Ktl-icon-tai-lieu

Sử Dụng phần mềm chemOffice

Được đăng lên bởi Choi Ji Bin
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1168 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHEMOFFICE
NHÓM 4
Họvàtên

MSSV

TrươngHoàngThân

11024523

PhùngMinhThủy

11009893

LêTrọngThanh

11020763

VũAnhTùng

11032983

ĐặngThịThúy

11034773

PhạmThịThủy

11031953
Bài bảo vệ nhóm 4

1

SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHEMOFFICE

TổngquanvềChemOffice

ChemOfficeUltra
làbộphầnmềmđầyđủnhấtcủatrườngĐạihọcCambridge.VớiphầnmềmChemDrawUltrabạncóthểviếtcôngthức,phươngtrìnhhóahọc,c
huỗiphảnứngmàkhôngmấtnhiềucôngsứcnhưlàmtrongWord haycácphầnmềmhóahọcnhưChemSketchhayhayChemwin

Bài bảo vệ nhóm 4

2

SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHEMOFFICE

Bước

CàiphầnmềmChemOfficevàomáytính

Bài bảo vệ nhóm 4

3

SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHEMOFFICE
Bước

Bài bảo vệ nhóm 4

4

SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHEMOFFICE

Bài bảo vệ nhóm 4

5

SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHEMDRAW

CH

H
2

CA

C

ChọnStart → Program →ChemOffice→ChemDraw

A
C

1

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

Clickvàobiểutượng

trêndecktop

Bài bảo vệ nhóm 4

6

SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHEMDRAW

Trênmànhìnhhiệncửasô

Bài bảo vệ nhóm 4

7

Thanhchứcnăngc

SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHEMDRAW

ủaChemDraw

Ngoàicáclệnhthôngthườngcòncócáclệnhnhư:
Open

Special:chứacáccầutrúchóahọcaminoaxit,

Open Special

aromatic,cycloanlkanes…vàcácdụngcụthínghiệmhóahọc

List
Nicknames:liệtkêtênthôngthườngmộtsốchất,liệtkêtênriên

List Nicknames

gcủacấutrúcvàchophépđưacấutrúcvàovănbảnhiệnhành

Bài bảo vệ nhóm 4

8

Thanhchứcnăngc

SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHEMOFFICE

ủaChemDraw

Chueyẻncấutrúchóahọctừ dang 2D
sangcấutrúchóahọcdang 3D (Địnhdạngque)

ChènhìnhtừcácfilecủaChemDrawhoặccácgilehình

ChènđốitượngtừcácchươngtrìnhkhácnhưWord, Excel

Bài bảo vệ nhóm 4

9

Thanhchứcnăngc

SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHEMOFFICE

ủaChemDraw

Chứacáclệnhhiệnhoặcẩncáccửasôthôngtịnvềcấutrúcvàcácthanhcôngcụ

ChọnlệnhView/Show Periodic Table
Windowxuấthiệncửasổ

Chọnyếutốbấtky

Bài bảo vệ nhóm 4

10

Thanhchứcnăngc

SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHEMDRAW

ủaChemDraw

NgoàicáclệnhđãbiếtnhưAlign, Group, Ungroup,
…,đặcbiệtcóthêmlệnh:

Add
Frame:Baobênngoàicấutrúccáccặpngoặchoặchìnhchữnhậtrấthữuíc
htrongviệcvẽcácphứcchất

Bài bảo vệ nhóm 4

11

Thanhchứcnăngc

SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHEMDRAW

ủaChemDraw

Check Structure:kiểmtracấutrúcđượcchọn.Nếucấutrúcđúng,
sẽhiểnthịhộpthoạithôngbáokhôngtìmthấylỗi;nếucấutrúcsai,
sẽhiểnthịthôngbáoc...



 
  !
"#$% &'&!
()*+ ,-!
./0" !&'!
1234% !,,!
563$% !& !
Sử Dụng phần mềm chemOffice - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử Dụng phần mềm chemOffice - Người đăng: Choi Ji Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Sử Dụng phần mềm chemOffice 9 10 231