Ktl-icon-tai-lieu

Sửa chữa, bảo dưỡng phanh ô tô

Được đăng lên bởi ngo hoang
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1259 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tröôøng Cao Đẳng Nghề tỉnh BR-VT

Khoa: Cơ Khí

LỜI GIỚI THIỆU
VỀ GIÁO TRÌNH CẤU TẠO KHUNG- GẦM ÔTÔ
Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức chuyên môn về cấu tạo và nguyên lý làm
việc của các hệ thống, tổng thành bố trí trong phần khung-gầm ôtô, giúp nâng cao hiểu biết
để phục vụ cho việc học tập chuyên ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí ôtô cũng như
cho công tác bảo dưỡng và sửa chữa trong thực tiễn.
Tập Giáo trình Cấu tạo Khung-gầm ôtô được biên soạn cho đối tượng là học sinh các
lớp TCCN Hệ chính quy với thời gian học tập 60 tiết. Bao gồm 04 chương, có nội dung cụ
thể như sau:
Bài 2: HỆ THỐNG PHANH
I. Công dụng, phân loại, yêu cầu
II. Phân tích kết cấu hệ thống phanh:
A- Cơ cấu phanh:
1/. Phanh guốc
2/. Phanh đĩa
B- Dẫn động phanh:
1/. Phanh dầu
2/. Phanh khí
3/. Phanh trợ lực khí nén-thủy lực
4/. Phanh trợ lực chân không-thủy lực
III. Cấu tạo một vài chi tiết điển hình
1/. Xy lanh chính
2/. Xy lanh con
3/. Xy lanh chính loại 2 dòng
4/. Các loại van điều chỉnh trong hệ thống phanh
IV. Hệ thống phanh ABS
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã hết sức cố gắng tổng hợp các tư liệu tham khảo
nhằm hệ thống hóa lại các nội dung cho các học viên dễ dàng tra cứu khi học tập.
Tuy vậy, nội dung tập giáo trình này cũng vẫn còn không ít thiếu sót. Rất mong nhận
được sự đóng góp chân tình để tập giáo trình này ngày càng hoàn thiện hơn.
Chân thành cảm ơn.
Giáo viên biên soạn
Lê Hồng Bích

BÀI: HỆ THỐNG PHANH DẦU
Mục tiêu:
Sau khi học bài này, học viên có khả năng:
Đề cương bài giảng khung – gầm Ô tô – GV: Lê Hồng Bích

Trang 1

Tröôøng Cao Đẳng Nghề tỉnh BR-VT

-

Khoa: Cơ Khí

Hiểu rõ được công dụng, phân loại, yêu cầu của Hệ thống phanh dùng trên ôtô.
Phân tích được kết cấu và hoạt động của các hệ thống phanh thường dùng trên ôtô.
Nắm vững cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống phanh chống bó cứng ABS.

I. CÔNG DỤNG, PHÂN LOẠI, YÊU CẦU:
1. Công dụng:
Giảm tốc độ của ôtô cho đến khi dừng hẳn hoặc đến một tốc độ cần thiết (phanh
chân) và đồng thời giữ cho ôtô đứng yên trên dốc (phanh tay).
2. Phân loại:
- Theo cách bố trí cơ cấu phanh:
- Phanh bánh xe.
- Phanh ở trục hệ thống truyền lực.
- Theo cơ cấu phanh:
- Phanh guốc.
- Phanh đai.
- Phanh đĩa.
- Theo dẫn động phanh:
- Phanh cơ khí.
- Phanh thuỷ lực.
- Phanh khí.
- Phanh điện.
- Phanh liên hợp.
- Theo kết cấu bộ cường hoá:
- Phanh trợ lực bằng khí nén.
- Phanh trợ lực bằng áp thấp.
3. Yêu cầu:
- Hiệu quả phanh cao nhất ở tất cả các bánh xe, nghĩa là đảm bảo quãng đường phanh
ngắn nhất khi phanh đột ...
Tröôøng Cao Đẳng Nghề tỉnh BR-VT Khoa: Cơ Khí
LỜI GIỚI THIỆU
VỀ GIÁO TRÌNH CẤU TẠO KHUNG- GẦM ÔTÔ
Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức chuyên môn về cấu tạo và nguyên lý làm
việc của các hệ thống, tổng thành bố trí trong phần khung-gầm ôtô, giúp nâng cao hiểu biết
để phục vụ cho việc học tập chuyên ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí ôtô cũng như
cho công tác bảo dưỡng và sửa chữa trong thực tiễn.
Tập Giáo trình Cấu tạo Khung-gầm ôtô được biên soạn cho đối tượng là học sinh các
lớp TCCN Hệ chính quy với thời gian học tập 60 tiết. Bao gồm 04 chương, có nội dung cụ
thể như sau:
Bài 2: HỆ THỐNG PHANH
I. Công dụng, phân loại, yêu cầu
II. Phân tích kết cấu hệ thống phanh:
A- Cơ cấu phanh:
1/. Phanh guốc
2/. Phanh đĩa
B- Dẫn động phanh:
1/. Phanh dầu
2/. Phanh khí
3/. Phanh trợ lực khí nén-thủy lực
4/. Phanh trợ lực chân không-thủy lực
III. Cấu tạo một vài chi tiết điển hình
1/. Xy lanh chính
2/. Xy lanh con
3/. Xy lanh chính loại 2 dòng
4/. Các loại van điều chỉnh trong hệ thống phanh
IV. Hệ thống phanh ABS
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã hết sức cố gắng tổng hợp các tư liệu tham khảo
nhằm hệ thống hóa lại các nội dung cho các học viên dễ dàng tra cứu khi học tập.
Tuy vậy, nội dung tập giáo trình này cũng vẫn còn không ít thiếu sót. Rất mong nhận
được sự đóng góp chân tình để tập giáo trình này ngày càng hoàn thiện hơn.
Chân thành cảm ơn.
Giáo viên biên soạn
Lê Hồng Bích
BÀI: HỆ THỐNG PHANH DẦU
Mục tiêu:
Sau khi học bài này, học viên có khả năng:
Đề cương bài giảng khung – gầm Ô tô – GV: Lê Hồng Bích Trang 1
Sửa chữa, bảo dưỡng phanh ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sửa chữa, bảo dưỡng phanh ô tô - Người đăng: ngo hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Sửa chữa, bảo dưỡng phanh ô tô 9 10 551