Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng PLC điều khiển hệ thống truyền động trong robot công nghiệp

Được đăng lên bởi Mai Anh Đức
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 1036 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án tốt nghiệp
Sử dụng PLC điều khiển hệ thông
truyền động trong robot công
nghiệp

Đồ

án tốt nghiệp

Sử dụng PLC điều khiển hệ thông truyền động trong robot công nghiệp

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÔNG NGHIỆP
1.1 Lịch sử phát triển:
Thuật ngữ Robot xuất hiện vào năm 1920 trong một tác phẩm văn học
của nhà văn tiệp khắc có tên là Karel Capek.
Thuật ngữ Inducstrial Robot (IR) xuất hiện đầu tiên ở mỹ do công ty
AMF (Americal Machine and Foundry Company) quảng cáo mô phỏng một
thiết bị mang dáng dấp và có một số chức năng như tay người được điều
khiển tự động thực hiện một số thao tác để sản xuất thiết bị có tên gọi
Versatran.
Quá trình phát triển của IR được tóm tắt như sau:
- Từ những năm 1950 ở mỹ xuất hiện viện nghiên cứu đầu tiên.
- Vào đầu những năm 1960 xuất hiện sản phẩm đầu tiên có tên gọi là
Versatran của công ty AMF.
- Ở Anh người ta bắt đầu nghiên cứu và chế tạo IR theo bản quyền của
mỹ từ những năm 1967.
- Ở các nước tây âu khác như: Đức, ý, Pháp, Thuỵ Điển thì bắt đầu chế
tạo IR từ những năm 1970.
- Châu Á có Nhật Bản bắt đầu nghiên cứu ứng dụng IR từ năm 1968.
Đến nay, trên thế giới có khoảng trên 200 công ty sản xuất IR trong số
đó có 80 công ty của Nhật, 90 công ty của Tây Âu, 30 công ty của Mỹ và một
số công ty của Nga, Tiệp…
1.2 Phân loại rôbốt công nghiệp

1

Đồ

án tốt nghiệp

1.2.1 Theo chủng loại, mức độ điều khiển, và nhận biết thông tin
của tay máy-người máy đã được sản xuất trên thế giới có thể phân loại các
IR thành các thế hệ sau:
Thế hệ 1: Thế hệ có kiểu điều khiển theo chu kỳ dạng chương trình cứng
không có khả năng nhận biết thông tin.
Thế hệ 2: Thế hệ có điều khiển theo chu kỳ dạng chương trình mềm
bước đầu đã có khả năng nhận biết thông tin.
Thế hệ 3: Thế hệ có kiều điều khiển dạng tinh khôn, có khả năng nhận
biết thông tin và bước đầu đã có một số chức năng lý trí của con người.
1.2.2 Phân loại tay máy theo cấu trúc sơ đồ động:
Thông thường cấu trúc chấp hành của tay máy công nghiệp được mô
hình hoá trong dạng chuỗi động với các khâu và các khớp như trong nguyên
lý máy với các giả thuyết cơ bản sau:
- Chỉ sử dụng các khớp động loại 5 ( khớp quay, khớp tịnh tiến, khớp
vít).
- Trục quay hướng tịnh tiến của các khớp thì song song hay vuông góc
với nhau.
- Chuỗi động chỉ là chuỗi động hở đơn giản:
Ta ví dụ một chuỗi động của một tay máy công nghiệp có 6 bậc tự do,
các khớp A, B, F là các khớp tổng quát, có nghĩa là chúng có thể là khớp
quay, cũng có thể là khớp tịnh tiến, các khớp D, E, K chỉ là những khớp quay.
Các khâu đư...
Đồ án tt nghiệp
Sử dụng PLC điều khiển hệ thông
truyền động trong robot công
nghiệp
Sử dụng PLC điều khiển hệ thống truyền động trong robot công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng PLC điều khiển hệ thống truyền động trong robot công nghiệp - Người đăng: Mai Anh Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
Sử dụng PLC điều khiển hệ thống truyền động trong robot công nghiệp 9 10 794