Ktl-icon-tai-lieu

Sự phát đơn mode và đa mode của laser

Được đăng lên bởi Lê Đình Toàn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1633 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Sự phát đơn mode và đa mode của laser

SỰ PHÁT ĐƠN MODE VÀ ĐA MODE CỦA LASER
Học viên: Nguyễn Thanh Lâm
Mode laser là số sóng dừng tồn tại trong buồng cộng hưởng Laser. Mà mỗi
sóng dừng lại tương ứng với một tần số xác định. Nếu đầu ra laser chỉ phát
ra một tần số (hoặc bước sóng) duy nhất thì đó là sự phát đơn mode. Ngược
lại, nếu đầu ra laser phát ra nhiều tần số khác nhau thì đó là sự phát đa mode.
Laser không thể phát đơn mode nếu không có sự tác động hoặc điều chỉnh từ
bên ngoài.
Như chúng ta đã biết, laser phát ra tần số (bước sóng) nào một phần
phụ thuộc vào môi trường hoạt tính của nó. Ví dụ: đối với laser He-Ne, mức
siêu bền của nó là mức 3s2 và 2s2. Khi quá trình đảo lộn mật độ xảy ra do sự
bơm năng lượng từ nguồn năng lượng bên ngoài, trong các nguyên tử, các
electron sẽ tụ tập ở mức siên bền này. Khi chúng chuyển về các mức thấp
hơn chúng sẽ phát ra bức xạ cảm ứng, cụ thể là: khi electron chuyển từ mức
3s2 xuống mức 2p4 sẽ phát ra bức xạ nhìn thấy 0,6328µm , ngoài ra còn hai
bức xạ khác nằm trong vùng hồng ngoại mà chúng ta chưa cần quan tâm
đến.

Tuy nhiên, từ phương diện lí thuyết, chúng ta thấy ngay rằng, không một hệ
vi mô nào có khả năng phát ra bức xạ tuyệt đối đơn sắc. Cụ thể trong trường
hợp này, nếu nói một cách chặt chẽ, laser He-Ne không phải phát ra bước
sóng 0,6328µm mà là 0,6328µm cộng một lượng ∆λ nào đó hay tương ứng
với tần số trong khoảng ω đến ω + ∆ω . Có hai nguyên nhân dẫn đến hiện
tượng này:
• Thứ nhất: Do hiệu ứng lượng tử. Theo hệ thức bất định Heisenberg
electron ở trạng thái kích thích có năng lượng bất định. Mối liên hệ giữa
1

Sự phát đơn mode và đa mode của laser

độ bất định năng lượng và thời gian sống của electron là: ∆Eτ ≥  . Vì
năng lượng ở trạng thái kích thích của nó có độ bất định là ∆E nên khi
chuyển mức, electron phải phát ra bức xạ có tần số nằm trong khoảng ω
đến ω + ∆ω . Ngoài ra, chúng ta có thể rút ra thêm một nhận xét nữa từ hệ
thức này là khi thời gian sống của electron càng lớn thì độ bất định về
năng lượng của nó càng nhỏ. Vì vậy, trong môi trường hoạt tính của
laser, thời gian sống của electron trên các mức siêu bền là rất lớn nên độ
bất định về năng lượng của nó tương đối nhỏ so với các bức xạ thông
thường, do đó bức xạ phát ra do sự chuyển mức tương đối đơn sắc so với
các bức xạ thông thường.
• Thứ hai: Do hiệu ứng tương đối tính (Doppler). Các electron phát ra bức
xạ có sự phân bố theo vận tốc. Bức xạ phát ra ứng với một tần số nào đó
có thể thay đổi phụ thuộc vào vận tốc của electron đối vớ...
Sự phát đơn mode và đa mode của laser
SỰ PHÁT ĐƠN MODE VÀ ĐA MODE CỦA LASER
Học viên: Nguyễn Thanh Lâm
Mode laser sống dừng tồn tại trong buồng cộng hưởng Laser. mỗi
sóng dừng lại tương ứng với một tần số xác định. Nếu đầu ra laser chỉ phát
ra một tần số (hoặc bước sóng) duy nhất thì đósự phát đơn mode. Ngược
lại, nếu đầu ra laser phát ra nhiều tần số khác nhau thì đó là sự phát đa mode.
Laser không thể phát đơn mode nếu không có sự tác động hoặc điều chỉnh từ
bên ngoài.
Như chúng ta đã biết, laser phát ra tần số (bước sóng) nào một phần
phụ thuộc vào môi trường hoạt tính của nó. dụ: đối với laser He-Ne, mức
siêu bền của nó là mức 3s
2
và 2s
2
. Khi quá trình đảo lộn mật độ xảy ra do sự
bơm năng lượng từ nguồn năng lượng bên ngoài, trong các nguyên tử, các
electron sẽ tụ tập mức siên bền này. Khi chúng chuyển v các mức thấp
hơn chúng sẽ phát ra bức xạ cảm ứng, cụ thể là: khi electron chuyển từ mức
3s
2
xuống mức 2p
4
sẽ phát ra bức xạ nhìn thấy
m
µ
6328,0
, ngoài ra còn hai
bức xạ khác nằm trong vùng hồng ngoại chúng ta chưa cần quan tâm
đến.
Tuy nhiên, từ phương diện thuyết, chúng ta thấy ngay rằng, không một hệ
vi mô nào có khả năng phát ra bức xạ tuyệt đối đơn sắc. Cụ thể trong trường
hợp này, nếu nói một cách chặt chẽ, laser He-Ne không phải phát ra ớc
sóng
m
µ
6328,0
m
µ
6328,0
cộng một lượng
λ
nào đó hay tương ứng
với tần số trong khoảng
ω
đến
ωω
+
. hai nguyên nhân dẫn đến hiện
tượng này:
Thứ nhất: Do hiệu ứng lượng tử. Theo hệ thức bất định Heisenberg
electron trạng thái kích thích năng lượng bất định. Mối liên hệ giữa
1
Sự phát đơn mode và đa mode của laser - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự phát đơn mode và đa mode của laser - Người đăng: Lê Đình Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Sự phát đơn mode và đa mode của laser 9 10 638