Ktl-icon-tai-lieu

Sửa các pan cơ bản của bếp từ

Được đăng lên bởi dienlanhtamtri
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 1 lần
sau đây tôi xin tổng hợp các pan cơ bản của
bếp từ
1 > đang nấu xì khói khét lẹt
thường là do con tụ 275v- 5uf bị nổ
kiểm tra
đo cầu chì không đứt . mặt điều khiển vẫn hoạt động 80% là thay tụ lọc nguồn
5UF-275V là ăn ngay

2 > tịt ngóm bấm mặt hiển thị không có tác dụng " không vào điện "
- kiểm tra cầu chì đứt chưa ?
cầu chì tổng chưa đứt thì xem
bếp chạy nguồn cấp trước là biến áp thường hay biến áp xung
nếu là biến áp thông thường , kiểm tra sơ cấp còn trở kháng không ? nếu không
còn trở kháng là hỏng biến áp rồi
loại chạy biến áp thường dùng cho loại bếp có hiển thị mặt quắc lạnh
bên sơ cấp gồm có 3v AC cấp cho sợi đổt , -21v cấp cho mặt
5V cấp cho VXL , 18V cấp cho quạt và mạch dao động
cứ mò ra từng cuộn dây để xem có thể độ cái khác hay cuốn lại biến áp
bếp thông thường chỉ có 2 mức nguồn cấp cơ bản đó là cuộn 8v-1A cấp cho mạch
điêu khiển , và 18V - 1A
cấp cho mạch dao động và quạt giải nhiệt

2 loại biến áp nguồn chạy nguồn xung nhỏ xíu
đầu tiên xem kiểm tra sò công xuất và IC còn tốt không
R cấp nguồn từ nguồn vào tới tụ lọc 4,7uf-400v còn tốt không nó thường đứt điện
trở cấp nguồn sơ cấp này
nếu điện trở này còn tốt thươnì sò công xuất và IC của biến áp cấp trước không
chết
nếu đứt R này thường sò công xuất hoặc IC dao động nguồn cấp trước tèo
nếu mạch nguồn cấp trước dùng linh kiện rời thì con công xuất thường là E 13003,
con đèn khóa thường là C945
nếu mạch dùng IC nguồn thì phổ biến là VIP22A,

sau khi kiểm tra các linh kiện cơ bản liên quan đến điều kiện hoạt động của mạch
nguồn
nếu tốt bạn kiểm tả 2 mước nguồn cơ bản đó là 5V cấp cho vĩ xử lý , 18V cấp cho
mạch dao động có nguồn nào yếu hay thấp hay cao quá không ?
các mức nguồn tốt thì kiểm tra VXL . đầu tiên nhả các phím ấn ra để thanh đo
X10K VOM để loại trừ bàn phím chạm chập và xem phín còn tác dụng không ?
kiển tra thay thử thạch anh

khi bấm mặt bếp vẫn còn tiếng kêu BIP
-- kiển tra điot cảm biến nhiệt trên mâm từ , có những loại bếp con cảm biến này
lỗi VXL cũng báo treo và không bấm được phím nào nữa
khi đã bấm được phím trên măt, bạn dò theo IC VXL xem chân PWM là chân nào ,
lấy VMO DIGITAL để thang đo tần số , sau đó bật nguồn lên , bấm thay đổi tăng
giảm nhiệt xem tần số và xung ra ở chân này có thay đổi không ??

nếu không thay đổi lỗi đang bị ở VXL -PWM nếu thay đổi kiếm tra đến khối dao
động LM339
xác định có xung ra LM339 thì kiểm tra 2 con đèn và linh kiện khối DRIVER S8050,
S8550
đi ốt gim chân G của IGBT .

nếu có lỗi ngay từ đầu kiểm tra R khoảng 1W vài trăm K omh lấy...
sau đây tôi xin tổng hợp các pan cơ bản của
bếp từ

 !"#
$%&
'()*%+,$-./012345
67893
"%!%%+$"(:;(<;
$%&')=
'#)>%
!?@.35@&A!?:@3!?:@
?!?:@(B$%&CD@E&F:(=?(
E&F:G!?:@&5
..3!?:@H.!?@$"%+IJ.
!KCD@5%LMN@CO#B@%+
8@8PQB08@I.%./
)%E&R/S3$>%$/::3T.!?:@
!?@(U%)5@D!V/0M@%.
K$B08M
@%./I.V<
Sửa các pan cơ bản của bếp từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sửa các pan cơ bản của bếp từ - Người đăng: dienlanhtamtri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sửa các pan cơ bản của bếp từ 9 10 503