Ktl-icon-tai-lieu

SỨC BỀN VẬT LIỆU

Được đăng lên bởi olayan
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 6656 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRƯỜNG TRUNG CẤP CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ
KHOA CẦU ĐƯỜNG

----------

BÀI GIẢNG

MÔN HỌC : SỨC BỀN VẬT LIỆU
Giáo viên
Bộ môn
Hệ đào tạo
Thời gian
Số tiết

: Nguyễn Phú Bình
: Cơ sở
: Trung cấp Cầu đường
: 24 tháng
: 40 tiết

Chương 1
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SỨC BỀN VẬT LIỆU

Sức bền vật liệu là một môn học nghiên cứu các phương pháp tính toán về độ bền,
độ cứng và độ ổn định của các bộ phận công trình hay chi tiết máy dưới tác dụng của
ngoại lực, sự thay đổi nhiệt độ...
Ở môn học Cơ học lý thuyết, ta mới xét sự cân bằng của vật thể (xem là rắn tuyệt
đối) dưới tác dụng của hệ lực phẳng. Nhưng thực tế,các vật thể mà ta khảo sát, nghiên cứu
đều là vật rắn thực, điều đó bắt buộc ta phải xét đến sự biến dạng của vật thể trong quá
trình chịu tác dụng của hệ lực (bên ngoài). Trong phạm vi môn học này, sẽ giới thiệu một
số khái niệm cơ bản về ngoại lực, nội lực... và các giả thiết nhằm đơn giản cho việc nghiên
cứu và tính toán.

1.1. Những khái niệm cơ bản về ngoại lực, nội lực, ứng suất, biến dạng
1.1.1. Các giả thiết đối với vật liệu
Môn học Sức bền vật liệu, đối tượng mà ta nghiên cứu
khảo sát vật rắn thực: đó là một thanh, một cấu kiện hay một bộ
phận công trình nào đó. Thường hình dạng của vật rắn thực
được nghiên cứu có dạng thanh thẳng, thanh cong hoặc thanh
bất kỳ (hình 1.1). Vật liệu cấu tạo nên thanh có thể là thép,
gang... Tuy vậy, khi nghiên cứu nếu xét đến mọi tính chất thực
của vật thể sẽ phức tạp, do đó để đơn giản chúng ta chỉ những
tính chất cơ bản và lược bỏ đi những tính chất thứ yếu không
có ảnh hưởng lớn đến kết quả nghiên cứu và tính toán. Muốn
vậy, chúng ta phải đề ra các giả thiết cơ bản, nêu lên một số
tính chất chung cho vật liệu. Các giả thuyết về vật liệu là:

H×nh 1.1

a) Giả thiết 1: Vật liệu có tính liên tục, đồng chất và đẳng hướng.
Một vật liệu được xem là liên tục và đồng chất khi trong thể tích của vật thể đều có
vật liệu (hoàn toàn không có khe hở) và tính chất của vật liệu ở mọi điểm trong vật thể đều
như nhau.
Tính đẳng hướng của vật liệu nghĩa là tính chất của vật liệu theo mọi phương đều
như nhau. Giả thiết này phù hợp với thép, đồng còn với gạch, đá, gỗ thì không hoàn toàn
phù hợp.
b) Giả thiết 2: Giả thuyết vật liệu làm việc trong giai đoạn đàn hồi và tính đàn hồi của vật
liệu xem là đàn hồi tuyệt đối.
Trong thực tế, dù lực bé đến đâu, vật liệu cũng không có tính đàn hồi tuyệt đối.
Song qua thực nghiệm cho thấy: khi lực chưa vượt quá một giới hạn nhất định thì biến
dạng dư trong vật thể là bé nên có thể bỏ qua được và b...
TRƯỜNG TRUNG CP CU ĐƯỜNG VÀ DY NGH
KHOA CU ĐƯỜNG
----------
BÀI GING
MÔN HC : SC BN VT LIU
Giáo viên : Nguyn Phú Bình
B môn : Cơ s
H đào to : Trung cp Cu đường
Thi gian : 24 tháng
S tiết : 40 tiết
Chương 1
NHNG KHÁI NIM CƠ BN V SC BN VT LIU
SỨC BỀN VẬT LIỆU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỨC BỀN VẬT LIỆU - Người đăng: olayan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
SỨC BỀN VẬT LIỆU 9 10 365