Ktl-icon-tai-lieu

sự hư hỏng men trong bánh mì và các thành phần của nó

Được đăng lên bởi nguyenminhtanspkt
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2851 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

GVHD:Phan Minh Anh Thư

NHÓM:
1. Nguyễn Hồng Giang 11116019
2. Phan Thị Cao Nguyên 11116046
3. Đoàn Thị Bích Thảo 11116060
4. Nguyễn Minh Tuấn

11116077

TP. Hồ Chí Minh, 18/4/2013
1.

Giới thiệu:
Trong các tiệm bánh, nấm men có vai trò rộng rãi được công nhận như : tác nhân làm

nở bột trong bánh mì và các sản phẩm lên men khác như bánh xốp. Công nghệ sản xuất

SỰ HƯ HỎNG MEN TRONG BÁNH MÌ
GVHD: Phan Minh Anh Thư
men đã được hình thành, trong đó việc sản xuất và cách sử dụng được xem là đề tài lớn
trong nghiên cứu. Chúng tôi không thảo luận các khía cạnh của công nghệ nấm men. Thay
vào đó, chúng tôi sẽ tập trung vào sự hư hỏng men của vật liệu làm bánh và các nguồn của
nấm men trong bánh. Ý kiến của Burrows (1979), Oura et al. (1982), Ponte & Reed (1982),
Trivedi & Jacobsen (1986) và Trivedi et al. (1986) đã cung cấp hướng đi cho văn bản này..
Trong các năm qua, nguyên tắt phân loại nấm men đã phát triển, cho thêm nhiều từ
đồng nghĩa của một số loài trong các tài liệu cũ. Tên men và chữ viết tắt tên được sử dụng
ở đây được đưa ra bởi Kreger-van Rij (1984), mặc dù có một số tên thay đổi bởi Lodder
(1970). Tác giả sử dụng các tên khác nhau và từ đồng nghĩa được thể hiện trong Bảng 1.
Độc giả có thể tìm thấy chúng để phân loại nấm men thực phẩm, hoặc chương trình đơn
giản để xác định một số giới hạn của các loài nấm men truyền qua thực phẩm, nên tham
khảo ý kiến của các bài viết của Davenport (1981), Pitt và Hocking (1985) và Deak &
Beuchat (1987).Tuy nhiên, không ai trong số họ khái quát được tất cả các loài nấm men
trong sản phẩm. Kreger-van Rij (1984) vẫn giữ nguyên văn bản về việc xác định nấm men.
Nấm men tiếp xúc lâu với sản phẩm có lượng đường cao hoặc môi trường thích ứng
để phát triển ở mức độ đường (muối) cao hơn bình thường (RR Davenport, cá nhân). Điều
này trở thành yếu tố quan trọng của sự hư hỏng và các vấn đề vệ sinh trong nhiều ngành
công nghiệp.
Trong nhiều sản phẩm bánh mì, hoạt độ nước (aw) là yếu tố quan trọng nhất ảnh
hưởng đến kiểu và tốc độ hư hỏng. Vì vậy, chúng ta liên kết với việc nấm men có khả năng
phát triển ở hoạt độ nước thấp. Trong hầu hết các trường hợp hoạt độ nước tối ưu cho sự
tăng trưởng tương đối cao thì nấm men được gọi một cách chính xác là osmotolerant . Tuy
nhiên, men osmophilic được sử dụng phổ biến và nó được giữ lại trong nhiều sản phẩm. Có
nhiều định nghĩa về nấm men osmophilic, nhưng trong bài này, chúng tôi sử dụng định
nghĩa này được đề xuất bởi Pi...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM
GVHD:Phan Minh Anh Thư NHÓM:
1. Nguyễn Hồng Giang 11116019
2. Phan Thị Cao Nguyên11116046
3. Đoàn Thị Bích Thảo 11116060
4. Nguyễn Minh Tuấn 11116077
TP. Hồ Chí Minh, 18/4/2013
1. Giới thiệu:
Trong các tiệm bánh, nấm men có vai trò rộng rãi được công nhận như : tác nhân làm
nở bột trong bánh các sản phẩm lên men khác như bánh xốp. Công nghệ sản xuất
sự hư hỏng men trong bánh mì và các thành phần của nó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sự hư hỏng men trong bánh mì và các thành phần của nó - Người đăng: nguyenminhtanspkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
sự hư hỏng men trong bánh mì và các thành phần của nó 9 10 713