Ktl-icon-tai-lieu

Sữa tươi tiệt trùng có đường

Được đăng lên bởi Tâm Ngô Thị
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I:

1

I. Nguyên liệu
1. Đặc điểm tính chất và giá trị dinh dưỡng của sữa tươi nguyên liệu :
Sữa là một nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao, thuận tiện và
hấp dẫn với người tiêu dùng.
Sữa có các tính chất sau :
- Tính chất vật lý : là chất lỏng màu trắng đục, có độ nhớt lớn hơn hai lần
so với nước, có vị đường nhẹ và có mùi ít rõ nét.
- Tính chất hóa học : thành phần hóa học của sữa ở các loài bò luôn thay
đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như : thành phần thức ăn, điều kiện chăn nuôi,
sức khỏe, trọng lượng con vật, thời ký tiết sữa, phương pháp vắt sữa và nhiều
yếu tối khác.

Gluxit: đường trong sữa chỉ yếu là đường Lactose : sữa bò chưa
khoảng 4,6% đường lactose, là loại đường chỉ tìm thấy trong thành phần của
sữa. Nó thuộc nhóm chất hydratcacbon, là disaccharride chứa hai
monosaccharit là galactose và glucose. Đường lactose tan trong nước dưới
dạng phân tử trong dung dịch. Lactose ít ngọt hơn 30 lần so với đường mía.

Các hợp chất chứa Nitơ:
 Casein: trong sữa bò casein chiếm gần 80% tổng số protein hay khoảng
26g cho 1 lít sữa.
 Protein hòa tan: có trog sữa tồn tại dưới 3 dạng là casein, albumin,
globulin.

Lipit : lipit trong sữa chiếm khoảng từ 3 – 5,2%( khoảng trên dưới
40g trong 1 lít sữa) trong đó gồm: lipit đơn giản, lipit phức tạp. Lipd của sữa
có giá trị sinh học cao vì :
 Ở trạng thái nhũ tương và có độ phân tán cao.
 Có nhiều acid béo chưa no cần thiết.
 Có nhiều photphat là một photpho lipid quan trọng.
 Có độ tan chảy thấp và dễ đồng hóa.

Các chất khoáng : hàm lượng muối canxi và phospho trong sữa
cao, giúp cho quá trình tạo thành xương, các hoạt động của não. Hai nguyên
tố này ở dạng dễ hấp thụ, đồng thời lại có tỷ lệ rất hài hòa. Cơ thể có thể hấp
thụ được hoàn toàn. Đối với trẻ em, canxi của sữa là nguồn canxi không thể
thay thế. Nên mặc dù chất khoáng có trong sữa không nhiều, nhưng sự có mặt

2

của các chất khoáng đóng vai trò quan trọng trong cân bằng các chất dinh
dưỡng.

Protein: protein của sữa rất đặc biệt, có chứa nhiều và đầy đủ các
acid amin cần thiết. Hàng ngày mỗi người chỉ cần dùng 100g protein sữa đã
có thể thoải mãn hoàn toàn nhu cầu về acid amin. Cơ thể người sử dụng
protein sữa để tạo thành hemoglobin dễ dàng hơn bất cứ protein của thực
phẩm nào khác. Độ tiêu hóa đạt 96 – 98%.

Các Vitamin: Sữa là loại thức ăn chứa nhiều loại vitamin nhưng
hàm lượng vitamin trong sữa không cao lắm. Các vitamin này thuộc 2 nhóm :
 Nhóm tan trong chất béo : A,D,E.
 Nhóm tan trong nước : B1,B2, PP,C.

Enzyme: t...
1
PHN I:
I. Ngun liệu
1. Đặc điểm tính chất và giá tr dinh dưỡng ca sữa tươi nguyên liệu :
Sữa là một ngun thc phẩm giá tr dinh dưỡng rt cao, thun tiện
hp dn với ngưi tiêu dùng.
Sữa có các tính chất sau :
- Tính chất vt : là chất lỏng màu trắng đục, đ nht lớn hơn hai ln
so vi nước, có vị đường nh và có mùi ít nét.
- nh chất hóa học : thành phần hóa hc ca sa các li bò luôn thay
đổi ph thuộc vào nhiu yếu t như : thành phn thức ăn, điều kiện chăn nuôi,
sc khe, trng lượng con vt, thời tiết sữa, phương pháp vắt sữa và nhiều
yếu tối khác.
Gluxit: đường trong sa ch yếu đường Lactose : sữa ca
khoảng 4,6% đường lactose, loi đường ch tìm thấy trong thành phần ca
sữa. thuộc nhóm chất hydratcacbon, disaccharride cha hai
monosaccharit galactose và glucose. Đưng lactose tan trong nước dưới
dạng phân t trong dung dịch. Lactose ít ngọt hơn 30 lần so với đường mía.
Các hợp cht cha Nitơ:
Casein: trong sữa casein chiếm gn 80% tng s protein hay khong
26g cho 1 lít sữa.
Protein hòa tan: trog sa tn tại dưi 3 dng là casein, albumin,
globulin.
Lipit : lipit trong sa chiếm khong t 3 5,2%( khoảng trên dưới
40g trong 1 t sữa) trong đó gồm: lipit đơn gin, lipit phc tp. Lipd ca sa
có giá tr sinh học cao vì :
trạng thái nhũ tương và có đ phân tán cao.
Có nhiều acid béo chưa no cần thiết.
Có nhiều photphat là một photpho lipid quan trng.
Có độ tan chy thấp và dễ đồng hóa.
Các chất khoáng : hàm lượng mui canxi phospho trong sa
cao, giúp cho qtrình tạo thành ơng, các hoạt đng của não. Hai nguyên
t này ở dng d hp thụ, đng thi li có tỷ l rất hài hòa. thể thể hp
th được hoàn toàn. Đi vi tr em, canxi ca sữa là ngun canxi không thể
thay thế. Nên mặc dù chất khoáng có trong sữa không nhiều, nhưng sự mặt
Sữa tươi tiệt trùng có đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sữa tươi tiệt trùng có đường - Người đăng: Tâm Ngô Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Sữa tươi tiệt trùng có đường 9 10 525