Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu 2

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2385 lần   |   Lượt tải: 3 lần
First Edition

CHAPTER 2

SỨC BỀN
T LIỆU
Strength
ofVẬ
materials
Based on
Ferdinand P. Beer
E. Russell Johnston, Jr.
John T. DeWolf
Lecture Notes:
J. Walt Oler
Texas Tech University

CHƯƠNG 2
KÉO NÉN THANH THẲNG

Based on the Mechanics of Materials Book, © 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

First
Edition

SỨC BỀN VẬT LIỆU

Ngô Như Khoa

Contents
1.
2.
3.
4.

Khái niệm cơ bản
Ứng suất và biến dạng
Đặc trưng cơ học của vật liệu
Ứng suất nguy hiểm, hệ số an toàn, ứng suất cho
phép, điều kiện bền, điều kiện cứng
5. Thế năng biến dạng đàn hồi
6. Bài toán siêu tĩnh

Based on the Mechanics of Materials Book, © 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

2-2

First
Edition

SỨC BỀN VẬT LIỆU

Based on the Mechanics of Materials Book, © 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Ngô Như Khoa

First
Edition

SỨC BỀN VẬT LIỆU

Ngô Như Khoa

1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Định nghĩa thanh chịu kéo nén đúng tâm
 Một thanh gọi là chịu kéo nén đúng tâm khi trên mọi
mặt cắt ngang của nó chỉ có một thành phần nội lực là
lực dọc Nz
 Ví dụ:

Based on the Mechanics of Materials Book, © 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

2-4

First
Edition

SỨC BỀN VẬT LIỆU

Ngô Như Khoa

1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.2 Biểu đồ lực dọc
 Biểu đồ lực dọc là đồ thị biểu diễn sự biến thiên của lực
dọc theo trục thanh.
 Ví dụ:
a
a
a

+

4P

5P
Nz

P 3P
+

a

2P

2P
Based on the Mechanics of Materials Book, © 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

2-5

First
Edition

SỨC BỀN VẬT LIỆU

Ngô Như Khoa

2. ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG
2.1. Ứng suất
 Ứng suất trên mặt cắt ngang:

NZ
σZ =
F

Based on the Mechanics of Materials Book, © 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

2-6

First
Edition

SỨC BỀN VẬT LIỆU

Ngô Như Khoa

2. ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG
2.1. Ứng suất
 Ứng suất trên mặt cắt nghiêng:
 Xét nội lực và ứng suất trên
mặt cắt nghiêng góc θ:

F = P cosθ
σ=

V = P sin θ

F
P cosθ
P
=
=
cos 2 θ
Aθ A0
A0
cosθ

V
P sin θ
P
τ=
=
=
sin θ cosθ
A
Aθ
A0
0
cosθ
Based on the Mechanics of Materials Book, © 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

2-7

First
Edition

SỨC BỀN VẬT LIỆU

Ngô Như Khoa

2. ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG
2.1. Ứng suất …
 Ứng suất lớn nhất:
 Ứng suất pháp và tiếp trên mặt
cắt nghiêng:
P
σ=
cos 2 θ
A0

P
τ=
sin θ cosθ
A0

 Ứng suất pháp lớn nhất sẽ là ứng
suất pháp trê...
SỨC BỀN VẬT LIỆU
First Edition
Based on
Ferdinand P. Beer
E. Russell Johnston, Jr.
John T. DeWolf
Lecture Notes:
J. Walt Oler
Texas Tech University
CHAPTER 2
Based on the Mechanics of Materials Book, © 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
Strength of materials
CHƯƠNG 2
KÉO NÉN THANH THẲNG
sức bền vật liệu 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vật liệu 2 - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
sức bền vật liệu 2 9 10 673