Ktl-icon-tai-lieu

Sửa chữa động cơ đốt trong Hệ thống nhiên liệu động cơ Diezel

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
…………..o0o…………..

Sửa chữa động cơ đốt trong - Hệ thống
nhiên liệu động cơ Diezel

HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU
ĐỘNG CƠ DIESEL
I- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, YÊU CẦU VÀ SƠ ĐỒ CẤU TẠO HỆ THỐNG
NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL.
1.1.Chức năng:
Lọc sạch nhiên liệu rồi phun vào buồng đốt theo những yêu cầu phù hợp với
đặc điểm cấu tạo và tính năng của động cơ.
Từ đây , ta thấy rằng hệ thống nhiên liệu có các chức năng chính sau:
1.1.1.Chức năng Định lượng:
Cung cấp những lượng nhiên liệu chính xác phù hợp với chế độ làm việc của
động cơ , theo công thức sau :

g ct =

1000.N e .g e .Z
60.n.i.ρ nl

Trong đó :
gct : Tổng số nhiên liệu được phun vào buồng đốt trong thời gian một chu
trình (mm3/ct).
Ne: Công suất có ích của động cơ (Kw).
ge: Suất tiêu hao nhiên liệu riêng có ích (g/Kw.h).
Z: Hệ số phụ thuộc vào số kì của động cơ
Z=1 đối với động cơ 2 kỳ .
Z=2 đối với động cơ 4 kỳ.
n: Tốc độ quay của động cơ (v/p).
i: Số xylanh của động cơ.
ρ nl : Khối lượng riêng của nhiên liệu (kg/m3).

Từ công thức trên ta thấy rằng lương nhiên liệu được phung vào buồng
đốtphụ thuộc vào công suất và tốc độ quay của động cơ130

1.1.2.Định thời:
Phun nhiên liệu vào buồng đốt đúng thời điểm, theo quy luật phù hợp với đặc
điểm tổ chức quá trình cháy.
Thời điểm tạo hỗn hợp cháy do thời điểm phun nhiên liệu quyết định. Nếu
hỗn hợp cháy đúng lúc thì quá trình cháy sẽ diễn ra và kết thúc đúng lúc với trị số pz
và wtb vừa phải.
Thông số để đánh gi thời điểm tạo hỗn hợp cháy l góc phun sớm ( ϕfs). Trong
quá trình sử dụng động cơ ϕfs bị thay đổi do các nguyên nhân chủ yếu sau:
•

Các chi tiết chuyển động bị hao mòn (các khớp nối trục đối với bơm,

các con lăn...)
•

Các cam nhiên liệu bị hao mòn.

•

Đặc tính của các cặp lắp ghép chính xác khác nhau.

•

Cặp lắp ghép piston –xylanh BCA bị hao mòn.

Sự điều chỉnh ban đầu bị thay đổi hoặc còn sai sót trong các hệ thống truyền
động (con đội, nối ghép bị lỏng...).

Đường

P
1

số 1-Thời điểm

2
3

phun quá sớm.
Đường

C
C
C

12

13

ϕ

11

ϕ

ϕ

số 2-Thời điểm

3

phun đúng lúc.

2

1

Ñ C T

ϕ

Đường
số 3-Thời điểm
phun quá trễ.131

Hình1.1: Ảnh hưởng của thời điểm phun nhiên liệu đến chất lượng của
quá trình cháy.
Trên Hình1.1 biểu thị ảnh hưởng của thời điểm phun nhiên liệu đến quá trình
cháy. Khi phun nhiên liệu quá sớm, giai đoạn cháy trễ tăng vì áp suất và nhiệt độ
không khí lúc bắt đầu phun thấp. Tốc độ tăng áp suất cũng như áp suất cháy cực đại
do tập trung một lượng nhiên liệu lớn trong buồng cháy đến t...
…………..o0o…………..
Sa cha động cơ đốt trong - H thng
nhiên liu động cơ Diezel
Sửa chữa động cơ đốt trong Hệ thống nhiên liệu động cơ Diezel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sửa chữa động cơ đốt trong Hệ thống nhiên liệu động cơ Diezel - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Sửa chữa động cơ đốt trong Hệ thống nhiên liệu động cơ Diezel 9 10 823