Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng máy hiện sóng

Được đăng lên bởi dambaoloc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường CĐCN Thái Nguyên

Thực hành Điện tử

SỬ DỤNG MÁY HIỆN SÓNG
I. Giới thiệu chung:
1. Tác dụng máy hiện sóng (Oscilloscope): (hình 1.8a):

Hình 1.8a

Máy hiện sóng (Oscilloscope) dùng để hiển thị dạng tín hiệu hay đogiá trị tín hiệu cần
kiểm tra từ các mạch điện bên ngoài đưa vào. Máy hiện sóng có nhiều loại, tùy theo cấu tạo
của nó mà người ta phân ra các loại khác nhau. Sau đây tôi chỉ giới thiệu sơ lược về máy hiện
sóng tương tự loại hai tia (hai kênh) X (CH1) và Y (CH2).
Máy hiện sóng tương tự khác với máy kỹ thuật số là về quá trình xử lý tín hiệu đưa vào
bằng kỹ thuật tương tự. Máy hiện sóng tương tự có chức năng, độ chính xác đa số sẽ kém hơn
chút ít máy kỹ thuật số.
Máy hai tia khác với máy một tia là tại một thường điểm hiển thị được tín dạng tín hiệu tại
hai điểm cần kiểm tra thông qua hai đầu đo đưa vào máy, còn máy một kênh tại một thời điểm
chỉ kiểm tra được một điểm trên mạch điện.

2. Chức năng các bộ phận điều chỉnh bên ngoài:
Trước khi sử dụng thiết bị, bạn phải tìm hiểu các chức năng điều khiển, các kết nối, các
định vị (indicators), và những đặc tính khác ở trong phần này, hình 1.7a trình bày các các
chức năng của các bộ phận đó.
(0). (CRT) Màn hình : là nơi dạng sóng khảo sát được hiển thị .Màn hình được chia độ
thành các ô gọi là các ô vạch .Mỗi ô có giá trị là một thang tín hiệu khi xử dụng để đo biên độ
(chiều thẳng đứng), chu kỳ ( theo chiều ngang ) của tín hiệu
(1). (Focus control) Điều khiển hội tu: Dùng để điều chỉnh cho hình ảnh đảm bảo độ sắc
nét lớn nhất.
(2). (Inten control) Điều khiển độ sáng tối hình ảnh : Dùng để điều chỉnh độ sáng tối
của hình ảnh trên màn hình (CRT), quay theo chiều kim đồng hồ để tăng độ tương phản.
(3 và 6). (CH1 hoặc CH2 Vertical/position control) Điều chỉnh vị trí hình ảnh của
kênh CH1 và CH2 theo phương dọc (trục Y): Dùng để điều chỉnh vị trí của hình ảnh ở kênh
CH1 hoặc CH2 di chuyển theo phương dọc (thẳng đứng) ở trên màn hình. Quay theo chiều
kim đồng hồ để điều khiển di chuyển đi lên, quay ngược chiều kim đồng hồ để điều khiển di
chuyển xuống phía dưới.
(4). (V mode switch) Chuyển mạch chế độ V :
Để lựa chọn chế độ hiển thị khuếch đại theo phương dọc.
- Chọn CH1: chỉ biểu diễn tín hiệu vào từ kênh CH1 ở trên màn hình CRT.
- Chọn CH2: chỉ biểu diễn tín hiệu vào từ kênh CH2 ở trên màn hình CRT.
- Chọn DUAL: cho hiển thị đồng thời cả 2 kênh CH1 và CH2 ở trên màn hình.
- Chọn chế độ CHOP: TIME/DIV 0,2s ~1ms.
-1-

Giáo viên: ĐàmBảo Lộc.

Trường CĐCN Thái Nguyên

Thực hành Điện tử

- Chọn chế độ ...
Trường CĐCN Thái Nguyên Thực hành Điện tử
SỬ DỤNG MÁY HIỆN SÓNG
I. Giới thiệu chung:
1. Tác dụng máy hiện sóng (Oscilloscope): (hình 1.8a):
Máy hiện sóng (Oscilloscope) dùng để hiển thị dạng tín hiệu hay đogiá trị tín hiệu cần
kiểm tra từ các mạch điện bên ngoài đưa vào. Máy hiện sóng nhiều loại, y theo cấu tạo
của nó mà người ta phân ra các loại khác nhau. Sau đây tôi chỉ giới thiệu sơ lược về máy hiện
sóng tương tự loại hai tia (hai kênh) X (CH1) và Y (CH2).
Máy hiện sóng tương tự khác với máy kỹ thuật s về quá trình xử tín hiệu đưa vào
bằng kỹ thuật tương tự. Máy hiện sóng tương tự có chức năng, độ chính xác đa số sẽ kém hơn
chút ít máy kỹ thuật số.
Máy hai tia khác với máy một tia là tại một thường điểm hiển thị được tín dạng tín hiệu tại
hai điểm cần kiểm tra thông qua hai đầu đo đưa vào máy, còn máy một kênh tại một thời điểm
chỉ kiểm tra được một điểm trên mạch điện.
2. Chức năng các bộ phận điều chỉnh bên ngoài:
Trước khi s dụng thiết bị, bạn phải m hiểu các chức năng điều khiển, các kết nối, các
định vị (indicators), những đặc tính khác trong phần này, hình 1.7a trình bày các các
chức năng của các bộ phận đó.
(0). (CRT) Màn nh : nơi dạng ng khảo sát được hiển thị .Màn hình được chia đ
thành các ô gọi là các ô vạch .Mỗi ô có giá trị là một thang tín hiệu khi xử dụng để đo biên độ
(chiều thẳng đứng), chu kỳ ( theo chiều ngang ) của tín hiệu
(1). (Focus control) Điều khiển hội tu: Dùng để điều chỉnh cho hình ảnh đảm bảo độ sắc
nét lớn nhất.
(2). (Inten control) Điều khiển độ sáng tối nh ảnh : Dùng để điều chỉnh độ sáng tối
của hình ảnh trên màn hình (CRT), quay theo chiều kim đồng hồ để tăng độ tương phản.
(3 6). (CH1 hoặc CH2 Vertical/position control) Điều chỉnh vị trí hình ảnh của
kênh CH1 CH2 theo phương dọc (trục Y): Dùng để điều chỉnh vị trí của hình ảnh kênh
CH1 hoặc CH2 di chuyển theo phương dọc (thẳng đứng) trên màn hình. Quay theo chiều
kim đồng hồ để điều khiển di chuyển đi lên, quay ngược chiều kim đồng hồ để điều khiển di
chuyển xuống phía dưới.
(4). (V mode switch) Chuyển mạch chế độ V :
Để lựa chọn chế độ hiển thị khuếch đại theo phương dọc.
- Chọn CH1: chỉ biểu diễn tín hiệu vào từ kênh CH1 ở trên màn hình CRT.
- Chọn CH2: chỉ biểu diễn tín hiệu vào từ kênh CH2 ở trên màn hình CRT.
- Chọn DUAL: cho hiển thị đồng thời cả 2 kênh CH1 và CH2 ở trên màn hình.
- Chọn chế độ CHOP: TIME/DIV 0,2s ~1ms.
- 1 - Giáo viên: ĐàmBảo Lộc.
Hình 1.8a
Sử dụng máy hiện sóng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng máy hiện sóng - Người đăng: dambaoloc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Sử dụng máy hiện sóng 9 10 279