Ktl-icon-tai-lieu

Sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi lybao2503
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Các Khái

Đối Tượng và Nhiệm Vụ Của Môn Học

1

Phân Loại Chi Tiết Trong Sức Bền Vật Liệu

2

6
7
8

Niệm Cơ Bản

3

Ngoại Lực – Nội Lực

4

Ứng Suất

5

Liên Hệ Giữa Ứng Suất và Các Thành Phần Nội Lực
Biến Dạng

Các Giả Thiết Cơ Bản Về Vật Liệu

Nguyên Lý Cộng Tác Dụng Của Lực

1

Đối Tượng và Nhiệm Vụ Của Môn Học

* Đối tượng: Vật thật

* Vật làm bằng vật liệu gì?
* Vật có hình dáng, kích thước cụ
thể
* Vật bị thay đổi hình dáng, kích
thước, bị phá hủy khi chịu tác
dụng của lực

1

Đối Tượng và Nhiệm Vụ Của Môn Học
* Nhiệm vụ của môn học: đưa ra các phương pháp để xác định kích

thước cần thiết và vật liệu phù hợp cho các bộ phận công trình hay chi tiết
máy với yêu cầu chi phí vật liệu ít nhất mà vẫn đảm bảo:
+ Điều kiện bền:
Các chi tiết máy hay các bộ phận công trình
làm việc bền vứng và lâu dài mà không bị
gãy, vỡ.

1

Đối Tượng và Nhiệm Vụ Của Môn Học

+ Điều kiện cứng
Những thay đổi về hình dáng và kích thước của chi tiết máy hay các
bộ phận của công trình không được vượt quá giá trị cho phép.

1

Đối Tượng và Nhiệm Vụ Của Môn Học

+ Điều kiện ổn định
Các bộ phận của từng kết cấu công trình phải bảo toàn hình dạng
hình học của kết cấu khi chịu lực, nhằm loại trừ các hiện tượng
dẫn đến mất ổn định như cong vênh hoặc méo mó.

2

Phân Loại Chi Tiết Trong Sức Bền Vật Liệu
* Chi tiết dạng thanh

+ Thanh được đặc trưng bởi trục thanh và mặt cắt ngang

2

Phân Loại Chi Tiết Trong Sức Bền Vật Liệu

+ Phân loại thanh
- Thanh thẳng
- Thanh cong
- Thanh phẳng
- Thanh không gian

2

Phân Loại Chi Tiết Trong Sức Bền Vật Liệu
* Chi tiết dạng tấm, vỏ

2

Phân Loại Chi Tiết Trong Sức Bền Vật Liệu
* Chi tiết dạng khối

3

Ngoại Lực – Nội Lực
3.1 Ngoại Lực:
* Ngoại lực là tất cả các yếu tố từ bên ngoài tác động lên đối tượng

khảo sát.
* Phân loại ngoại lực
- Lực tập trung

3

Ngoại Lực – Nội Lực
- Lực phân bố


+ Lực phân bố đường: q , thứ nguyên: [lực]/[chiều dài]

q

T

3

Ngoại Lực – Nội Lực


+ Lực phân bố mặt: p , thứ nguyên: [lực]/[chiều dài]2

+ Lực phân bố khối:

 , thứ nguyên: [lực]/[chiều dài] 3

Lực phân bố khối : lực trọng trường, lực quán tính, lực điện từ,…

3

Ngoại Lực – Nội Lực
3.2 Nội Lực:
* Nội lực là lượng thay đổi lực liên kết giữa các

phần tử trong một chi tiết do sự thay đổi hình dáng,
kích thước của chi tiết dưới tác dụng của ngoại lực.
* Cách xác định nội lực: sử dụng phương pháp

mặt cắt



P3

P3

I

P4

C

P2

P2

P4

C
II

P1

P1

Pn

Pn

P3

P4

 A

P2

P1

Noäi löïc

 B
Pn

3

Ngoại Lực – Nội Lực

P3

P4...
Chương 1: Các Khái Niệm Bản
1
Đối Tượng Nhiệm Vụ Của Môn Học
2
Phân Loại Chi Tiết Trong Sức Bền Vật Liệu
3
Ngoại Lực Nội Lực
4
Ứng Suất
5
Liên Hệ Giữa Ứng Suất và Các Thành Phần Nội Lực
6
Biến Dạng
7
Các Giả Thiết Cơ Bản Về Vật Liệu
8
Nguyên Cộng Tác Dụng Của Lực
Sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sức bền vật liệu - Người đăng: lybao2503
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Sức bền vật liệu 9 10 716