Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng phần mềm Maya trong thiết kế nhân vật

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 8974 lần   |   Lượt tải: 18 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN: CHUYỂN ĐỀ ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG

Giáo viên:

Thầy Lý Quốc Ngọc

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Lương Ngọc Minh _ 0112144
Bùi Thị Quý _ 0112026
Phạm Thị Hồng Thắm _ 0112279
TP. HCM tháng 6/2005

Chuyên đề Đồ họa Ứng dụng
III. Tạo mô hình nhân vật.....................................................................................................2
A. LÝ THUYẾT POLYGON.........................................................................................2
B. Tạo cơ thể...................................................................................................................6
C. Tạo khung xương.......................................................................................................7
D. Tạo áo quần................................................................................................................8
IV. Tạo chuyển động..........................................................................................................10
A. Tạo chuyển động cho khung xương.........................................................................10
B. Gán khung xương vào cơ thể...................................................................................11
C. Export, import trang phục và hoàn chỉnh nhân vật..................................................11
V. Hoạt cảnh và ánh sáng...................................................................................................18
A. Giới thiệu rendering.................................................................................................18
B. Các loại rendering:..................................................................................................19
C. Camera.....................................................................................................................21
D. Chiếu sáng (lighting):..............................................................................................28
E. Đánh bóng bề mặt....................................................................................................33
F. Thêm âm thanh vào hoạt cảnh.................................................................................41

III.Tạo mô hình nhân vật
A. LÝ THUYẾT POLYGON
Tạo và chỉnh sửa polygons:
- Nhân vật thực chất được tạo nên bởi sự nối ghép có quy tắc của nhiều Poligon.
Thực chất poligon là những hình toán học với nhiều góc ,cạnh khác nhau.Nhưng
ứng dụng chủ yếu chỉ là các hình tam giác và hình vuông...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN: CHUYỂN ĐỀ ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG
Giáo viên: Thầy Lý Quốc Ngọc
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Lương Ngọc Minh _ 0112144
Bùi Thị Quý _ 0112026
Phạm Thị Hồng Thắm _ 0112279
TP. HCM tháng 6/2005
Sử dụng phần mềm Maya trong thiết kế nhân vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng phần mềm Maya trong thiết kế nhân vật - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Sử dụng phần mềm Maya trong thiết kế nhân vật 9 10 221