Ktl-icon-tai-lieu

sữa chữa máy công cụ - cách sữa chữa và khắc phục các mối lắp ghép

Được đăng lên bởi luunam23-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ
CÁCH SỬA CHỮA VÀ KHẮC PHỤC CÁC MỐI LẮP GHÉP
Cách khắc phục sữa chữa các mối ghép ren cố định
Để đảm bảo yêu cầu các chi tiết có mối ghép ren cần thoả mản các yêu cầu sau :
Có profin đúng, không bị sứt mẻ, không có vòng ren nào bị hư hại, phải có cạnh
vát nơi đầu ren để dễ lắp, thân bulong vít cấy phải thẳng, cạnh đai ốc, đầu bulong,
vít, vít cấy, ổ vặn chìa khoá, lỗ vặn vít không được hư hại. Khi lắp vào để đảm bảo
đầu vít phải nhô ra ít nhất ba vòng ren.
Không đúng yêu cầu trên phải tiến hành sửa chữa, thông thường các loại chi tiết
tiêu chuẩn được thay thế mới, các chi tiết phi tiêu chuẩn và các chi tiết lớn được
tiến hành sửa chữa.
I.

a/ Các dạng hư hỏng thường gặp trong mối ghép ren là:
Mòn profin theo đường kính trung bình, giảm diện tích làm việc của ren, thân
bulong bị dãn vì biến dạng dẻo hoặc bước ren bị thay đổi. Một số trường hợp thân
bulong hoặc vít cấy bị uốn hoặc đứt, các vòng ren bị cắt đứt do lực kéo hoặc nén
dọc trục tăng đột ngột.
b/ Các dạng hư hỏng cụ thể và các biện pháp khắc phục, sửa chữa:
Ren bị mòn, đứt, mẻ trên bulon hoặc trục có ren.
Nếu bị mòn , hoặc mẻ mà ren không đủ số vòng cần thiết nữa , có thể sửa bằng mộ
trong nhiều cách sau đây :
Tiện hết ren cũ rồi cắt ren mới có kích thước nhỏ hơn, lúc này phải thay thế đai ốc
mới, nếu ren cũ bị tôi cứng thì phải tiến hành ủ .
Nếu không cho phép hạ đường kính ren thì tiến hành hàn đắp, hoặc mạ kim loại rồi
gia công cơ B0 Ren bị mòn đứt, mẻ, vỡ trong lỗ chi tiết máy
Sửa tới kích thước sửa chữa bằng cách tiện, khoan, khoét hết ren củ rồi gia công
ren mối có kích thước lớn hơn, lúc này phải thay bulong hoặc vít cấy.
Để sửa chữa tạm mối ghép ren trong điều kiện sửa chữa lỗ ren khó khăn, phức tạp,
có thể làm bu lông hoặc vít cấy mới, hơi nhỉnh hơn lỗ cũ để lắp với lỗ ren mòn,
như vậy cần có được mối ghép chắc trong một thời hạn cần thiết. Khi có dịp thuận
lợi phải sửa chữa chính thức ngay. Trong nhiều trường hợp, lỗ ren được sửa chữa
bằng chi tiết bổ sung.
Đối với những chi tiết phức tạp, phương pháp này càng được sử dụng rộng rãi vì
nó làm tăng tuổi thọ chi tiết lên rất nhiều.

1

LƯU NAM EPU

SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ
c) Thân bulông bị cong :
Nắn bằng bàn ép kiểu vít me hoặc êtô. Để tránh hư hại ren khi nắn phải dùng đệm
mềm lúc kẹp chặt chi tiết.
Các vít cấy bị cong hoặc có ren hỏng đều được thay mới mà không sửa chữa.
d) Bị các chất bẩn cáu chặt vào rãnh ren; ren đổ hoặc bẹp.
Để khắc phục lỗi này, chúng ta dùng bàn ren, tarô hoặc chi tiết ren lắp với nó để
cạy cáu két ...
SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ
CÁCH SỬA CHỮA VÀ KHẮC PHỤC CÁC MỐI LẮP GHÉP
I. Cách khắc phục sữa chữa các mối ghép ren cố định
Để đảm bảo yêu cầu các chi tiết có mối ghép ren cần thoả mản các yêu cầu sau :
Có profin đúng, không bị sứt mẻ, không có vòng ren nào bị hư hại, phải có cạnh
vát nơi đầu ren để dễ lắp, thân bulong vít cấy phải thẳng, cạnh đai ốc, đầu bulong,
vít, vít cấy, ổ vặn chìa khoá, lỗ vặn vít không được hư hại. Khi lắp vào để đảm bảo
đầu vít phải nhô ra ít nhất ba vòng ren.
Không đúng yêu cầu trên phải tiến hành sửa chữa, thông thường các loại chi tiết
tiêu chuẩn được thay thế mới, các chi tiết phi tiêu chuẩn và các chi tiết lớn được
tiến hành sửa chữa.
a/ Các dạng hư hỏng thường gặp trong mối ghép ren là:
Mòn profin theo đường kính trung bình, giảm diện tích làm việc của ren, thân
bulong bị dãn vì biến dạng dẻo hoặc bước ren bị thay đổi. Một số trường hợp thân
bulong hoặc vít cấy bị uốn hoặc đứt, các vòng ren bị cắt đứt do lực kéo hoặc nén
dọc trục tăng đột ngột.
b/ Các dạng hư hỏng cụ thể và các biện pháp khắc phục, sửa chữa:
Ren bị mòn, đứt, mẻ trên bulon hoặc trục có ren.
Nếu bị mòn , hoặc mẻ mà ren không đủ số vòng cần thiết nữa , có thể sửa bằng mộ
trong nhiều cách sau đây :
Tiện hết ren cũ rồi cắt ren mới có kích thước nhỏ hơn, lúc này phải thay thế đai ốc
mới, nếu ren cũ bị tôi cứng thì phải tiến hành ủ .
Nếu không cho phép hạ đường kính ren thì tiến hành hàn đắp, hoặc mạ kim loại rồi
gia công cơ B0 Ren bị mòn đứt, mẻ, vỡ trong lỗ chi tiết máy
Sửa tới kích thước sửa chữa bằng cách tiện, khoan, khoét hết ren củ rồi gia công
ren mối có kích thước lớn hơn, lúc này phải thay bul ong hoặc vít cấy.
Để sửa chữa tạm mối ghép ren trong điều kiện sửa chữa lỗ ren khó khăn, phức tạp,
có thể làm bu lông hoặc vít cấy mới, hơi nhỉnh hơn lỗ cũ để lắp với lỗ ren mòn,
như vậy cần có được mối ghép chắc trong một thời hạn cần thiết. Khi có dịp thuận
lợi phải sửa chữa chính thức ngay. Trong nhiều trường hợp, lỗ ren được sửa chữa
bằng chi tiết bổ sung.
Đối với những chi tiết phức tạp, phương pháp này càng được sử dụng rộng rãi vì
nó làm tăng tuổi thọ chi tiết lên rất nhiều.
1
LƯU NAM EPU
sữa chữa máy công cụ - cách sữa chữa và khắc phục các mối lắp ghép - Trang 2
sữa chữa máy công cụ - cách sữa chữa và khắc phục các mối lắp ghép - Người đăng: luunam23-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
sữa chữa máy công cụ - cách sữa chữa và khắc phục các mối lắp ghép 9 10 64