béo, nhưng chỉ có một số loại thực sự có hiệu
quả đáng kể
6/2012

Nhóm 20

7

Các chất chống oxy hóa thông dụng & được phép sử
dụng tại Việt Nam hiện nay
Tên

Nguồn gốc

Phân loại Mã Codex

BHA

Tổng hợp

(1)

E 320

BHT

Tổng hợp

(1)

E 321

TBHQ

Tổng hợp

(1)

E 319

Propyl gallate

Tổng hợp

(1)

E 310

Vitamin E

Tự nhiên

Acid ascobic

Tự nhiên

(3)

E 300

Ascobyl palmitate

Tổng hợp

(2)

E 304

Acid citric

Tự nhiên

(2)(3)

E 330

Hợp chất carotene (ß-carotene,
lycopene, lutein, zeaxanthin,
6/2012
canthaxanthin)

Tự nhiên

(...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
GVHD: Th.S Nguyễn Phú Đức
SVTH:
Bùi Thị Bích Chi 2205110018
Nguyễn Thảo Linh 2205110108
Phạm Văn Lớn 2205110110
Nguyễn Thị Thu Nguyệt 2205110142
Ngô Thị Mỹ Nương 2205110156
Trần Thị Kim Phụng
2205110164
GVHD: Th.S Nguyễn Phú Đức
SVTH:
Bùi Thị Bích Chi 2205110018
Nguyễn Thảo Linh 2205110108
Phạm Văn Lớn 2205110110
Nguyễn Thị Thu Nguyệt 2205110142
Ngô Thị Mỹ Nương 2205110156
Trần Thị Kim Phụng
2205110164
Bài báo cáo:
Khảo sát tình trạng sử dụng
chất chống oxy hóa trong sản xuất thực phẩm
sử dụng chất chống oxi hóa trong thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sử dụng chất chống oxi hóa trong thực phẩm - Người đăng: hongphan8812
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
sử dụng chất chống oxi hóa trong thực phẩm 9 10 19