Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng psim full

Được đăng lên bởi Phat LE
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
.: ĐHĐT4TLT :. (*_*) dhdt4tlt.betaboard.net Ngày 31/12/2011

PSIM: A Tutorial

.: ĐHĐT4TLT :. (*_*) dhdt4tlt.betaboard.net Ngày 31/12/2011

Presentation Outline

 What

is PSIM?

 Circuit

Structure

 Getting

started with PSIM

 Hands-on

Examples

.: ĐHĐT4TLT :. (*_*) dhdt4tlt.betaboard.net Ngày 31/12/2011

What is PSIM?



PSIM is a simulation package specifically
designed for power electronics and control
circuits.



Manufactured by Powersim Inc.
(  )



It allows fast simulation and it has a friendly
user interface.



PSIM is indicated for system-level simulation,
control loop design and motor drive system
studies.



The basic PSIM package consists of three
programs:
circuit
schematic
program
(SIMCAD), simulator program (PSIM), and
waveform display program (SIMVIEW).

.: ĐHĐT4TLT :. (*_*) dhdt4tlt.betaboard.net Ngày 31/12/2011

Circuit Structure
Power Circuit

Switch
Controllers

Sensors

Control Circuit

.: ĐHĐT4TLT :. (*_*) dhdt4tlt.betaboard.net Ngày 31/12/2011

Circuit Structure
Power
Circuit
Switching
devices

Control
Circuit
S-domain
blocks

RLC branches 
Z-domain
Transformers
blocks
Coupled
inductors

Logic
components
Non-linear
components

Switch
Controllers
On-Off
controllers
PWM
controllers
Alpha
controllers

Sensors
Current
Voltage
Torque
Speed

.: ĐHĐT4TLT :. (*_*) dhdt4tlt.betaboard.net Ngày 31/12/2011



New
circuit

Getting Started with
PSIM

Start PSIM: go to c:\PSIM6_DEMO -> PSIM

.: ĐHĐT4TLT :. (*_*) dhdt4tlt.betaboard.net Ngày 31/12/2011



Getting Started with
PSIM

Create a new circuit

Menu
Toolba
r

Circuit
window
Element
toolbar

.: ĐHĐT4TLT :. (*_*) dhdt4tlt.betaboard.net Ngày 31/12/2011

Getting Started with PSIM
Example 1 – 1st Order
System
1 kΩ

50V

50nF

45 k Ω

.: ĐHĐT4TLT :. (*_*) dhdt4tlt.betaboard.net Ngày 31/12/2011

Example 1 – 1st Order
System
Insert a DC Voltage Source
from the Element Toolbar.

.: ĐHĐT4TLT :. 1
(*_*) dhdt4tlt.betaboard.net
Ngày 31/12/2011
Example
– 1st Order
System

The DC Voltage Source
can also be found in
Elements > Sources >
Voltage > DC

.: ĐHĐT4TLT :. (*_*) dhdt4tlt.betaboard.net Ngày 31/12/2011

Example 1 – 1st Order
System
Add two Resistors to the
Add two Resistors to the
circuit.

To rotate an
element
click
with the right
button…
… or use the
icon Rotate the
Selection.

.: ĐHĐT4TLT :. (*_*) dhdt4tlt.betaboard.net Ngày 31/12/2011

Example 1 – 1st Order
System
Add a Capacitor to the circuit.

.: ĐHĐT4TLT :. (*_*) dhdt4tlt.betaboa...
PSIM: A Tutorial
PSIM: A Tutorial
.: ĐHĐT4TLT :. (*_*) dhdt4tlt.betaboard.net
Ngày 31/12/2011
Sử dụng psim full - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng psim full - Người đăng: Phat LE
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Sử dụng psim full 9 10 878